KULTURA i POLITYKA – Rafał Orlicki: Nie idźcie na „Idę”!

media-title-Ida_-Nie ze wszystkimi tezami i jednoznacznymi sądami Autora zawartymi w tym artykule mogę się zgodzić. Na przykład mam zastrzeżenia co do przedstawionego przez niego historycznego rysu formowania się żydostwa aszkenazyjskiego, czy też co do powszechnego poczucia polskości i identyfikacji z Polską u nich przed II Wojną Światową.  Publikuję ten tekst bo jest celny w generaliach i wnioskach. Tak zwany polski przemysł filmowy (raczej manufaktura państwowa nazywana przemysłem) jest przesycony ludźmi którzy tak nawykli w komunistycznej przeszłości do kreowania fałszywych i antypolskich w wymowie filmów, że tworzenie fałszywych obrazów i reinterpretacji historii weszło im chyba w nawyk. Lobby patriotyczne odkąd pamiętam było w TVP i Polskim Filmie bardzo niemile widziane, bądź niemalże nieobecne. Ponieważ polska produkcja filmowa jest prawie wyłącznie dotowana w dużej mierze przez Ministerstwo pod nazwą Polski Instytut Sztuki Filmowej, a nie powstaje na zasadach rynkowych, tym oczywistsze jest dla nich, że należy robić filmy nie dla widowni polskiej, lecz na zamówienie polityczne. Trudno się dziwić Filmowcom, że wykazują zdrowy instynkt samozachowawczy. Natomiast dziwię się opozycji politycznej, że dopiero od kilku lat zaczęła kształtować własny system medialny w tym produkcję filmów dokumentalnych i reportaży telewizyjnych.

Ja osobiście na „Idę” nie idę, ale kto ma ochotę pokatować się duchowo, albo zgłębić mechanizm myślenia  antypolskiego – niech oczywiście idzie, jednak przed seansem proszę łyknąć coś na uspokojenie, w trakcie będzie już za późno.  

CB

Rafał Kopko Orlicki: Nie oglądajcie „IDY”, nawet, jeśli otrzyma Oskara!

 

Ja jednak obejrzałem ten film, bo zajmuję się badaniem historii Izraela i polityki syjonistyczno – talmudycznej w zakresie jej udziału w tworzeniu NWO, i muszę znać niektóre źródła jej kształtowania, bezpośrednio. Pozwólcie więc, że podzielę się teraz swoimi wrażeniami, abyście nie musieli tego filmu oglądać i dawać zarobić tym, którzy za nim stoją.

 

indeks

Moim osobistym zdaniem, film ten, to jedna wielka propaganda o nastawieniu wybitnie rasistowskim i anty Polskim! Niestety, stworzony został między innymi z pieniędzy polskich podatników.

 

Fabuła filmu, oparta jest na całkowicie wymyślonym zdarzeniu, zamordowaniu przez Polskiego chłopa żydowskiej rodziny. Oczywiście, że tak być mogło. Wszystko być mogło. Adolf Hitler też mógł być Żydem. Mamy dowody, że nie był? Niech teraz udowodni sam, że nie był! Nie ważne, że już nie żyje i to nie oskarżony ma udowadniać swoją niewinność tylko oskarżający, jego winę. Zróbmy taki film, jak to A. Hitler morduje swoich ziomków w holokauście. Skoro Polacy, są bezustannie oczerniani przez Żydów trzymających w rękach większość najsilniejszych środków przekazu, pomawiani o budowanie obozów koncentracyjnych i udział w holokauście przy boku Niemców. Na co nie ma żadnych dowodów.

