Godowe Koło Lędne – Kulędarz z Księgi Tanów: Tan Rudy (Karo-Karminowy, Czerwony-Umorantowy) – Górowanie Jesieni

Tan Rudy (Karo-Karminowy, Czerwony-Umorantowy) – Górowanie Jesieni

Tan Rudy (Karo-Karminowy, Czerwony-Umorantowy) – Górowanie Jesieni – Tan Swąta-Roda-Gosza-Mira, Jastruba-Jaśni, Czarnogłowa-Swaroga i Czarnego Wrona-Utoka Żmija, syna Utki

(31 października – 6 listopada)

 

31 października – Święta Hołowianu

Hołowian – Ogłowienie i Uwieńczenie Głowy Skrzystego Jelenia Ładu – Uosabia go Człowiek-Złoty Jeleń, któremu przy Księżycu-Sierpie stojącym w Aurze (Ąrze-Orze Bożym) Czarny Byk-Tur ścina głowę kościanym sierpem;

Święta Bania (Orobyt, Dania, Melon) Tan Czerwony – ofiarę-dar stanowi Bania-Dynia i gorąca kąpiel w Bani;

Święty Jeleń – zwierzęcy obrazunek ziemski owejż Pierwościętej Głowy, pierwszej zwierzęcej ofiary – Skrzystego Jelenia i pierwszej zróstowej ofiary – Złotego Owocu ze Złotej Gałęzi Wszytkowiszu;

Dzień Prawego Zstąpienia Świętego Ducha Zwierząt, Roślin i Ludzi – Wielkiego Świętego Ducha wcielonego w materialne Ciało;

Dzień Hołdowania Wielkoduszności i Dzień Pamięci wszelkich Wielkich Duchów.

 

1 listopada – Dzień Pogrzebania Siekiery Peruna, zwanej też Toporem jego lub Berłobłyskawicą oraz Msza za Dusze Bliskich – Dziady Liściane

Pogrzebanie Berłobłyskawicy – w Świętym Gaju Chorsów;

Mesz, albo Msza Za Dusze Bliskich – odbywa się u grobów Bliskich Zmarłych. Mianuje się Mszą dlatego, że mchy i widłaki są głównymi roślinami stanowiącymi tworzywo Wianeczków Pamięci przygotowanych na tę uroczystość. Dokłada się do nich też kwiaty jesienne – złocienie, wrzosy i kocanki oraz Wiązanki z Barwnych Suchych Liści;

Dziady i Baby Liściane.  

2 listopada – Dzień Zduszów i Duchów Zbłąkanych

 Złożenie rzeźb Zduszów wykonanych z gliny na splocie z wikliny przez obrzędników w maskach-karabożkach albo maskach zwierzęcych

 

3 listopada – Dzień Zaduszny Raka lub Racz (Bogoracz, albo Raka Jesienna)

 Rzeczenie i Życzenie (Rzykanie) Pospólne – stąd ten dzień święty poświęcony jest Wielkim Duchom, duszom, które w Hołowian zbiorowo wspominano i wychwalano, jako ważne postacie w życiu całej społeczności;

Raki – Msze Wielkich Duchów przy ich grobach i pomnikach, zwane też Mszami Wielkimi albo Rakami. Tam kładzie się Wianki Pamięci i wznosi się Modłę za Wielkich Duchem.

 

4 listopada – Wesele Jastruba i Jaśni oraz Kolady i Kostromy

Hołdowania Światłu i Słońcu oraz Czarnogłowowi i Koladzie-Kostromie;

Sołu Nyjanie – złożenie Zarodka Kolady-Kostruba w Jamie-Grobku pod świętym drzewem;

Wian Orzy i Zorny – Grobek-Jamę przykryjcie Wieńcem z Cebuli i Czosnku – Wian to Orzarny, Orzy, Żarny i Źrzenny, Zorny Wian, Orzywian, Wian Czesnowitok, Hołdowian;

Jaśnia – Modła na Swąta-Goša – Światło Świata Jesienne.

 

5 listopada – Święto Hłodoleju – Zimny Ogień i Zimne Słońce, Zimne Bracia Miesiące – Pątny Dzień

Dzień Nyji i Welesa – Uwolnienie Duszyczek z Nawi. Biegną one co prędzej na Ziemię Matkę i szukają, w kogo by się tu wcielić. Nie wszystkie one są dobre i łagodne;

Nawiedzenie Matki Ziemi przez Chłodnych Braci – Zimne Miesiące;

Dzień Nienasyconych – Głodnych Duchów – Czas Chłodu, Głodu, Gołoty, Czas Nawiedzenia, najścia i jościa Nawiów oraz Głodnych Duchów.

 

6 listopada – Górowanie Jesieni i Narodzenie Kolady-Kostromy – Pory Zimowej i Zimnego Kiru

 Wykopanie Werbynki i jej przeniesienie;

Jesienne Święto Pełni, Święto Wnętrza Pełnego, Prawdziwej Dojrzałości – Źrzeni Żennej, Czarnogłowskiej Wiedy, Białoboskiej Wiary i Żywota Jesieni – Starości krzepkiej, gospodarskiej, wciąż plennej i nasiennej;

Tury Jesienne – jako że ogłaszane jest uroczyście Otwarcie Okresu Łowów i czyniony jest obchód siół, okołów i grodów wiedziony przez żercę i wiedźmę w turzym przebraniu;

Dzień Zimnego Słońca;

Dzień Zwątpienia, Dzień Wątpliwości – Dzień Posiadu Rozważań o Życiu i Śmierci, o Jawi i Zaświatach, o Prawi i Nawi;

Dzień Wątpi – Iskon Babiego Lata (Mokoszego) i  Wtóry Iskon Złotej Jesieni;

Ogni Hora – Czerwień i Czerń i Ognia Ogar, Czerwony i Czar(ow)ny Tan, który kończy wszystkie obchody i obrzędy Świąt Jesiennego Ukośnego Krzyża.

 

Podziel się!