Perúnova družina: Hromnice

Perúnova družina: Hromnice

Przytaczam ten świąteczny artykuł ponieważ właśnie mamy Tan Siny-Niebieski (od 31 stycznia do 6 lutego) w trakcie którego jednym z 7-miu świąt jest Gromnica. Nie jest to tak jak tutaj piszą, ale trochę tak właśnie jest. Szerzej o tym święcie i całym Tanie Sinym-Niebieskim, w Księdze Tanów, le trzeba na nią poczekać. Powiedziałbym że Drużyna Peruna powiela rosyjskie opowieści o Gromnicy, a ich nie podzielają do końca nawet Rodzimowiercze Gromady Ukraińskie. Jednak nie ma w rodzimowierstwie dogmatów, dlatego cytuję wypowiedź na temat Gromnicy Drużyny Peruna, jako równoprawną do wszelkich innych opisów tego święta. 

Czytaj dalej