1. GNN: Nagły wzrost udarów u młodych w 2022 + jak uniknąć nowotworu: czego nie mówi się studentom medycyny; 2. Siewcy Prawdy: B. Morkisz – Czarno na białym – DB: Co mamy do stracenia?; 3. J. Karwelis: WHO, czyli imperium kontratakuje; 4. wR24: Czy Biontech odpowie za powikłania po eliksirze mRNA? (A. Wolska z Niemiec)

Nagły wzrost udarów u młodych w 2022 + jak uniknąć nowotworu

1. GNN: Nagły wzrost udarów u młodych w 2022 + jak uniknąć nowotworu: czego nie mówi się studentom medycyny

REAL Cause of Insulin Resistance & How to FIX IT! | Dr. Robert Lustig – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WVFMyzQE-4w

1. Jak zmniejszyć ryzyko nowotworów?

Przyjmuj vit D i kwas omega-3, uprawiaj sport i śpij w ciemności

Top Doctor Reveals Cancer-Cutting Regimen That Big Pharma Doesn’t Want You to Know About (substack.com)

https://vigilantfox.substack.com/p/top-doctor-reveals-cancer-cutting?utm_source=post-email-title&publication_id=975571&post_id=127685274&isFreemail=true&utm_medium=email

REAL Cause of Insulin Resistance & How to FIX IT! | Dr. Robert Lustig – YouTube

2. Typowa manipulacja i dramatyczne dane dotyczące udarów u młodych ludzi

Ostatnio w “Medycynie Praktycznej” ukazał się artykuł, którego fragmenty przytaczam poniżej:

“Udary u młodych osób. Co z profilaktyką? | Udar mózgu – mp.pl https://www.mp.pl/pacjent/udar/aktualnosci/324987,udary-u-mlodych-osob-co-z-profilaktyka

Posłanka Małgorzata Niemczyk zaznaczyła w interpelacji poselskiej, że rośnie liczba przypadków udarów u osób w wieku średnim i ludzi młodych. W odpowiedzi resort zdrowia przedstawił dane dotyczące liczby i etiologii udarów w ostatniej dekadzie.

Posłanka zwróciła się do resortu zdrowia z następującymi pytaniami:

  1. Czy ministerstwo monitoruje częstość występowania udarów u pacjentów w różnych przedziałach wiekowych w Polsce i czy potwierdza tę tendencję?
  2. Czy ministerstwo monitoruje dane dotyczące etiologii udarów u pacjentów młodych i bardzo młodych w Polsce, a jeśli tak, jak się one przedstawiają?
  3. Czy ministerstwo uznaje za zasadne wdrożenie ogólnokrajowego programu profilaktyki w tym zakresie?
Analiza “Medycyny Praktycznej” dla pacjentów :

Z zestawienia wynika, że liczba pacjentów w wieku 20–35 lat z rozpoznaniem udaru w lecznictwie szpitalnym zwiększyła się z 1221 w 2012 r. do 1401 w roku 2022. W ciągu dekady nieznacznie zwiększył się również odsetek tej grupy wiekowej pacjentów w stosunku do wszystkich pacjentów z rozpoznanym udarem – z 1,15% (2012 r.) do 1,39% (2022 r.). Z 282 do 350 wzrosła również we wskazanych okresie liczba udarów u pacjentów najmłodszych – do 19. roku życia.”

·

Analiza uczciwa
W grupie 0-19

w 2022 mamy 350 udarów czyli

wzrost udarów o 30% od 2021
oraz od średniej z lat 2012-2021

Jest to wzrost o 3 sigma w odnesieniu od średniej od roku 2012-2021 (w 2021 nie obserwowano istotnej zmiany)

W grupie 20-35

w 2021 7% w stosunku do lat 2012-2020 sigma>2

w 2022: 15% wzrost udarów w stosunku do lat 2012-2020

wzrost o 4 sigma

W grupie 36-59
2022 wzrost o 4% w porównaniu do średniej 2018-2021, wzrost o 2 sigma

Te sigmy to odchylenia standardowe, czyli miata rozproszenia danych wokół ich średniej arytmetycznej. Wyrażaja, jak bardzo poszczególne wartości różnią się od średniej. Jeżeli dany wynik jest wewnątrz 1 sigma od średniej to znaczy że to przewidywana fluktuacja. Jezeli dany wynik jest powyżej jednej sigmy od sredniej znaczy, że coś się zmieniło w trendzie. Im odchylenie o wiecej sigm, tym silniejsza zmiana trendu.

