1. GNN: Gwałtowny wzrost nowotworów w wysoce wyszczepionych krajach; 2. PL1 tv: Prokuratura zawiadomiona o możliwości popełnienia przestępstwa – aktu terrorystycznego na narodzie Polskim

Ewolucja reakcji rosyjskiej propagandy w związku z buntem Prigożyna. Od rozpaczy do rozczarowania

Andromeda: Ewolucja reakcji rosyjskiej propagandy w związku z buntem Prigożyna. Od rozpaczy do rozczarowania

Każdy ma prawo w Polsce posiadać i głosić swoje własne poglądy bądź prezentować publicznie poglądy grupy społecznej do której wybrał przynależność. Wybrałem społeczność Wolnych Ludzi, a nawet więcej współtworzę ją w Naszym Kraju od 1990 roku, kiedy okazało się ponad wszelką wątpliwość że Polska, czyli tzw III RP, nie odzyskała niepodległości i suwerenności, lecz została opanowana przez nowy Układ – Układ Okrągłego Stołu – kosztem praw Suwerena, kosztem przyzwoitej Konstytucji na miarę tej z 3 Maja 1791, kosztem sprawiedliwości dziejowej i społecznej… (cd w artykule wstępnym wewnątrz)

 
W 1991 roku POLSKA stała się państwem Konfidentów SB / PZPR i Satelitów oraz samego aparatu PZPR i Satelitów. W roku 1991 Polska ostatecznie stała się państwem postsowieckim w każdym sensie: gospodarki wewnętrznej, zakonserwowanego układu społecznego, układu politycznego, pozycji geopolitycznej (mimo pozorów zmiany przynależności do bloku UE), dekompozycji środowiska naukowego itp. To nie przypadek, że nie było reformy nauki i szkolnictwa wyższego ani tak zwanej Służby Zdrowia, czyli komunistycznego systemu sanitarystycznego po roku 1989. III RP stała się krajem zależnym od Moskwy i Berlina.
W roku 2009 już, a na pewno w 2011 – Doktryna Putina i Dugina w Rosji wykluczyła z grona państw Wolnych i Suwerennych Polskę na dobre. W 2014 Putin jawnie poszedł w kierunku stworzenia zamordystycznego, antydemokratycznego systemu NWO 2 z Chinami. Niemcy brnęły dalej w ślepą uliczkę aż do 24 02 2022 – być może celowo, być może nie – to bez znaczenia. W doktrynie Niemiec od czasów Prus nie ma miejsca dla Wolnej Polski, w doktrynie Rosji od 2014 także zdecydowanie takiego miejsca dla Polski nie ma. Świat NWO2 – to satrapia 100 razy gorsza niż NWO1 – To Tiananmen na każdy dzień i obóz koncentracyjny jak za czasów Stalina-Breżniewa, co widać poprzez casus Nawalnego i Rosjan którzy gdy mają inne zdanie niż CAR Putin są mordowani, truci, skazywani jak za Stalina na gułagi. 
Polak Patriota ma obowiązek realizować w każdej chwili swojego życia Polską Rację Stanu. Polska Racja Stanu to Polska WOLNA, NIEPODLEGŁA, SUWERENNA, ZARZĄDZANA PRZEZ SWOICH OBYWATELI – PRZEZ SUWERENA. TO WIELKA POLSKA – BO INNA NIE MOŻE ISTNIEĆ W SERCU ŚWIATA – MIĘDZY postsowieckim rosyjskim MŁOTEM a niemieckim, post-pruskim i  postfaszystowskim KOWADŁEM.
Stąd płynie obowiązek DLA  KAŻDEGO POLAKA walki o taką właśnie Polskę, bo od roku 2014 istnieje już tylko JEDNA DROGA  dla Polski w geopolityce– Stworzenie Międzymorza. Szczęśliwie satrapa NWO1 (USA+UE) ma ten sam cel i realizuje go aktywnie od 2014 roku.
Nie istnieje żadna możliwość stworzenia Międzymorza bez Wolnej Ukrainy i Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii – czyli musi nastąpić FORMALNY (geograficzny) powrót do granic I Rzeczpospolitej, a nawet rozszerzenie tych granic do  rozmiarów geograficznej Wspólnoty Królestwa Jagiellonów w okresie jego maksymalnego rozkwitu, jeżeli ten projekt ma zaistnieć. Międzymorze rozumiane nowocześnie nie może być niczym innym jak Konfederacją Narodów, które je współtworzą i Konfederacją Państw, założoną w celu współdziałania gospodarczego, stworzenia ustroju wewnętrznego i układu społecznego na miarę oczekiwań ludności tego obszaru w XXI wieku i realizacji wspólnej polityki obronnej, zapewniającej absolutne bezpieczeństwo Międzymorza. (CzytajcieRafał Kopko Orlicki: Projekt KONSTYTUCJI dla Rzeczpospolitej Polskiej i Konfederacji Narodów Międzymorza (całość))