 

W społeczeństwach cywilizowanych, szanujących Prawdę, tego rodzaju poważne historie filmowe, które mają czegośœ uczyć, wychowywać społeczności, nie atakuje się moralności narodów bez dowodów i na podstawie wymyślonych zdarzeń, tylko w oparciu o dokumenty. W tym „dziele”, nie znajdziemy jednak żadnych odesłań na końcu filmu, jak to się zwykle czyni, gdy film fabularny opiera się na faktach, do dowodów i faktów historycznych, dat i nazwisk. Jedyną prawdziwą postacią, która ma uczynić omawiany film bardzo realnym, jest pierwowzór żydowskiej Prokurator z epoki PRL-u, czyli p. Heleny Wolińskiej – Brus (pierwotnie Fajga Mindla ps. Lena), sprawczyni śmierci, co najmniej kilkunastu największej rangi polskich patriotów, członków AK i opozycyjnego podziemia.

 

Film, to moim zdaniem, celowa relatywizacja postaw środowiska żydowskiego po wojnie, przekaz, skierowany głównie do Żydów mieszkających w Polsce i Izraelu, którzy znają fakt, jak ogromny był udział Żydów w katowskim UB, w kadrze dowódczej tego urzędu. Znacznie większy niż innych nacji.

 

Ma również, wspomóc żądania żydowskie o „odszkodowania” od Polski, aby Świat a głównie niedouczona Ameryka, je mocniej popierała, myśląc (tak jak Prezydent B. Obama, który sądzi, że obozy koncentracyjne wybudowali Polacy dla mordowania Żydów), że wojnę wywołali naziści, jacy byli rzekomo Polakami i przede wszystkim mordowali Żydów. Chodzi o odszkodowania za majątki utracone w II wojnie, za które Izrael już oficjalnie zażądał od Polski pieniędzy. Których wypłatę, obiecał Amerykanom (jak donosi i przedstawia na to dokumenty, ostatni numer tygodnika „W sieci”), Prezydent B. Komorowski, wspólnie kombinuje z PO, PSL, SLD i TR, prywatyzację polskich lasów, aby uzyskać środki na ten cel. Próbując w środku nocy, pod koniec stycznia 2014r zmienić naszą Konstytucję, aby to umożliwić bez przeprowadzania referendum, za którym podpisy złożyło już 2,5 miliona Polaków – bo lasy są współwłasnością Nas wszystkich.

 

Również moim osobistym zdaniem, film spłodzono w celu cichego tworzenia „Judeopolonii” (dawny projekt z końca I wojny œświatowej, wspierany przez Żydów w Wersalu), na polskiej ziemi. Dzisiaj odżywa ten projekt, bo Żydzi chcieliby mieć większe wpływy w Europie i swoje państwo tutaj, aby również oddalić biologiczne zagrożenie dla populacji Izraela ze strony Iranu. Projekt ten, proponował w swojej etiudzie filmowej działacz lewicowy z „”Nowego Wspaniałego Świata”. Bo wojna z Iranem, drodzy Państwo, wcześniej czy później nastąpi! Nie zdziwiłbym się, gdyby wciągnięcie Rosji do wojny z Ukrainą, w którym wykorzystano post komunistyczne zachcianki W. Putina, była jednym z elementów jego realizacji, gdy się nagle okaże, że sama Rosja zaproponuje zbudowanie takiego państwa na zachodniej Ukrainie.

 

Wracając do filmu.

 

Jaki Polak, nawet chłopski analfabeta, ukrywając całą okupację Żydów, nagle by ich mordował pod koniec wojny, gdy Niemcy już uciekali? By przejąć ich wiejski dom.

 

Po pierwsze, Żydzi nie mieszkali samotnie pod lasami i nie zajmowali się rolą, tylko w skupiskach. A gdyby nawet, to, po co ich mordować, gdy wszyscy Polacy w okolicy wiedzieli, kto w tym domu mieszkał? Zaraz by o tym doniesiono, wkraczającemu NKWD. A za przechowanie Żydów, mógł uzyskać, jakieś profity u władzy komunistycznej, w której przeważnie zasiadali Żydzi.

