O Tajemniku Skołockim

Azanbeg Dżanajew – Nartowie

Właściwie trudno powiedzieć czy da się wydzielić ten Tajemnik z tradycji północno-wschodniej ziem Słowiano-Indo-Irańskich, czy też należałoby go połączyć z Tajemnikiem Burowijskim. W chwili obecnej, to jest na obecnym poziomie porządkowanuia materiałów, wydaje się że to rozróżnienie jest uzasadnione, bowiem opowieści Tajemnika Skołockiego mają tę zaletę iż nie są przefiltrowane przez tradycję Słowian Północno-Wschodnich, ani przez tradycję fińską czy syberyjsk0-turańską – co ma miejsce w Tajemniku Burowijskim bardzo wyraźnie.

Azanbeg Dżanajew – Nartowie

Tutaj widać mocne wpływy irańskie, a filtr tradycji ludów kaukaskich pozwala pewne motywy ujrzeć w odmiennym oświetleniu.

Nie jest jednak wykluczone, że dłuższe badania i porównania doprowadzą do połączenia tych dwóch Tajemników w jeden Tajemnik Burowijsko-Skołocki.

Póki co, opowieści skołockie i sarmackie będziemy prezentować w osobnym dziale.

Podziel się!