A. Konfederacja: 1. Konferencja Prezesa NIK M. Banasia oraz S. Mentzena; 2. Anna Siarkowska – Nowe prawo geologiczne to zamach na własność prywatną!; B. Siewcy Prawdy: J. Zięba – Oddajcie nam naszą władzę; C. Andromeda: Rosyjscy propagandyści dyskutują o polskiej polityce, historii i rzekomych prezentach terytorialnych

Konferencja Prezesa NIK Mariana Banasia oraz Sławomira Mentzena

mem od mk

A. Konfederacja

1. Konferencja Prezesa NIK Mariana Banasia oraz Sławomira Mentzena

https://www.youtube.com/watch?v=84ljuDeqQB4

https://www.youtube.com/watch?v=GRHKbcjB6LU

B. Siewcy Prawdy: Oddajcie nam naszą władzę – Jerzy Zięba

 

https://rumble.com/v32ovsy-oddajcie-nam-nasz-wadz-jerzy-ziba.html

C. Andromeda: Rosyjscy propagandyści dyskutują o polskiej polityce, historii i rzekomych prezentach terytorialnych

https://www.youtube.com/watch?v=5f6U2sqvmjQ&t=120s

Podziel się!