 

Morderstwa grup Żydów, zdarzały się albo z podjudzenia przez Niemców i pod ich nadzorem, czego na wschodzie dokonywali czasami Białorusini lub Ukraińcy – nawet zbiorowo, aby wszyscy ze wsi mieli to na sumieniu i w efekcie, by„nie było winnych”w tłumie mordujących. Żydów mordowano pod jurysdykcją określonej władzy okupacyjnej i to na nią spada odium za sprzyjanie i prowokowanie tych mordów, a tym, którzy tego dokonywali fizycznie, zawsze trzeba to udowodnić. Mordy na Żydach były dokonywane też czasami przez rodowitych Polaków, bo czarne owce znajdą się wszędzie. Lecz jednostkowe i sporadycznie, i nie dla ich domów, tylko dla majątku w postaci kosztowności, pieniędzy. Tak zamordowano mojego dziadka, Polaka z dziada pradziada, też pod koniec wojny. Zamordowali go Polacy. Bo polscy bandyci, nie mordowali jak Niemcy, z powodów antysemickich tylko bandyckich! Nie jak Żydzi i Rosjanie, z powodów antypolskich. Film natomiast wciska ŒŚwiatu poważnie podany pogląd – przekaz emocjonalny, niczym dawny dokument (stąd jego czarno białe klatki, co również jest przemyślanym zabiegiem), obraz Polaków, jako nacji niegodnej miejsca na Ziemi, dokonującej rasistowskich mordów na Żydach za nie wiadomo, co. Jakby takie sprawy były w Polsce na porządku dziennym w czasach II wojny. Gdy to właśnie Polaków mordowano codziennie, w holokauście słowiańskim, podobnie jak później Żydów. Pierwszych też wysyłano do Oświęcimia. Jednym z pierwszych więźniów, uciekinierem z Auschwitz, był Polak, nieżyjący już aktor August Kowalczyk, który opisał spisek NWO i karteli oraz Niemców i Ameryki, w celu utworzenia Unii Europejskiej, w doskonale udokumentowanej książce „Nazistowskie korzenie Brukselskiej UE”. Nigdy nie otrzymał żadnego odszkodowania za swoją niewolniczą pracę i utratę zdrowia! Teraz, NWO żąda „odszkodowań” od jego rodaków, na których sprowadziło kiedyś wojnę.

 

book-pl-cover-m(1)

Ten film, przedstawia moim zdaniem, zdarzenia całkiem możliwe, lecz obficie ubarwione ideologicznie, oczywistymi niedopowiedzeniami, tak, że odpowiedzi nasuwają się widzowi same i są oczywiste. Jak ta, że „Polacy, to mordercy Żydów”. W rzeczywistości, zawiera zdarzenia wyssane z palca! Jak w filmie „”Pokłosie”. Jak w zdarzeniu w Jedwabnem, gdzie brak jest istotnych dowodów winy Polaków, bo przerwano ekshumację i dokładne przeszukanie terenu nie było możliwe, pod naciskami środowiska Żydowskiego, z polecenia Prezydenta L. Kaczyńskiego. Podczas, gdy powinna zostać przeprowadzona do końca, bo prawo jest równe dla wszystkich. Bo niby teren tego mordu jest œświęty dla Żydów, jak każde miejsce œśmierci. Tylko, że parcelują teraz zwrócone im cmentarze i sprzedają je deweloperom, co opisała prasa (Forbes Polska; http://natemat.pl/73183,forbes-oskarza-tak-elita-polskich-zydow-zeruje-na-oddanym-im-majatku).

 

Tak więc, ten film wpisuje się w szeroko i beztrosko zaplanowaną manipulację, gdzie chodzi o kasę i bardzo brutalną politykę, o której dalej.

 

Nasz” Prezydent i Premier, powinni odesłać Amerykanów wspierających roszczenia Żydów, do prawdziwie winnych wybuchu II wojny i do winnych zmniejszenia obszaru Polski, o 1/3 czyli przesiedlenia Polaków, po cześć odszkodowania należnego Polsce, w imieniu Polski. Czyli, do Niemców i Rosjan. A także, do Amerykanów i Anglików, bo to oni podpisali układ w Jałcie o podziale naszych ziem, co spowodowało przeniesienie mas ludności polskiej, której Niemcy zniszczyli domy lub odebrali je im Rosjanie, niekiedy do majątków pożydowskich. Jednak, o tym fakcie, widz się nie dowie.