W sensie wewnętrznym Międzymorze powinno być zarządzane przez Suwerenów Narodowych – czyli poprzez demokrację bezpośrednią w ramach państw narodowych, które je współtworzą. To geopolityczne jedyne rozwiązanie dające bezpieczeństwo i harmonijny rozwój społeczny, gospodarczy, naukowy i polityczny w przyszłości. Jest szansa że ten projekt zrealizować, że t o się uda.
O to walczę od 2011, kiedy przeczytałem książkę wydaną przez KGB/SFB w języku polskim wykładającą doktrynę Dugina, gdzie zarządcy Moskwy z KGB wprost napisali, iż dla Wolnej Polski i Polaków nie ma miejsca na tym świecie. Od 1991 roku usiłowano mnie skaptować do Ruchu Słowian zależnego od Moskwy, całkowicie rusofilsko-faszystowskiego, sprzecznego co do swej idei geopolitycznej z Polską Racją Stanu – bezskutecznie. 
Wraz z mocną grupą osób zaangażowanych w Starosłowiańską Świątynię Światła Świata spowodowaliśmy, że Polski Ruch Słowiański jest dzisiaj masowy, jest wolny od doktryny Moskwy, a tzw rodzimowierstwo neofaszystowskie (Rodzima Wiara) i postkomunistyczne, marksistowskie otrzymało mocną alternatywę: Wiarę i Wiedę Przyrodzoną Słowiańską i ten kierunek oraz Świadomość Korzeni Lechickich w Starożytności przezwyciężył mentalnie i organizacyjnie dominację neofaszystów i postkomunistów / marksistów w zakresie podstaw filozoficznych, moralnych, strukturalnych, społecznych, a co za tym idzie także podstaw prawnych Przyszłego Państwa Polskiego – Wolnej Polski. WOLNA POLSKA powinna być i będzie oparta na Demokracji Bezpośredniej i Prawach Przyrodzonych Człowiekowi – na Wolności Osobistej Obywateli. Ten ruch nazywany jest dzisiaj powszechnie Ruchem Wolnościowym w Polsce. Tak, to jest Ruch Wolnej Polski.
W sensie społecznym niezbędne jest aby to Polacy rządzili w swoim państwie i nie byli manipulowani przez oligarchię NWO1 (USA+UE + Satelici) ani NWO2 (Moskwa+Chiny). Realizatorem tej koncepcji rozwoju Polski jest Ruch Wolnych Ludzi i Wolnej Polski – Demokracja Bezpośrednia.
Nic o Polakach bez Polaków!
Także w kwestiach religii. Dokąd Polacy chcą Kościoła Katolickiego i religii katolickiej ich wolna wola ma być realizowana przez państwo. Polacy mają prawo wyznawać wiarę jaką chcą i modlić się do Boga do jakiego chcą. Wszelkie akty wrogie wolności wyznawania wiary / religii są aktami bestialstwa i zwyrodnienia. Świadomość Nieskończona czyli Bóg jest JEDEN, niezależnie od nazwy jaką mu się przypisuje ani organizacji wyznaniowej jaka organizuje życie religijne / duchowe.
Watykan niestety jako część NWO 1 – Filar NWO 1, jako Wielka Korporacja ma inny interes niż Wolni Ludzie – nie chce Wolności Ludzi, ani realizacji ich aspiracji wolnościowych, realizacji w rzeczywistości ich Niezbywalnego, Naturalnego (Przyrodzonego) Prawa do Wolności. Chce ich podległości hierarchii rzymskiej – cesarsko-niewolniczej, w strukturze niewolniczej – w kapitalistycznym / banksterskim / globalistycznym modelu Pan-Niewolnik. Dlatego Polacy masowo odchodzą od Kościoła Katolickiego jako organizacji, na rzecz wyznawania indywidualnej Wiary w Boga.
Ważne jest, aby przywrócić Polakom w całym naszym państwie Świadomość Starożytnych Słowiańskich Korzeni oraz Filozofię Przyrody i Świadomość Prawa Naturalnego, wartości niezbywalnych, funkcjonujących uniwersalnie poza Międzynarodową Korporacją  Watykańską i jej interesami.
Filozofia realizująca WOLNOŚĆ ISTOTY LUDZKIEJ i zapewniająca POSZANOWANIE Matki Ziemi oraz Matki Natury (PRZYRODY) musi być podstawą organizacji społeczeństwa i prawa w państwie, w WOLNEJ POLSCE  jako Wspólnocie Wolnych Ludzi. Ten proces trwa.
Społeczny i Państwowy System Wolnościowy jest wykładany w dziesiątkach artykułów i od roku 2011 nie jest to żadną tajemnicą, każdy może te artykuły przeczytać na portalu SSŚŚŚ. Filozofia polskiego Ruchu Słowiańskiego i Wiary Przyrodzonej Słowian stała się filozoficzną podstawą Ruchu Wolnych Ludzi w sposób naturalny i nieodwracalny. To Wielka Zmiana, więc nie ma alternatywy – jest Zgodna z Duchem Czasu, z Boskim / Kosmicznym Planem i Zamiarem.
