1. Do Rzeczy: Tryptyk wyborczy. Polska Jest Jedna; 2. Interia: Chcą praw boskich w Polsce i grożą wyjściem z UE. Byliśmy na wiecu wyborczym PJJ; 3. wR24: Polacy muszą poznać prawdę! Bartosik/Socha/Sienkiewicz/Puzon/Wolska na żywo z Białegostoku!

Tryptyk wyborczy. Polska Jest Jedna

Widzę, że wszystkie banksterskie media, tak PISowskie jak i pozostałe o kapitale zagranicznym, usiłują odstręczyć środowiska Wolnych Ludzi, Wolnomyślicielskie i Antysystemowe, A TAKŻE KATOLICKIE od partii Polska Jest Jedna. Czynią to w sposób dosyć perfidny Z JEDNEJ STRONY pomijając w swoich redakcyjnych materiałach opisujących tę partię i jej program postulat DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ,  z drugiej strony akcentując jej skrajnie kościółkowy i antyszczepionkowy charakter. Są to kłamstwa głoszone metodą „przez niedopowiedzenia”, bądź jawne wypaczenia przedstawianych przez PJJ treści. Polska Jest Jedna jest wyjątkowo nowoczesna w pojmowaniu Boga i kontaktu człowieka z Bogiem / Siłą Najwyższą / Światłem Świata. Poza tym jest otwarta na wszystkie światopoglądy i religie, także na ateizm. Jej antyszczepionkowość polega dokładnie na tym co widać na powyższym obrazku.   

Kiedy SKRAJNIE LEWACKA I PRONIEMIECKA Interia.pl dla uwiarygodnienia swojej relacji ze spotkania PJJ w Warszawie bierze na świadka OSTRO PRAWICOWĄ poseł PIS, która zasiliła obecnie KONFEDERACJĘ to widać, że obleciał ich tam na poważnie w tym UKŁADZIE OKRĄGŁOSTOŁOWYM strach przed nowym, autentycznie antysystemowym, zaangażowanym w demokrację bezpośrednią ruchem społecznym o ogólnopolskiej skali.

TYLKO POLSKA JEST JEDNA ZE WSZYSTKICH PARTII STARTUJĄCYCH Z LIST OGÓLNOPOLSKICH MA W PROGRAMIE WPROWADZENIE JAK NAJSZYBCIEJ GŁÓWNYCH PUNKTÓW DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ – TAKICH JAK REFERENDUM BEZPROGOWE I OBLIGATORYJNE DLA RZĄDU, OBYWATELSKIE WETO I INICJATYWA USTAWODAWCZA  ORAZ ODWOŁYWANIE SPRZENIEWIERZONYCH PROGRAMOWI WYBORCZEMU POSŁÓW Z SEJMU!!!

1. Do Rzeczy: Tryptyk wyborczy. Polska Jest Jedna

Halina Bogusz | Największa pozaparlamentarna partia w Polsce jest już na scenie politycznej. Polska Jest Jedna Rafała Piecha zarejestrowała listy w 39 z 41 okręgów wyborczych. W dwóch ostatnich toczy się postępowanie odwoławcze. Układające się w tryptyk hasło „Bóg-Rodzina-Ojczyzna” kryje wielorakość znaczeń. Co proponuje PJJ w tych słowach?
BÓG

Nie chodzi o partię konfesyjną, tylko dla katolików. Jeżeli Bóg, to warunkuje spojrzenie na człowieka, odpowiedź na pytanie o jego godność.

Człowiek jest osobą, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Kiedy ma głowę, nóżki, rączki i serce, nie jest częścią ciała swej matki. Kiedy jest chory i niedołężny potrzebuje naszej opieki – nie jest niepotrzebnym balastem. PJJ deklaruje jasno – ochrona życia. Nie tylko ustawodawstwo. Ważne jest wsparcie kobiet w kryzysie oraz tych, którzy pomagają im i ich dzieciom. To także pokazywanie piękna – dziecka, macierzyństwa i ojcostwa, wreszcie uczenie odpowiedzialności.

Człowiek jest wolny. Nie można zniewalać go w imię systemów politycznych, maksymalizacji zysku i urzędniczej wygody. Wolność wiąże się z własnością. PJJ proponuje wiele szczegółowych rozwiązań, dla polskich przedsiębiorców do odnalezienia na stronie www.pjj.org.pl. Alarmuje, że liczba upadających polskich firm w ostatnich dwóch latach sięga miliona.

