1. Apel KKW z 12.08.23 do członków i sympatyków EP WL; 2. J. Zięba: Niebezpieczny dla pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta…; 3. PL1tv: Pacjenci są zabijani podczas pobierania narządów;

PL1tv: Pacjenci są zabijani podczas pobierania narządów

Przypomnijmy sobie, że takie sceny jak te z Francji mieliśmy w Polsce na każdym Marszu Niepodległości za rządów „Platformy Obywatelskiej” w koalicji z PSL, przez całe 8 lat (2007-2015). Jest to partia całkowicie ANTY-POLSKA i ANTY-OBYWATELSKA, czysto Faszystowska, a PSL jest de facto jej żyrantem politycznym, podobnie jak Polska 2050 Hołowni.

Dzisiaj kiedy publikujemy jednocześnie artykuł Rafała Kopko Orlickiego Czy najbliższe referendum uszanuje dążenia Św.P. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego? znamy już wszystkie pytania referendalne jakie zdecydował się zadać SUWERENOWI partyjniacki aparat zarządców Polski z PIS. Są to pytania podstawowe, na które odpowiedź narodu jest oczywista – niemniej, gdy Referendum będzie ważne,  stanie się ona wiążąca dla wszystkich kolejnych zarządców Polski.

Referendum poparł jedynie Kukiz 15 – Demokracja Bezpośrednia, a Konfederacja oświadczyła, że nie będzie bojkotować tego Referendum, ale dodałaby do niego szereg niby anty-imigranckich ale w istocie anty-ukraińskich pytań. Te pytania pokazują niezdolność działania Konfederacji w ramach Międzymorza, czy też na rzecz Wielkiej Polski oraz pewien fałsz narracyjny w stosunku do Polskiej Racji Stanu.

Co Konfederacja zrobi z referendum PiS? „Absolutnie się tego nie obawiamy”

Ich główni oponenci: PO / KO (partia Proniemiecka i Antypolska), tzw Nowa Lewica (stara jak świat, pamiętająca dobrze rok 1945 i rządząca przez cały czas PRL – państwa podlegającego bezpośrednio Moskwie), PSL (jakaś farsa partii ludowej, wiejskiej, spadkobierczyni ZSL z okresu PRL) oraz Polska 2050 (sztuczny byt pseudopolityczny dla Lemingów, PO Bis podobnie jak w poprzednich wyborach Nowoczesna) tworząca „koalicję” wyborczą z PSL – oficjalnie bojkotują Referendum, nie są oni bowiem skłonni zadać Suwerenowi nawet tak podstawowych pytań, na które Naród Polski da oczywistą odpowiedź, czy to w kwestii wieku emerytalnego, bezpieczeństwa granic, imigrantów przymusowo osiedlonych w Polsce ani w kwestii wyprzedaży, czyli dalszej prywatyzacji majątku państwowego.

Ta tak zwana opozycja demokratyczna wbiłaby sobie gwóźdź do trumny pozwalając SUWERENOWI – POLAKOM – podjąć w REFERENDUM decyzję wiążącą ich rząd w tych sprawach, tym samym ich intencje zostały przez PIS obnażone do dna. Powoduje to, że również na inny sposób – ogłaszając bojkot – wbiła sobie ona gwóźdź do trumny. Okazuje się, że jest to po pierwsze konglomerat ugrupowań faszystowskich (chcących rządzić ponad głowami Narodu Polskiego), po drugie zaś partii wspłófinansowanych i popieranych  przez OBCYCH (głównie Niemców), które mają zamiar realizować wyłącznie antypolską politykę w naszej Ojczyźnie.  To, że są zbiorowiskiem kłamców i złodziei było wiadome od dawna, teraz potwierdzili zaś, że są realizatorem polityki ANTYPOLSKIEJ, który zamierza zarządzać POLSKĄ wbrew Woli Narodu Polskiego. Tak – są oni po prostu Zdrajcami Polski.

Przedstawiona powyżej rozmowa PR24 z posłem Sachajko (Kukiz 15 DB), z którym zgadzam się w pełni, potwierdza ponad wszelką wątpliwość, że Demokracja Bezpośrednia jest jedynym narzędziem, przy pomocy którego Polacy będą mogli skutecznie rządzić się w Swoim Kraju, w Swojej Ojczyźnie.

Demokrację Bezpośrednią w tych wyborach reprezentuje ANTYPARTIA (Sejm) i EP WL (Senat). Mam nadzieję, że dojdzie do ostatecznego porozumienia tych dwóch sił i realizacji programu minimum, tj. wzajemnego poparcia dla List Wyborczych i oficjalnego zjednoczenia programowego w tych wyborach.