Marksizm właśnie rozpada się i dogorywa w Europie, USA, Rosji i Chinach. Trzecią Drogę realizują tylko Indie i będzie ją realizować Międzymorze w Europie. Międzymorze wyznaczy drogę wyzwolenia spod dyktatury Banksterki Światowej i Korporacji Światowych: Big-Banking+Big Science (Big Pharma + Big-Tech) + Big-Media poprzez Demokrację Bezpośrednią. W tej chwili także Wolni Amerykanie w USA  (przeciwnicy tamtejszego socjalizmu Demokratów i klasowego hierarchizmu Konserwatystów) rozumieją już i głoszą to, że jedyną szansą skutecznego przeciwstawienia się przez Wolną Ludzkość zamiarom faszystowskiego reżimu Oligarchii Właścicieli Świata jest realizacja Polskiego Modelu Wolnościowego, w tym Demokracji Bezpośredniej jako podstawy funkcjonowania wspólnoty społecznej. 
Agentura Systemu Pan-Niewolnik której przedstawicielstwem w Polsce są wszyscy Okrągłostołowcy i ich Satelici kreowani przez media postkomuny i Niemiec od 1990 roku, zrobią wszystko ażeby Ruch Wolnościowy w Polsce powstrzymać i użyją przeciw nam wszelkich narzędzi – łącznie z prokuraturą, policją, sanepidem i sądami – wiemy to od roku 2020 na 100%. Widzimy to obecnie po  aresztowaniu Dzikiego Preppersa i rozbijaniu wspólnoty spadkobierców Adolfa Kudlińskiego na terenie województwa Świętokrzyskiego i Królestwa Słowian na Podkarpaciu. Dziki Preppers jest przetrzymywany  w wiezieniu do dzisiaj (już prawie rok) bez postawienia zarzutów – To jedna ze znanych metod III RP – narzędzie wykorzystywane przeciw wszystkim myślącym inaczej niż rządząca partia polityczna (Okrągły Stół), także z narzędziem niszczenia własności prywatnej (ekonomicznych podstaw Wolnej Myśli i organizacji społecznych Wolnomyślicielskich – indywidualnej działalności gospodarczej) przy pomocy Skarbówki i zamykania bezprawnego przedsiębiorstw (vide R. Kluska, J. Zięba i setki innych biznesów).
Winni masowego ludobójstwa Polaków w latach 2020 – 2023 muszą zostać ukarani. Polacy muszą być suwerenem we własnym państwie i to realizuje w tej chwili najlepiej: Polska Jest Jedna Rafała Piecha, Paweł Kukiz – Demokracja Bezpośrednia w Sejmie, Wolnościowcy Artura Dziambora w Sejmie, E-Parlament  oraz Antypartia. Te podmioty zjednoczone powinny wystąpić wspólnie w wyborach do Sejmu 2023 pod jednym szyldem – najlepiej Polska Jest Jedna (PJJ) lub Demokracja Bezpośrednia-Wolna Polska (DB=WP). Reprezentacja Wolnej Polski i Wolnych Ludzi wystąpi w wyborach do Sejmu 2023 – tak jak to tutaj zapowiadaliśmy na łamach SSŚŚŚ  i jak powtarzam to od dawna każdemu z kim rozmawiam o Wolnej Polsce i Wielkiej Zmianie. Kto myśli, że zatrzyma Wielką Zmianę i Wielką Wolną Polskę jest w błędzie. Nie pomoże tutaj wszczepianie w struktury Ruchu Wolnych Ludzi żadnej Agentury Systemu, oczernianie, ośmieszanie, wyzywanie publiczne od szurów, oszołomów i turbolechitów czy antyszczepionkowców, albo lżenie jako ruskich onuc.
Ludzkość zasługuje na Wolność a Iskra wychodzi jak zwykle z Serca Świata.
Ruch Wolnej Polski jest już nie do zatrzymania.
Kto działa dzisiaj przeciw Wolnej Ukrainie i Wolnej Białorusi ten nie rozumie co robi albo jest wrogiem Polskiej Racji Stanu. Nie mam tutaj na myśli Grzegorza Brauna, czy Witolda Gadowskiego i osób podobnie myślących i działających jak oni (np ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski) które domagają się równego traktowania Polaków i Ukraińców i Sprawiedliwości w Kwestii Wołynia. Wielokrotnie o Wołyniu pisałem tutaj od 2009 roku i ofierze krwi którą Ukraina musi złożyć aby odkupić tę Winę za Zbrodnię i stać się Wolna. To właśnie obecnie od 2022 się dzieje. Odkupienie tej winy, przyznanie się do niej i przeprosiny to podstawa Normalnych Stosunków miedzy naszymi państwami, podstawa Wspólnoty Międzymorza.