Manipulacja polega na
  • ułożeniu w tabeli nie grupami wiekowymi w latach, a rozbiciu grup wiekowych pomiędzy lata co utrudnia obserwacje trendu
  • brak grafiki obrazującej dane
  • porównanie jedynie 1-szego i ostatniego punktu (liczby udarów w 2012-2022)
  • brak podziału na płeć (zdecydowana większość badan pokazuje ze choroby serca po szczepieniu dotyczą przede wszystkim mężczyzn, zatem połączenie grup zmniejsza średni efekt
  • oczywiście brak podania statusu szczepiennego

brak danych dotyczących wszelkich problemów kardiologicznych które mogą być jeszcze bardziej niepokojące

3. Następca Fauciego. Jak oni kłamią. Pyszne.

Peter Hotez – Vaccine Expert – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Sj6-QDVYbv8

Obliczenia
Grupa 0-19

lata 2012 – 2022

Ustalmy tlo 2012-2020 czyli dane 282, 243, 274, 228, 279, 275, 290, 277, 264

For the dataset: 282, 243, 274, 228, 279, 275, 290, 277, 264, the calculated values are as follows:

Average: 268.1 Standard Deviation: 24

Linear Coefficient: -0.003 P-value: 0.9

Jak widzimy w roku 2020 liczba udarów nie zmienila się istotnie. Wręcz obizyła się ale pozostając w granicach 1 odchylenia standardowego, co znaczy że spadek nie jest statystycznie znaczacy.

Tak więc możemy jako bazowa przyjąc średnią 2012-2021 For the dataset: 282, 243, 274, 228, 279, 275, 290, 277, 264, 271, the calculated values are as follows:

Average: 268.3 Standard Deviation: 23.67

Linear Coefficient: 0.4109 P-value: 0.25 zatem wzrost nie jest statystycznie znaczacy (przyjmuje się p<0.05 jako wartość graniczną aby wynik był

Zatem w latach 2012-2021 nie widać statystycznie zmiennego trendu udarów w populacji 0-19.

W 2022 mamy natomiast 350 udarów czyli wzrost o
30%
czyli wzrost o podad 3 (konkretnie 3.4) odchylenia standardowe od średniej od roku 2012

co oznacza bardzo silny sygnał że coś niezwykłego stało się w roku 2022. Oczywiście podział na półrocza danych z 2021 i 2022, na płeć no i przede wszystkim na szczepionych niescepionych dałby lepszy obraz trendu.

A teraz grupa 20-35

Lata 2012 -2020

1221, 1227, 1184, 1176, 1196, 1208, 1268, 1264, 1271,

For the dataset: 1221, 1227, 1184, 1176, 1196, 1208, 1268, 1264, and 1271, the calculated values are as follows:

Average: 1215.8 Standard Deviation: 36.89

Linear Coefficient: 20.2 P-value: 0.0799 nie jest znaczacy statystycznie

lata 2012 -2021

1221, 1227, 1184, 1176, 1196, 1208, 1268, 1264, 1271, and 1302

Average: 1212.7 Standard Deviation: 42.89 Linear Coefficient: 26.43 P-value: 0.0298

zatem w tej grupie wiekowej coś zaczyna się dziać już 2021 roku, bo p<0.05 wskazuje że nastąpił prawdopodobny wzrost trendu

2021 : 7% wzrostu udarów

w 2021 may 7% wzrostu przeszło 2 odchylenia standardowe.co stanowi wzrost o 2 odchylenia standardowe

2022 15% wzrostu udarów w porównaniu do sredniej z lat 2012-2020

w stosunku do lat 2012-2020 mamy 15% wzrostu udarów co oznacza wzrost o 4.7 sigma . Aby to było przypadkiem

To put it in perspective, a 5-sigma event has a probability of approximately 1 in 3.5 million (or 1 in 3,500,000). This implies that, if the data follows a normal distribution, a 5-sigma event is highly unlikely to occur by chance.