Zachęcam wszystkich do czynnego udziału i osobistego zaangażowania się w kampanię wyborczą EP WL do Senatu oraz ANTYPARTII do Sejmu! To kwestia być albo nie być E-Parlamentu i być może Demokracji Bezpośredniej w Polsce.

1. Apel KKW z 12.08.23 do członków i sympatyków EP WL w sprawie Waszego osobistego zaangażowania w naszą kampanię wyborczą do Senatu RP

Apel KKW z 12.08.23 do członków i sympatyków EP WL w sprawie Waszego osobistego zaangażowania w naszą kampanię wyborczą do Senatu RP
Apel Krajowego Komitetu Wykonawczego dnia 12 sierpnia 2023 do członków i sympatyków E-Parlamentu Wolnych Ludzi w sprawie Waszego osobistego zaangażowania w naszą kampanię wyborczą do Senatu RP prowadzoną przez uformowany już Komitet Wyborczy Wyborców „E-Parlament – Nowa Cywilizacja”
Krajowy Komitet Wykonawczy, w związku z planowanym udziałem E-Parlamentu w wyborach do Senatu RP, zwraca się do każdego z Was, jako współtwórcy pierwszej w świecie tego typu społeczności, z prośbą o osobisty udział w różnych działaniach jakie podejmujemy w naszej kampanii wyborczej do Senatu RP.
Oto najważniejsze obszary tego zaangażowania:
Po pierwsze
Prosimy Was o udział w naszym E-Referendum rozpoczynającym się 13 sierpnia 2023 i trwającym do 16 sierpnia 2023, gdzie apelujemy o głosowanie na TAK na wszystkie 4 podane tam pytania referendalne. Szczególnie ważne jest pierwsze pytanie dotyczące całościowego Stanowiska KKW z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie udziału EP wyborach parlamentarnych 2023. Pozytywna odpowiedź przesądza o naszym aktywnym działaniu w tym kierunku. Negatywna odpowiedź na to pytanie oznacza w praktyce całkowite wycofanie się z tego procesu i pogrążenie się EP w chaosie i społeczno-politycznym niebycie.
Po drugie
Pamiętajcie ! Jesteśmy jako nieliczni w środowiskach poza systemowych, którzy nie poszli na łatwiznę w wyborach parlamentarnych i nie założyli własnej partii politycznej, by uniknąć konieczności zebrania minimum 1000 podpisów, by zarejestrować swój własny Komitet Wyborczy.
W związku z tym najważniejszą obecnie czynnością narzucaną nam przez obowiązujący kodeks wyborczy jest zebranie minimum 1000 podpisów poparcia, by zarejestrować w Państwowej Komisji Wyborczej nasz bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców o nazwie „ E-Parlament – Nowa Cywilizacja”, który uformował się z dniem 12 sierpnia 2023 roku. Na jego czele stoi Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Katarzyna Kropidłowska i Pełnomocnik ds finansowych Joanna Słaboń.
Prosimy Was Drodzy Przyjaciele, Wolni Ludzie o pilną pomoc w zbieraniu minimum 1000 podpisów, by nasz KWW „E-Parlament – Nowa Cywilizacja” mógł zostać zarejestrowany przez PKW co pozwoli wyłonionym w Prawyborach naszym kandydatom na udział w dalszych czynnościach wyborczych.
Pomoc ta może polegać między innymi na pobraniu z naszej strony www.wolniludzie.net Formularz wraz z instrukcją jego wypełnienia i wpisania tam siebie oraz innych osób jakie uda się Wam namówić, by poparły nasz KWW. Link do tych dokumentów: >> Formularz zbierania podpisów na Komitet Wyborczy Wyborców (KWW) E-Parlament Nowa Cywilizacja<<
Po rzetelnym wypełnieniu tego Formularza nawet z minimum jednym głosem poparcia prosimy o pilne wysłanie go pocztą lub bezpośrednie dostarczenie na adres: KWW E-Parlament – Nowa Cywilizacja 53-633 Wrocław, ul. Długa 66c (siedziba NTV).
Formularze te prosimy wysłać pocztą lub kurierem najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2023 r. a osobiście do siedziby na Długiej 66c do 18 sierpnia 2023 r.
Po trzecie
Jako jedyni robimy u siebie Prawybory!
Pomóż nam je przeprowadzić !