 

Nie idźcie nigdy na ten film do kina! Jest cienki a przede wszystkim, to jedno wielkie i podłe, bardzo podłe kłamstwo.

 

Podła i groteskowa dla znających tą historię, jest scena, jak pani Prokurator – Żydówka, ma jakieśœ nieokreślone wyrzuty sumienia lub może nie daje już rady żyć w tym kraju rzekomo pełnym bandytów – Polaków i skacze z okna. Jej pierwowzór, prawdziwa Prokurator, w rzeczywistości zwiała przed sprawiedliwością do Anglii i pobierała wysoką polską emeryturę do końca życia, odmawiając stawienia się przed Sądem. Nie miała honoru stanąć przed nim, ani przestać pobierać pieniędzy od Polaków.

 

Wolinska(1)

Wiecie jak się broniła przed ekstradycją do Polski? Tym, że rzekomo Polacy masowo mordowali Żydów i w Polsce kwitnie antysemityzm. Anglicy jej uwierzyli na podstawie podobnej propagandy jak ten właśnie film! I nie wydali polskim władzom nigdy.

 

Inna scena. Pani Prokurator grana w tym filmie, rozmawiając z rolnikiem – Polakiem, od razu wie, że ten zabił jej rodzinę! Bo jak może być inaczej? Polacy tylko mordowali Żydów, szczególnie pod koniec wojny. Taki jest przekaz płynący z tego filmu! Czy to nie jest obraz talmudycznego rasizmu i antypolonizmu, części społeczności żydowskiej, która uprawia taką religię lub służy podporządkowanemu jej syjonizmowi? W tym celu tworzy się takie mityczne historie i „artystyczne” przekazy.

 

Film ten, jest kolejnym dowodem na to, że Żydzi, zaczęli właśnie uprawiać poprzez swoje œśrodowiska, planowy relatywizm ich postaw w powojennej Polsce, bo osiedla się tutaj coraz więcej Żydowskich rodzin, otrzymując drugie po Izraelskim, obywatelstwo. Poznają oni zarzuty miejscowych – rodowitych Polaków, co do postawy ich przodków, z którymi ciężko jest im się zmierzyć, bo wśród nich żyją. Ich rolę w katowskiej UB-ecji i podczas najazdu bolszewickiego za Piłsudskiego, gdy tworzyli milicję sprzyjając bolszewikom, którzy chcieli odebrać nam wolność, czy strzelających w plecy polskiemu wojsku bojówek żydowskich we wrześniu w 39r. Tego rodzaju zakłamane usprawiedliwienie, jak pokazane w omawianym filmie, jest potrzebne politykom żydowskim, aby zapobiec asymilacji mającym sumienie Żydom, z Polakami i rozbiciu wspólnoty polityczno kulturowej Żydów, jaką jest Izrael i ich religia, obecnie głównie Talmudyzm – rabiniczna interpretacja Tory. Dzięki takiemu relatywizmowi, wdrukowywanemu w umysły żydowskie za pomocą tego rodzaju filmów czy przekazu wystaw z Muzeum Żydowskiego w Warszawie, każdy Żyd przybyły do Polski, będzie sobie teraz myślał, że Żydzi się przed Polakami bronili a po wojnie jedynie słusznie mścili! W dodatku, w imieniu dobrej części Narodu Polskiego, która ich „powołała” na wysokie stanowiska!

 

Talmudyści, którzy taką socjotechniką sterują, to mistrzowie propagandy i rozbudzania poprzez rasistowsko -– talmudyczne przekazy polityczno -– religijne, nienawiści nawet do nacji autochtonicznych.

