Focus: Kultura Awarów szokuje archeologów. Tworzone w niej relacje były naprawdę zaskakujące

„Kultura Awarów szokuje archeologów. Tworzone w niej relacje były naprawdę zaskakujące”Jak się chce – to znaczy jak zechce właściciel czasopisma, potem redaktor naczelny i wreszcie na samym dole drabiny redaktor piszący – to okazuje się, że genetyka ma do zaoferowania archeologii  narzędzia wiążące, dające wynik niepodważalny co do przynależności etnicznej, w tym wypadku przynależności do ugrupowania  / ludu / plemienia Awarów.

Ale spokojnie moi drodzy, to nie jest żaden wielki przełom, ponieważ te badania genetyczne grobowców awarskich dopiero mają się zacząć. A kiedy już zostaną wykonane to długo, bardzo długo – jak w przypadku badań prof. Figlerowicza – będziemy czekać na ich ogłoszenie z odpowiednią „interpretacją”, jeśli …. jeśli okaże się że ci Awarowie to nosiciele głównie haplogrupy męskiej R1a.  Wtedy znów usłyszycie że genetyka nie określa wcale przynależności etnicznej, zwłaszcza gdy chodzi o przynależność do Ludu Słowiańskiego.

 

Kultura Awarów szokuje archeologów. Tworzone w niej relacje były naprawdę zaskakujące

 

Awarowie to wysoce zagadkowy lud, w przypadku którego nawet kwestie takie jak pochodzenie okazują się trudne do określenia. Archeolodzy się jednak nie poddają i szukają dowodów w tej sprawie. Ostatnimi czasy pomoc zapewniły im analizy materiału genetycznego pobranego ze szczątków sprzed wielu lat.

Bo choć badania poświęcone fragmentom ceramiki czy grobom mogą zdradzać pewne informacje na temat Awarów, to analizy genetyczne są jeszcze cenniejszym źródłem danych dotyczących ich pochodzenia. Dowodem mogą być rezultaty ekspertyz poświęconych setkom szkieletów znalezionych w Środkowej Europie. Datowanie tych szczątków sięga ponad 1000 lat wstecz.

O istotnej roli odegranej przez Awarów w rozwoju tej części Starego Kontynentu najlepiej świadczy fakt, że łącznie archeolodzy zlokalizowali ponad 100 000 grobów związanych z ich kulturą. Analizując kwestie genetyczne, członkowie zespołu badawczego stojącego za ostatnimi ustaleniami powinni być w stanie utworzyć wyraźny i szeroki obraz sytuacji demograficznej oraz kulturowej panującej w tych społecznościach.

 

 

Jednym z istotniejszych ustaleń w tej sprawie jest to, że tworzone przez Awarów społeczeństwo było oparte na patrylinearnym systemie pokrewieństwa, w którym z automatu włącza się urodzone dzieci do grupy ojca. Z kolei kobiety miały zawierać małżeństwa poza społecznością rodzinną, co jest nazywane egzogamią kobiet. Takie podejście miało na celu utrzymanie spójności społecznej.

Kultura Awarów ma wiele tajemnic. Był to koczowniczy lud, który pojawił się w Europie docierając z Azji. Do tej pory naukowcy zlokalizowali ponad 100 000 grobów należących do Awarów

Być może najbardziej zadziwiającym aspektem ówczesnych związków było to, że na przykład bracia bądź ojcowie i synowie mieli potomstwo z tymi samymi partnerkami. Nie ma natomiast dowodów na potomstwo będące owocem relacji seksualnych między blisko spokrewnionymi genetycznie osobami.

W ramach dalszych badań archeolodzy chcieliby poznać tajemnice społeczeństwa tworzonego przodków Awarów. Zamierzają tego dokonać poprzez zwiększenie geograficznego zakresu obejmującego analizy poświęcone królestwu Awarów. Chodzi między innymi o pochodzenie kobiet, które wyszły za mąż w objętych ekspertyzami społecznościach. Celem badaczy będzie również określenie szczegółowych powiązań między społecznościami.

Intrygującym aspektem realizowanego przedsięwzięcia powinny się także okazać wyniki badań poświęconych patogenom oraz chorobom występującym wśród Awarów. Wykorzystując datowanie metodą radiowęglową naukowcy chcieliby bardziej szczegółowo określić wiek znalezionych pochówków i zidentyfikować potencjalne zmiany kulturowe zachodzące na przestrzeni lat.

źródło: https://www.focus.pl/artykul/kultura-awarow-pochodzenie-zaskakujace-zwiazki

Podziel się!