Prosimy Was o rozważenie osobistego kandydowania w nich lub zgłoszenia wartościowych osób spoza EP. Należy jednocześnie pamiętać, że jeżeli naszemu Komitetowi Wyborczemu Wyborców „E-Parlament – Nowa Cywilizacja” uda się zarejestrować kandydata w PKW, to zgłoszone osoby, nominowane w naszych Prawyborach, będą musiały już samodzielnie, wraz ze swoimi lokalnymi sztabami zebrać w swoich okręgach wyborczych minimum 2000 podpisów poparcia, by zostać dopuszczony do oficjalnej listy kandydatów do Senatu RP w danym okręgu wyborczym.
Prawybory w EP toczą się w 2 fazach:
A/
Zgłaszanie w odpowiednim trybie kandydatów do tej prawyborczej elekcji.
Proces ten zaczyna się 13.08.2023 o godzinie 16.00 i trwa do godziny 16.00 dnia 16.08.2023 r.
Oto link do odpowiedniej Ankiety zgłoszeniowej: >>Ankieta A i B zgłaszania kandydatów do Prawyborów w EP oraz ankiety poparcia<<
Zgłoszenie swojej kandydatury w przypadku członka EP wymaga osobistego wypełnienia „Ankiety Kandydata w Prawyborach” i zebrania pod nią przynajmniej 10 podpisów członków EP. Zgłoszenie takie wymaga również podania w jakim okręgu wyborczym chce on startować do Senatu.
W przypadku osób nie będących członkami EP kandydata zgłasza członek EP wraz z jego zgodą na udział w tej elekcji. Tutaj też potrzebne jest 10 popierających podpisów członków EP pod tą Ankietą. Zgłoszenie również wymaga podania w jakim okręgu wyborczym chce on startować do Senatu.
B/
Przebieg właściwych Prawyborów EP
W dniu 16.08.2023 od godziny 22.00 do 18.08.2023 do północy odbywają się właściwe Prawybory. Biorą w nich udział te osoby, które zostały poprawnie zgłoszone w pierwszej fazie. Wygrywa osoba, która zdobędzie więcej głosów na TAK.
W poszukiwaniu właściwych kandydatów zachęcamy do zapoznania się z wynikami Sondażu E-Parlamentu „Złota Setka do Senatu” na dzień 12 sierpnia 2023 r.
Warto namawiać tych, którzy zostali tam wymienieni, by wyrazili chęć startu w Prawyborach.
Ponieważ w Senacie RP jest 100 miejsc, teoretycznie 1 osoba może zgłosić do 100 kandydatur. Jeżeli każda wyrazi ZGODĘ na kandydowanie i każda z nich uzyska 10 podpisów poparcia to wszystkie powinny znaleźć się na listach kandydatów w Prawyborach EP.
Ale co nadzwyczaj ważne! Jeśli sami nie zechcecie kandydować czy też zgłaszać kandydatów spoza EP, to koniecznie weźcie udział w tych Prawyborach i Zagłosujcie!
Po czwarte
Kolportujcie, gdzie się da te i inne informacje o naszej kampanii i kandydatach.
Zgłaszajcie na adres mail – wyborydosenatu2023@wolniludzie.net lub dyżurny telefon nr (będzie podany) wszelkie możliwości pomocy jakiej możecie nam udzielić.
Czekamy na formalną możliwość założenia konta wyborczego, gdzie będzie można wspierać finansowo naszą kampanię.
Na tym etapie pomocne też będzie wspieranie finansowe Stowarzyszenia E-Parlament Wolnych Ludzi, które bez względu na kampanię wyborczą prowadzi działalność promocyjną demokracji bezpośredniej i e-głosowań. Numery konta Stowarzyszenia to:
88 1090 2398 0000 0001 5053 9379 PLN
PL 70109023980000000150539509 USD
PL 69 1090 2398 0000 0001 5053 9527 EUR
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Oficjalna strona E – Parlamentu Wolnych Ludzi: www.wolniludzie.net
Kochani!
Kreujemy naprawdę niezwykłą rzecz!
Czegoś takiego nie robił jeszcze nikt!
Jesteśmy RAZEM!!!
Krajowy Komitet Wykonawczy EP:
Janusz Zagórski – Przewodniczący
Katarzyna Kropidłowska – Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Łabędzka – Wiceprzewodnicząca ds. finansowych
Dagna Feliks
Paweł Fijałkowski
Bogusław Klimkiewicz
Agnieszka Zając
Przy wsparciu Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej EP
Dariusz Legut
Jarosław Osiński
Grzegorz Zawada
Sądu Koleżeńskiego EP
Krystyna Maciąg
Pobranie Formularza do zbierania podpisów
Wiadomość nadana z upoważnienia E-Parlamentu Wolnych Ludzi 
przez Admina Tomasz Kalinowski

2. J. Zięba: Niebezpieczny dla pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta…

https://tv.jerzyzieba.com/filmy/KqJmBA7Dl5/ZWmnwxeq30k5l8gj1DrJNMgaPoB2vK

3. PL1tv: J. M. Norkowski – Pacjenci są zabijani podczas pobierania narządów

https://pl1.tv/title/pacjenci-sa-zabijani-podczas-pobierania-narzadow/

Podziel się!