 

Celem jest również zatuszowanie winy Żydów amerykańskich, celowo bezczynnych w czasie holokaustu, poprzez przerzucenie ich winy na Polaków. Taka obrona przez atak. Spodziewajmy się niedługo filmów (cały ten proces kłamstwa będzie niestety postępował dalej), jak to amerykańscy bankierzy chcieli pomóc swoim współwyznawcom w Polsce, lecz ci pazerni Polacy, przejmowali pieniądze wysyłane przez nich dla wykupienia z niemieckich obozów i zamiast podkładać ładunki wybuchowe pod tory pociągów jeżdżących do Auschwitz, pili i grali za nie w karty. Jak w niemieckiej kalumnii pod nadzorem żydowskiego konsultanta do spraw historycznych, która obiegła cały Świat; „”Nasze matki, nasi ojcowie”, gdzie partyzanci z AK zamykają wagony z żydowskimi więźniami. To wszystko, jest dziełem bardzo dobrze zorganizowanej bandy, gangsterów z syjonistyczno-talmudycznej grupy wpływu oddziałującej poprzez; politykę, kulturę, media i finanse, na reakcje ŒŚwiata, zmierzającej prostą drogą do rasistowskiego raju, porządku NWO. Na którego drodze stoją Polacy, bo tutaj ma być miejsce do życia Żydów, drugi Kanaan. Za to, że kiedyśœ ich przygarnęliśmy. A jak to się skończyło dla autochtonicznych Kananejczyków, każdy wie. Wymordowali ich Żydzi, łącznie ze starcami, kobietami i dziećmi. Teraz, ŒŚwiat otumaniony kłamstwami tej religii, udziela wielkiej pomocy nowym lokatorom ziemi Palestyńskiej, bo przecież otrzymali ją rzekomo z nadania naszego wspólnego Boga. Chrześcijaństwo kościelne jest ślepe i wmanipulowane w tą przebiegłą strategię. Stało się œślepym udziałowcem tegoż planu, jakby stworzone do wspierania syjonistycznych talmudystów, bez zyskania jednak prawa do władzy nad przyszłym Światem, gdyż Chrześcijanin nie jest jednak Żydem i takiego prawa nie posiada według Talmudu. Żydowi wszystko ma być wybaczone, co uczynił gojom (tak naucza Talmud), więc bohaterka filmu, siostra zakonna, pozwala sobie tuż przed œzłożeniem ślubów zakonnych, zakosztować miłości fizycznej. Taka podwójna moralność sytuacyjna, jakiej właśnie naucza Talmud.

 

Filmowa pani Prokurator, po wyjawieniu przez polskiego rolnika gdzie pochował jej zamordowaną rodzinę, nie mści się i nie informuje władz o tym mordzie. Jest ponura, lecz niezwykle miłościwa i dobroduszna! Zgadza się nawet na propozycję rolnika, (chociaż taki emocjonalny przymus można zakwalifikować, jako wymuszenie, co czyni każdą umowę nieważną, tym bardziej, że dotyczy zbrodni), że ten, ujawni grób jej rodziny tylko w zamian za zrzeczenie się na niego, domu po zabitych Żydach. Czyli, ów Polak, jest przedstawiony, jako człowiek bez cienia honoru, pazerny na kasę do końca, nawet lata po dokonanym mordzie. A ona,– Żydówka, zupełnie odwrotnie, jak siostra miłosierdzia, która chce tylko godnie pochować swoich.

 

W scenie z sali sądowej, gdzie Prokuratorka wspomina skazywanie działacza niepodległościowego za zabicie kogośœ legionową szablą, film nic nie mówi, kogo on zabił i za co. Jest przedstawiony jedynie, jako wróg ustroju socjalistycznego. Tak, jakby był zwykłym mordercą. Bo przecież miłosierna pani Prokurator, w dodatku tak ciężko doświadczona Żydówka, nie skazałaby kogoś niewinnego! Taki jest przekaz. Pochwała socjalizmu, jakim jest planowane NWO, bo każdy centralizm władzy ograniczający ludzkie wolności, to socjalizm.

 

Nie ma w tym filmie ani krzty przekazu o warunkach okupacyjnych, o karach śmierci za ukrywanie Żydów, o zabitych z tego powodu tysiącach polskich rodzin, o największej liczbie ocalonych Żydów właśnie w Polsce.

