Ján Nehoslav Vrabec: Mistyczny ślub Niebiańskiego Słońca i Matki Ziemi.

Mistyczny ślub Niebiańskiego Słońca i Matki Ziemi.

Od Furio Muerte

Wspomnienie uroczystości przesilenia letniego poświęcone rodzinie w Turčianskiej Štiavniczce (Starosłowackie Żary 24 czerwca 2023).
Fot. Marcin Vrabec

Mistyczny ślub Niebiańskiego Słońca i Matki Ziemi.

więcej: https://www.facebook.com/photo/?fbid=6401087716649364&set=pcb.6401103049981164

Podziel się!