Człowiek potrzebuje świata, który jest ludzki, obecności, relacji z drugim człowiekiem, bliskości. PJJ chce odwrócić perspektywę patrzenia na dziedziny, w których chodzi o człowieka, opiekę zdrowotną, edukację, kulturę. Ich naczelnym celem nie może być sukces ekonomiczny, ale człowiek: chory, wychowanek, uczeń – jego dobro. Opieka zdrowotna na miarę człowieka powinna być lokalnie dostępna. Należy chronić szpitale powiatowe, zwiększać możliwości opieki długoterminowej nad chorymi obłożnie i nieuleczalnie, stawiać na profilaktykę, na promowanie medycyny stylu życia.

Priorytet prawa boskiego, które jest niejako wdrukowane w naszym wnętrzu ma daleko idące skutki. Polska ma tradycje układania życia społecznego według tego prawa. Stąd pochodzi nasza tolerancja, której trudno szukać w zachodniej Europie w czasach nowożytnych, stąd także otwartość dla obcych, której imieniem w naszym kraju jest gościnność. Dowiedliśmy, że ta tradycja jest w Polsce nadal żywa w dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Gość jednak nie powinien w naszym domu pełnić roli gospodarza. Wreszcie miłuj bliźniego – jak siebie samego jest nakazem, którego spełnianie czyni człowieka szczęśliwym, ale i zmienia zasady i praktykę życia społecznego.

Rodzina

Piękna polska tradycja rodziny przeprowadziła nas przez czasy, kiedy nie mieliśmy większej wspólnoty – państwa. W tym kontekście wyzwaniem staje się wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, ratyfikowanej przez Polskę tuż przed wyborami roku 2015. Upatruje ona źródeł przemocy w tradycyjnych rolach mężczyzn i kobiet. Zaleca ich wykorzenienie, zmianę indywidualnych mentalności. Tymczasem badania naukowe podają zupełnie inne przyczyny tego zjawiska: alkoholizm, osłabienie więzi rodzinnych oraz seksualizacja wizerunku kobiety w mediach.

Troska o rodzinę to także dbałość o edukację. Docenianie głosu rodziców jest potrzebne, ale nie mniej ważne jest podwyższanie statusu społecznego nauczyciela, aby zahamować negatywną selekcję do zawodu.

PJJ proponuje również odtworzenie liceów zawodowych. To pomoże w przywróceniu i promowaniu zapomnianych zawodów, co w parze z wspieraniem przedsiębiorczości będzie stanowiło zgrabny tandem.

Ojczyzna

Ojczyzna to wspólnota wspólnot, której dobro PJJ chce współtworzyć ze wszystkimi Polakami. Wydaje się być nakazem chwili wokół tego celu wszystkich gromadzić, zapraszać do współodpowiedzialności, w imię zerwania z konsumpcjonizmem i podkreślanymi ponad miarę podziałami. Budowanie zgody i jedności wokół spraw, które jednoczą, a nie dzielą ma być stylem politycznym PJJ.

PJJ postuluje poważne zmiany w podejściu do energetyki. Wiele krajów obecnie – wbrew głoszonym, ideologicznym postulatom obrony planety – powraca do energii z węgla. Trzeźwe patrzenie na rzeczywistość każe nam pozostać przy węglu. Do tego można dodać energię złóż geotermalnych, które są w Polsce niezwykle bogate.

Wreszcie rolnictwo – ważne ekonomicznie i zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe. PJJ postuluje postawienie na lokalną produkcję żywności, ułatwienie jej dystrybucji i sprzedaży blisko miejsca wytwarzania.

PJJ pamięta także o Polonii. Jeśli chcą wrócić do kraju, tutaj pracować wśród swoich, zainwestować zarobione zagranicą pieniądze, należy im to ułatwiać. Któż z nas nie przyjmie najpierw z otwartymi rękami własnego dziecka wracającego do domu, przedtem niż udzieli schronienia przybyszom z innych stron? To nie jest oznaką ksenofobii. To realizacja porządku miłości.

Prawda

Każdy tryptyk ma swoją podstawę, nazywaną predellą. Hasło, z którym PJJ startuje do wyborów „Prawda was wyzwoli” jest wyzwaniem, rzuconym wszystkim tym, którzy uznali, że kłamstwo jest uprawnione, że ma swoje nieusuwalne miejsce w polityce.