 

Ani o tym, że Żydzi polscy, którzy szli do obozów w Auschwitz i innych (jak to wynika z ich notatek ukrytych w tychże obozach, co niedawno przedstawiono w dokumencie „Zonderkomando””na kanale Planete+), podawali się za: wyznawców religii Mojżeszowej, obywateli Polskich, narodowości Polskiej!!!

 

Nie Żydowskiej czy Izraelskiej czy też Judejskiej, bo czuli się Polakami! To również wyjaśnia ich holokaust i brak pomocy ze strony amerykańskich Żydów. Nie byli odrębnym narodem, tylko częścią naszego Narodu o innej niż jego większość obywateli (Chrześcijan), wierze. Tym bardziej, że wcześniej nie wyjechali do Izraela. (Niech to wreszcie dotrze do Żydów). Chociaż istniało już dawno pojęcie Narodu żydowskiego. Ci ludzie, co zawzięcie tuszuje sefardyjsko-talmudyczna propaganda, czuli się nierzadko, nawet genetycznymi Słowianami wyznania Mojżeszowego! A teraz, Izrael i jego poplecznicy – bankierzy, na ich grobach, odbierają Polsce honor i fakt historyczny, jakim było zbrojne wystąpienie Polaków między innymi w ich obronie, przez danie realnego oporu zbrojnego, w pojedynkę, w roku 39, jako pierwsze państwo, na drodze ich mordercy Hitlerowi.

 

To Sefardyjczycy, pozwolili wymordować nie swoich braci genetycznych/rodowych, tylko najwyżej współwyznawców, dla których nie przewidywali miejsca w strukturach masońsko-talmudycznego NWO, po wojnie. Którzy, mogliby ich zdyskredytować, zupełnie inaczej tłumacząc Światu przekazy Tory, dysponując potężniejsza siła, znacznie większa liczba wyznawców. Wymordowano więc w holokauście, głównie aszkenazyjczyków, w tym Żydów polskich i z reszty Europy, bo nie reprezentowali sefardyjskich genów, które według Talmudu dają jedyne prawo do nazywania siebie Żydami i do przyszłego panowania nad Światem (to właśnie jest NWO).

 

Holokaust, był znacznie większym planem i nie tylko dziełem Hitlera, niż to, co się wydarzyło w czasie II wojny. Plan ten, jest realizowany dalej. Nie było też udziałem w holokauście tylko czynne mordowanie Żydów, ale i samo jego zaplanowanie, wspomaganie kapitałowe jak i celowa bezczynność tych, którzy posiadali œśrodki (broń i pieniądze), by mu się natychmiast przeciwstawić. Polska nie była bezczynna, gdyż zapłaciła za obronę miedzy innymi Żydów, ogromnym kosztem, daniną krwi kilku milionów swoich obywateli. Żydzi z amerykańskiego i londyńskiego city, wpierw wspierali finansowo Hitlera i Stalina a w czasie holokaustu pili whisky. Przejrzyjcie na oczy!

 

Żydzi aszkenazim, przybysze z Kaukazu, którzy po rozbiciu Kaganatu Azerskiego w 965r bardzo się rozwinęli kulturowo i liczebnie w Rzeczypospolitej trojga narodów (Polaków, Litwinow, Rusinów), nie mogli po wojnie istnieć w takiej liczbie, masie, bo stanęliby okoniem planom Sefardyjczyków dla utworzenia ich NWO. Myślę, że dlatego nawet wybuchła naprawdę II wojna i jeden bandyta uderzył na drugiego zamiast się zjednoczyć i opanować cały zachód, aby w tym walcu zmieść żyjących pomiędzy nimi Aszkenazyjczyków.

