Rząd planuje zmianę nazwy Indii na Bharat (Government Planning to Rename India to Bharat?)

Rząd planuje zmianę nazwy Indii na Bharat (Government Planning to Rename India to Bharat?)

Indie odzyskają swoją świętość pozbywając się spuścizny po anglosaskim kolonializmie?

Sanskryckie miano Baharat jest wymienione w pierwszym artykule ich konstytucji jako równoprawna nazwa kraju.

Rząd planuje zmianę nazwy Indii na Bharat (Government Planning to Rename India to Bharat?)

https://www.youtube.com/watch?v=UWapPR0dXAQ

Podziel się!