źródło: https://dorzeczy.pl/opinie/486570/tryptyk-wyborczy-polska-jest-jedna.html

2. Interia: Chcą praw boskich w Polsce i grożą wyjściem z UE. Byliśmy na wiecu wyborczym PJJ

Ochrona tradycyjnego pieniądza jako jeden z przepisów Konstytucji, wystąpienie z Unii Europejskiej, jeśli zachodnie elity „nie będą gotowe na współpracę dla obopólnych korzyści”, dobrowolny ZUS przez trzy lata, dobrowolne szczepienia, budowa nowych kopalń i stopniowe zwiększanie wydobycia węgla – to tylko część propozycji, które można było usłyszeć podczas stołecznego wiecu partii Polska Jest Jedna startującej w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

(po tym krótkim wstępie współczesny Leming – Odbiorca bankserskich mediów takich jak polskojęzyczna Interia.pl i i inne TVNy czy RMFy, czy Gazety Wyborcze – nie musi już dalej czytać. Jest jasne nawet że nie będzie czytał, bo do czytania w ogóle nie przywykł. On tylko ogląda i słucha, a czyta jedynie paragony kasowe i faktury oraz teksty, które składają się z nie więcej niż 4 zdań. CB)

Środa wieczór, centrum Warszawy. Przed budynkiem Warszawskiego Domu Technika przy ul. Tadeusza Czackiego sporo ludzi. Jedni palą papierosy, inni po prostu rozmawiają. Chociaż z zewnątrz brakuje oznaczeń dotyczących wiecu PJJ, nietrudno znaleźć salę konferencyjną, na której przemówi przewodniczący partii. Kiedy go spotykamy, podkreśla, że nie spodziewał się takiej frekwencji.

– Tutaj nikogo nie zwozimy autokarami, jak największe partie. U nas wszystko jest otwarte, zadajemy luźne pytania. Ludzie potrzebują dzisiaj świeżości, prawdy – powiedział Interii Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.

Na sali było ponad 400 osób. W trakcie rozmowy biła od niego pewność, przekonanie o nadchodzącym sukcesie. Jednym tchem wymienił liderów opinii publicznej, którzy przekazali poparcie jego partii: Witold Gadowski, Wojciech Sumliński, Jerzy Zięba czy działacze Samoobrony.

– Dlatego nie walczymy o 5 proc., już je przekroczyliśmy. Walczymy o wynik pomiędzy 9 a 13 proc. To bardzo realne, bo oddolne przebudzenie rozpoczęło się i nie da się go zatrzymać – stwierdził Rafał Piech.

Czy rzeczywiście? W sondażu IBRiS cieszy się poparciem 0,2 proc. ankietowanych. Podczas prawyborów w łódzkim Wieruszowie zajęła jednak szóste miejsce. Poparło ją 4,08 proc. uczestników wydarzenia.

Od szczepień po partię

Początki ugrupowania prezydenta Siemianowic Śląskich sięgają czasów pandemii. We wrześniu 2021 r. formacja funkcjonowała jako stowarzyszenie skupiające ludzi sprzeciwiających się przymusowym szczepieniom przeciwko COVID-19. W tym czasie w działalność PJJ angażowała się m.in. Anna Maria Siarkowska, obecnie kandydatka Konfederacji do Sejmu.

Ruch powstał po to, aby się sprzeciwić ograniczaniu wolności obywatelskich. Mowa o tym, z czym mieliśmy do czynienia w pandemii – wspomina Siarkowska. – Chodziło o zebranie odważnych ludzi, którzy mają autorytet w społeczeństwie. Chcieliśmy dać oparcie moralne dla zastraszonych i to się udało – dodaje.

W opinii parlamentarzystki Konfederacji zamiana ruchu społecznego w partię polityczną to wyłącznie inicjatywa Piecha. Jak mówi nasza rozmówczyni, większość liderów współtworzących ruch nie zaangażowała się w działalność partyjną. – Współpraca nie zakładała powstania partii politycznej. Mówiono wręcz, że nie będziemy tego robić – powiedziała Interii Siarkowska.

Dziś już wiadomo, że partia wystartuje w 39 z 41 okręgów wyborczych w Polsce. Co ma do zaoferowania i dlaczego ruch społeczny przekształcił się w formację polityczną?

Podczas spotkania w Warszawie włodarz ze Śląska podkreślał, że założenie ugrupowania było niezbędne, żeby cokolwiek zmienić w Polsce. Jak działalność Polska Jest Jedna ocenia posłanka, która angażowała się w rozpoczęcie działalności ruchu?

– Widać, że bardzo dużo osób przybywa na ich lokalne spotkania. Skupiają konserwatywnych wyborców, sieroty po PiS – uważa Anna Maria Siarkowska.