1. GNN: Gwałtowny wzrost nowotworów w wysoce wyszczepionych krajach

Gdyby obserwowano zaszczepione myszy przez 14 miesięcy, odpowiadałoby to w przybliżeniu obserwacji 40 lat życia człowieka. Ale myszy zabito 2 tygodnie po drugiej dawce preparatu mRA na Covid. ???
Tytułem wstępu
  1. 20 minut do odsłuchania po polsku: David Martin – Wystąpienie w Parlamencie Europejskim na III Międzynarodowym Szczycie Covid (napisy) (bitchute.com)

https://www.bitchute.com/video/JSwx2hQ9X6Pd/

oraz:

  1. Cancer Care and The Role of Repurposed Drugs: FLCCC Weekly Update (June 28, 2023) (odysee.com)
https://odysee.com/@FrontlineCovid19CriticalCareAlliance:c/weekly_webinar_june28:b?eType=EmailBlastContent&eId=fca4d176-c7ad-4902-93ed-3d78200a815e
  1. Death Certificates „Fraudulently Omitted” mRNA Vaccine Reactions: John Beaudoin, Sr – Ask Dr. Drew – YouTube
    https://www.youtube.com/watch?v=3lmYEWtSSEs
  2. Medformin znany z leczenia cukrzycy, skuteczny w leczeniu nowotworów korzystny także w long Covid.

Long COVID Tamed by Popular Diabetes Drug (theepochtimes.com)

ttps://www.theepochtimes.com/health/long-covid-tamed-by-popular-diabetes-drug_5340616.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Myszy

In a joint article written with A Midwestern Doctor last October, we described a tragic case of vaccine-caused B-cell lymphoblastic lymphoma in a prominent COVID vaccine advocate, Belgian Prof. Michel Goldman.

