http://slavyanskaya-kultura.ru: Biała Północ Afryki – Berberowie (Amazoni)

Biała Północ Afryki – Berberowie (Amazoni)

Амазахи – белый север Африки

Amazoni (Amazohowie) – biała północ Afryki

© tłumaczenie by Czesław Białczyński, © komentarz by Czesław Białczyński

Основные жители Марокко не арабы – амазахи (греч. берберы). Откуда племена этих светлокожих, худощавых высоких мужчин и изящных красивых женщин появились когда-то в Африке, — до сих пор не известно. Но случилось это за много сотен лет до того, как эти земли завоевали арабы и даже до прихода финикийцев. Сейчас многие амазахи ассимилировали с местным населением арабской или африканской внешности, но осталось и не мало «чистых» представителей. (Известные люди амазахского происхождения: Зидан Зинедин, Изабель Аджани.)

Głównymi mieszkańcami Maroka nie są Arabowie, lecz Amazowie (grec. Berberowie). Skąd plemiona tych jasnoskórych, szczupłych mężczyzn i znakomicie pięknych kobiet przybyły kiedyś do Afryki – wciąż nie jest wiadome. Ale zdarzyło się to wiele setek lat wcześniej, zanim te ziemie zostały podbite przez Arabów, a nawet przed przybyciem Fenicjan. Teraz wielu Amazów zasymilowało się z miejscową ludnością o wyglądzie arabskim lub afrykańskim, ale wciąż jest wielu „czystych” ich przedstawicieli. (Znani ludzie pochodzenia amazohskiego: Zinedine Zidane, Isabelle Adjani.)

Zwracam uwagę na miano własne Berberów Amazoni/Amazowie (Amazohowie), nawiązujące do Amazonek i Mazonek, czyli także do Mosochów, Mazoków, Mezyków, Mazurów i Mazowszan oraz Morza Mazowskiego (Azowskiego) i tamtejszych nadczarnomorskich starożytnych Amazonek. Także greckie ich nazwanie Berberowie, nawiązuje wprost do notatek Herodota z V wieku p.n.e., gdzie pisze on o bliskim sąsiedztwie nad Morzem Czarnym Amazonek i tych, których one biorą na ojców swoich dzieci – Gargarów/Harharów/ Warwarów/Barbarów. W Grecji i Rzymie uczyniono z nich Barbarzyńców, a w Afryce to samo zrobiono z Berberami.

Czytaj dalej

    © Czesław Białczyński