 

Aszkenazi, byli pochodzenia nieżydowskiego i nie mogli, nawet gdyby bardzo chcieli, – realizować rasistowskiego Talmudu, który jest przeznaczony tylko dla Żydów genetycznych. Uznawali, więc jedynie Torę! Dlatego, wielokrotne raporty polskiego podziemia, dokumentowane przerażającymi fotografiami, na których widać było niemieckie zbrodnie dokonywane na Żydach, niczego nie wskórały w Ameryce. Nie zbombardowano nawet linii kolejowych wiodących do obozów zagłady, mimo, że ministrem przemysłu lotniczego USA, był Żyd. Teraz, mamy dalszy ciąg tej wyrachowanej gry politycznej, w szkalowaniu i politycznym oraz ekonomicznym dobijaniu Narodu Polskiego, który tak jak kiedyśœ aszkenazyjczycy – świadkowie sefardyjskiego odstępstwa religijnego i przekazanej im dawnej wiary żydowskiej opartej wyłącznie na Torze, był œświadkiem niewygodnych, zbrodniczych, rasistowskich zdarzeń z winy; Niemców, Rosji i Żydów z zachodu. Dlatego, przeciętny Polak, w tym planie rozumie znacznie więcej niż Świat. W Polsce przedwojennej, prawie nie było Talmudystów! Tylko dwie małe szkoły. Za to, mnóstwo szkół opartych na Torze, aszkenazyjskich. Połączcie te fakty, a wszystko będzie jasne. Nie słyszeliście, że będą mordować świadków Boga, czyli Prawdy?!

 

Przeciwko filmowi protestuje Stowarzyszenie ”Reduta Dobrego Imienia”, domagając się skonstruowania specjalnej czołówki. Ma dobre intencje, ale nic nie wskóra przeciwko tym, którzy są już pseudo elitą NWO. Masońsko – Iluminacko – Talmudyczną, która nie powstrzymała się przed wieloma prowokacjami (jak WTC), niosąc śmierć tysiącom ludzi. Cóż dla nich znaczy, taka Polska? Czołówka w filmie nic nie zmieni, bo musiałaby zdyskredytować cały przekaz tego filmu. Pojawiać się wiele razy, w wielu kadrach.

 

Film jest moim zdaniem, oczywistą kompromitacją, kolejnym ujawnieniem planowanego, potwornego zła i środków, jakimi od wieków się posługuje, jakim jest NWO, dziełem godnym propagandy sowieckiej lub hitlerowskiej.

 

Gra odtwórczyń dwóch głównych postaci, Prokuratorki i siostry zakonnej, całkiem niezła, ale nie miały wiele okazji do pokazania swych umiejętności.

 

Ujęcia kamery czasami beznadziejne: jak obcięcie szyi, gdy siostry zakonne spożywają posiłek a są pokazywanie same głowy, oraz ściany nad nimi. Jakby symboliczne wskazanie, co czeka chrześcijaństwo pod rządami NWO. Obcięcie głów od ciała i puste ściany, jak puste umysły.

 

Dźwięk nagrany niewyraźnie.

 

Czarno-białe „barwy” całości filmu, nadają mu niezły klimat, lecz nie są wykorzystane w pełni, chociaż brak barw pozwala szerzej operować œświatłocieniem Jest tylko jedna scena, w której operator obrazu to dobrze wykorzystał. Przedstawia las, przez który przechodzą obie bohaterki, gdzie na pierwszym planie uchwycił kontrast pięknych drzew, czarnych niemalże w stosunku do drzew z dalszego planu, gdy zwykle jest odwrotnie. Przez las, przemyka poranna mgła.

 

Cały film, jest taką mgłą, która zasłania prawdę historyczną i kulturową, religijną, polityczną. Jednak, co do sugerowania zbrodniczego charakteru Polaków, przekaz jest oczywisty, jak ta czerń drzew lasu na pierwszym planie.

