1. M. Strzyżewski: Putin oskarża Polskę o wybuch II wś, a USA i Ukrainę o wojnę z Rosją. Wywiad z Carlsonem; 2. J. Zięba: Trzej „tenorzy GPS” – Dywersja? Ustawka?; 3. Leszek Żebrowski: BARDZO DZIWNA SYTUACJA! (O aktorze Stanisławie Mikulskim czyli Kapitanie Klosie i redakcji Myśli Polskiej)

Wszystkiemu na świecie winni są Polacy!

Żyjemy na skraju Poprzedniego Czasu, chwileczkę przed Wielką Zmianą w całym jej rozkwicie, a to dlatego że Czas przyspieszył. Do niedawna rewolucyjne przewroty w dziejach Świata rozgrywały się wpierw co mniej więcej 120, 110, 100 i w końcu 90 lat, tym razem to jest już tylko 50 lat.

1490 – 1510 Wielka Rewolucja Astronomiczno-Geograficzno-Kolonialna (technologiczno- świadomościowa)

1620 – 1650 Wielka Rewolucja Wiary (świadomościowa) – Wojna Trzydziestoletnia – Upadek Inkwizycji ROZUMU

1780 – 1790 Wielka Rewolucja Francuska (świadomościowa) tzw OŚWIECENIE- Nauka zastępuje religię i zaczyna kształtować Świadomość Ludzką – Konstytucja 3 Maja, Amerykańska i Francuska: Wolność – Równość – Braterstwo!

1870 – 1880 Wielka Rewolucja Przemysłowa (technologiczno-świadomościowa)

1960 – 1970 Wielka Rewolucja Pokoleniowa – Młodzieżowa, Studencka (technologiczno-świadomościowa) – Odrzucenie Uniformizacji Społeczeństwa, Upadek Totalitaryzmu, Wyzwolenie Jednostki – Wolność Osobista ponad Dyktaturą Państw – Ruch Antywojenny. 

2010 – 2020 Wielka Rewolucja Informatyczna (technologiczno-świadomościowa) – Upadek Nauki, Upadek Atorytetów, Upadek narracji  kształtowanych przez Media Masowe, Upadek Mediów Masowych. A teraz obserwujemy Rozkład Świata Polityki i jego Upadek. Nowa WOLNA Świadomość Społeczna, Nowy Paradygmat: Świadomość ponad Materią! Oraz Duch i Materia to JEDNO.

1. M. Strzyżewski: Putin oskarża Polskę o wybuch II wś, a USA i Ukrainę o wojnę z Rosją. Wywiad z Carlsonem

https://www.youtube.com/watch?v=on2ikrBHBjk

2. J. Zięba: Trzej „tenorzy GPS” – Dywersja? Ustawka?

https://tv.jerzyzieba.com/filmy/zLomZE3DZW/ZWmnwxeq30k5l8gj1DrJNMgaPoB2vK

3. Leszek Żebrowski: BARDZO DZIWNA SYTUACJA! (O aktorze Stanisławie Mikulskim czyli Kapitanie Klosie i redakcji Myśli Polskiej)

https://www.youtube.com/watch?v=XmX0CNUKCTw

 

Podziel się!