Dość powiedzieć, że kiedy Rafał Piech pytał o debiutantów na spotkaniu, niemal trzy czwarte sali podniosła ręce do góry. Rozmawialiśmy z nimi. – Nie wybierałam się w tym roku na wybory, nie miałam na kogo głosować. Byłam już wyborcą zarówno PiS jak i PO: jedni i drudzy zawiedli do bólu – usłyszeliśmy od Beaty Łukasiewicz, jednej z uczestniczek wiecu. – O PJJ dowiedziałam się od znajomych i z sieci. Identyfikuję się z wartościami partii Polska Jest Jedna, ale nie jestem żadną dewotką. Wierzę w Boga, do Kościoła mam trochę dystansu – podkreśliła.

Przede wszystkim węgiel

Partia Rafała Piecha jednoznacznie utożsamia się z Kościołem katolickim i jego wartościami. Nazywana jest nawet „ultrakatolicką”. Podczas wiecu, w pierwszym rzędzie, można było zauważyć kobietę w czerwonej, charakterystycznej pelerynie z biało-czerwoną flagą, orłem w koronie, krzyżem oraz krucyfiksem w dłoni. Na sali pojawiały się też osoby w koszulkach z wizerunkiem Matki Boskiej.

– Jako katolicy jesteśmy otwarci na każdego człowieka, który stoi w prawdzie, jest uczciwy, chce walczyć o Polskę. Nie obnosimy się z wiarą, dajemy świadectwo, co czyni Bóg, który oddaje mu swoje życie. Żadne skrajności, żaden fanatyzm. Od takich rzeczy jesteśmy z daleka – deklaruje Rafał Piech. Nie ukrywa też swoich poglądów. Na przykład tych dotyczących LGBT.

– Doskonale wiemy, że życie powstaje tylko przy połączeniu mężczyzny i kobiety. Inaczej się nie da. Dlatego dla nas związek jest jedynie mężczyzny i kobiety. Małżeństwo składające się z mężczyzny i kobiety – usłyszeliśmy od prezydenta Siemianowic Śląskich. – To fundament – podkreśla.

O jakich postulatach można było jeszcze usłyszeć w Warszawie? Przede wszystkim PJJ chce zmian w konstytucji. Działacze partii uważają, że powinny się w niej znaleźć m.in. zapisy dotyczące ochrony tradycyjnej gotówki. Chcą także, żeby w ustawie zasadniczej zawrzeć przepis dotyczący złóż naturalnych, które są „własnością narodu polskiego”. To właśnie surowce naturalne mają przynieść Polsce dobrobyt.

Co z ociepleniem klimatu czy normami unijnymi? Lider PJJ nie wierzy w ocieplenie spowodowane emisją dwutlenku węgla, podawał w wątpliwość autorytet WHO (Światowej Organizacji Zdrowia – red.). Jego zdaniem, prawodawstwo unijne ogranicza rozwój polskiej przedsiębiorczości i produkcji. Dlatego, jeśli nie uda się dogadać, powinniśmy zrezygnować z członkostwa we wspólnocie. – Nie dajmy się zwodzić i oszukiwać – mówił do zebranych Piech.

Prezydent Siemianowic Śląskich zwracał też uwagę na politykę innych państw, głównie zachodnich. Jak stwierdził, one dbają o własne surowce, rolników czy przemysł. – Amerykanie mają 740 baz wojskowych rozlokowanych na całym świecie. Jak myślicie, gdzie są te bazy? – dopytywał. – Tam, gdzie największe złoża w danym państwie, tam jest wojskowa władza amerykańska – stwierdził.

Bóg, rodzina, Ojczyzna i kandydaci

Na miejscu nie brakowało kandydatów do Sejmu. Jedną z organizatorek wydarzenia była Patrycja Kalinowska, która startuje na Lubelszczyźnie z trzeciego miejsca na liście. Nie ukrywa swojej wiary w Boga. Interii powiedziała, że w jej ugrupowaniu odnaleźliby się nawet ateiści.

– Niejeden ateista się nawrócił. Zależy, jakie mają korzenie z domu. Każdy inaczej odbiera Boga, a on otwiera się na wszystkich, jest w każdym. Nie chodzi o to, że trzeba założyć krzyżyk i złożyć od razu ręce do modlitwy – powiedziała Interii Kalinowska.

Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/raport-wybory-parlamentarne-2023/news-chca-praw-boskich-w-polsce-i-groza-wyjsciem-z-ue-bylismy-na-,nId,7054947#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

3. wR24: Polacy muszą poznać prawdę! Bartosik/Socha/Sienkiewicz/Puzon/Wolska na żywo z Białegostoku!

https://banbye.com/watch/v_Sk4xbsLisDZ_

Podziel się!