 

Kto zna historię, ten rozumie od lat już jawną politykę zachodu zmierzającą do NWO i zachowanie sefardyjskich bankierów, kłaniających się rabinom (jak donosi czasami prasa), uczącym Talmudu i nazywających gojów (kiedyśœ niewolników, dzisiaj nie Żydów), zwierzętami pociągowymi przeznaczonymi do służenia Żydom. (http://nick.salon24.pl/539619,pol-miliona-na-pogrzebie-rabina-co-niezydow-zwierzetami-nazywal)

 

 

12877569736802-w750

 

Skoro Premierzy Izraela całowali takiego rabina, a Amerykanie nagradzali go medalami mimo jego jawnego rasizmu, to wszystko jest oczywiste. Czy też œświętując z nimi dzień wymordowania przez Żydów tysięcy Persów, którzy ich ugościli (œświęto Purim), czy jak nasz Prezydent – œświęto Chanuki, gdy nie obchodzi on œświąt prawosławnych czy protestanckich, chociaż jest więcej w naszym kraju ich wyznawców. To znaczy, że jesteśmy wmanipulowani w tą talmudyczną politykę oraz jej narzędzia, propagandę za pomocą kultury.

 

I wszystko jest już jasne.

 

Trzeba tylko spojrzeć głębiej, dalej, w talmudyczne serca sterników szykowanego NWO, oraz w dalszy cel tych zabiegów. Jak na te rozświetlone drzewa na dalszym planie filmu. To jedyny z niego pożytek, że mamy tak symboliczny, silny przekaz, wskazanie tym pięknym kadrem, by głębiej na podobne wytwory”patrzeć. Tak, więc sam film, umiejącym patrzeć, odsłania całe to zakłamanie, wbrew woli jego zleceniodawców.

 

Coraz bardziej wygląda na to, że przepowiedziane światło jakie ujawni Światu całą prawdę o wielkim kłamstwie, wzrost poznania, wyjdzie właśnie z Polski, w postaci mocy Słów Prawdy. Jako ujawniona Wiedza o postępowaniu Zła, które to zakłamanie i niewole oraz wielkie wojny od lat na Świat sprowadza. Bo któż jest świadkiem Prawdy, któż ma tą Wiedzę, jak nie ten, kto został przed Światem niesłusznie oskarżony i na którego zostały zrzucone wszystkie winy Zła, jakie fałszywie go teraz i nieustannie oskarża?!

 

By ORLICKI

 

 

Polecam na powyższy temat:

https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84411374&v=3Ep4kPLXC_Q&feature=player_embedded&x-yt-ts=1421828030

 

Petycja Reduty Dobrego Imienia – za Gazetą Polską Codziennie:

Scan3Uzupełnienie Listy sprostowań – Rafał Orlicki

Brakuje kilku punktów, proszę więc dopisać:

7. Polacy nie wybudowali w okupowanej Polsce ani jednego obozu koncentracyjnego! Wszystkie tego rodzaju obozy, powstały z nakazu i pod zarządem władz niemieckich.
8. Obóz koncentracyjny Auschwitz (Oświęcim), został zbudowany na ziemi niemieckiej (na części okupowanej Polski włączona do Generalnej Guberni), z polecenia władz niemieckich.
9. Znaczna część społeczności żydowskiej zamieszkałej w Polsce, była uwikłana w działania jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, wymierzone przeciwko niepodległości Polski (sprzyjała bolszewikom w czasie ich najazdu na Polskę), lub w celu dokonania ponownego podziału jej ziem (tzw. Judeopolonia). Po wojnie, stalinowska służba likwidująca polskich patriotów, składała się w przeważającej części z Żydów. Pomimo obaw Polaków wobec Żydów jakie wywoływały te fakty, społeczeństwo polskie nie popadło w antysemityzm, na co dowodem, jest obfity udział polskich Żydów w naczelnych władzach NSZZ Solidarność”, jak: Kuroń, Geremek, Lityński, Mazowiecki, Michnik i inni.

 

http://www.wykop.pl/ramka/2357432/polskie-obozy-w-niemieckim-tlumaczeniu-ksiazki-w-oryginale-nie-ma-o-nich-slowa/

 

Zastanawiam się czy Polscy Syjoniści zdają sobie sprawę kto ich rękami na kogo bicz kręci?! Panowie Pasożyty – Pasażerowie na gapę – Światowe Banksterstwo, które ich znów porzuci na rzeź, jak przyjdzie co do czego?!

Podziel się!