Cancer Rates are Increasing — and May Get Much Worse

IGOR CHUDOV, OCTOBER 22, 2022

Cancer Rates are Increasing -- and May Get Much Worse

We have a problem: cancer deaths began to increase, off the charts, in late 2021, with cancer death incidence exceeding expected levels by a statistically “impossible” 9-sigma difference — and we are seeing only the first small ripple of a storm coming in the future.

Read full story

A recent and seemingly unrelated study involving lab mice shows that Michel Goldman has counterparts in the murine (mouse) world. (hat tip to @ashmedaidaemon on Twitter, who has an amazing Substack and who wrote a nice summary of the study)

As in all other animal studies, the mice were planned to be sacrificed shortly after the booster. However, one mouse died from “turbo cancer,” as the researchers describe here:

This study highlights a lab mouse that developed B-cell lymphoblastic lymphoma and died shortly after the booster from the same type of cancer as Prof. Goldman has.

COVID could not be blamed for the demise of this specific mouse:

No SARS-CoV-2 spike protein was observed in any of the organs studied (data not shown, using a rabbit polyclonal anti-SARS-CoV-2 spike protein antibody (diluted 1:200, catalog no. NB100-56578, Bio-Techne Ltd., Minneapolis, US)). Lung- and heart tissue of a male SCID mouse that underwent a confirmed SARS-CoV-2 infection served as positive control for this staining.

While several other mice in this experiment continued to gain weight as they aged (anyone can relate to that?), this specific mouse’s weight started declining following the COVID vaccination:

We can see that not only this mouse became sick right when it was vaccinated, but her illness also went into overdrive after the booster shot.

We will probably be assured that this is an “extremely rare case.”

I hope it is!

But how can we be sure it is “rare”?

After all, in most experiments, mice and monkeys were killed shortly after vaccination, as if the scientists intentionally did not want to follow them up.

COVID Vaccine Test Animals Were All Killed Shortly After Vaccination

IGOR CHUDOV

 

COVID Vaccine Test Animals Were All Killed Shortly After Vaccination

A fact check, promoted by Twitter, attracted my attention. It said that there were NO SAFETY CONCERNS found in animal tests and trials of Covid vaccines: I felt like I had to take a closer look. And I found something. The fact check, fortunately, mentions three animal studies — one for each COVID vaccine — and I read each one closely. It turned out that i…

Read full story

Mice Are Natural “Time Machines” that Could Hint At Potential Long-Term Effects on Humans

Mice are not people. However, they are mammals, and their physiology is similar to humans – except that mice age 25 times faster. So, a month in the life of a mouse is over two years in terms of human life, as this study explains:

After 6 months of age, the maturational rate of mice is 25 times faster than humans. A feature of middle age is the presence of senescent changes in some, but not all, biological measures that will eventually change with age (e.g., biomarkers of aging). A middle-aged group can help determine if an age-related change is progressive or is first expressed only in old age. Mice should be at least 10 months old for inclusion in a middle age group and the upper age limit is about 14 – 15 months. This phase correlates to humans from 38 – 47 years old.

So, if mice could be followed for just 14 months, it would be roughly equivalent to following people for 38-47 years.

They did not do it!

They did not have time to wait with Covid vaccines, they say. It was a huge emergency, they say. Okay. Why could not they keep a few dozen vaccinated mice for a year?

In the Frontiers mouse study discussed, one mouse out of 13 developed a turbo-cancer (a lymphoma).

What if this happens to people in the same proportion over the long run? That would equate to millions of tragedies!

Was the decision to kill test animals based simply on considerations of cost? Or did greedy vaccine developers know that they better prevent the long-term consequences of Covid vaccines from becoming evident?

Do you think vaccine test animals were euthanized intentionally quickly so we would not know the long-term effect of Covid vaccines?

Share

Wyjaśnienia w:

Dr. David E. Martin – Covid Was An Act Of War Against The Human Race – YouTub

2. PL1 tv: Prokuratura zawiadomiona o możliwości popełnienia przestępstwa – aktu terrorystycznego na narodzie Polskim

https://pl1.tv/title/zawiadomilismy-prokurature-o-mozliwosci-popelnienia-przestepstwa-aktu-terrorystycznego-na-polakach-przez-najwazniejsze-osoby-w-panstwie/

Podziel się!