The 5-sigma threshold is often used in scientific research to establish a high level of statistical significance, indicating that an observed result is highly unlikely to have occurred due to random chance alone

In a standard normal distribution, approximately 99.99366% of the data falls within 4 standard deviations of the mean. This means that the probability of an event occurring beyond 4 standard deviations is still quite rare.

To put it in perspective, a 4-sigma event has a probability of approximately 1 in 31,560 (or 1 in 31,560). This implies that a 4-sigma event is also unlikely to occur by chance.

Wiek 36-59

2012-2020

For the dataset: 17765, 16948, 16249, 15199, 14907, 14519, 14267, 14335, and 13759, the calculated values are as follows:

Average: 15478.8 Standard Deviation: 1264.2 Linear Coefficient: -73.8 P-value: 0.036

statystycznie znaczacy spadek udarów w latach 2012-2020

2012- 2021

For the dataset: 17765, 16948, 16249, 15199, 14907, 14519, 14267, 14335, 13759, and 14197, the calculated values are as follows:

Average: 15265.4 Standard Deviation: 1229.54

Linear Coefficient: -80.064 P-value: 0.0267

Bardzo duże odchylenie standardowe spowodowane zmiana trendu i założeniem stałej liniowej zmiany. Zatem weżmy jako tło okres stabilizacji tj

2018 14 267,

2019 14 335,

2020 13 759,

For the dataset: 14267, 14335, and 13759, the calculated values are as follows:

Average: 14187 Standard Deviation: 288.08 Linear Coefficient: 19.76 P-value: 0.7062

2021 14 197,

łacznie z 2021

For the dataset: 14267, 14335, 13759, and 14197, the calculated values are as follows:

Average: 14189.5 Standard Deviation: 256.56 Linear Coefficient: 17.5 P-value: 0.8104

Jak widać nie ma istotnej różnicy, pomiędzy średnią z 2018-2020 a 2018 -2021

policzmy wiec wzrost w 2022 w porównaniu do 2012-2020

2022 14 742/14187 = 1.0396 zatem wzrost o 4%

w porównaniu do 2012-2021 14742/14189= 1.0394 czyli takze ok 4% wzrostu

w obu wypadkach są to wartości z wiarygodnością powyżej 2 sigma

2022 wzrost o 4% w porównaniu do średniej 2018-2021 o 2 odchylenia standardowe !!!!

2. Siewcy Prawdy: B. Morkisz – Czarno na białym – DB: Co mamy do stracenia?

https://rumble.com/v2tor6s-db-co-mamy-do-stracenia-start-13.00.html

3. J. Karwelis: WHO, czyli imperium kontratakuje

est coś dziwnego w ostatniej kowidowej dynamice zdarzeń. Ta się deeskaluje, ale tylko epidemiologicznie, natomiast formalnie, organizacyjnie i władczo – przyspiesza. I tak, moim zdaniem, będzie szło, głównie dlatego, że idzie tak już od dawna. Temat kowidowy jest przysypywany, by nie doszło do rozliczeń, zaś organizacyjnie implementowany jest „dorobek” kowidowy, czyli głównie to, co sobie władza potwierdziła w czasie pandemicznych przygód. Zrobię sobie zresztą z tego publiczny bilansik, tak za kilka dni. Czyli co władza się dowiedziała o ludzie w czasie tego testu. Czyli jaka wiedza nie może się zmarnować.

Jedno należy zauważyć. Kraje, jak pisałem, schodzą z linii kowidowego strzału, wchodzi inny zmiennik – WHO. Ta organizacja miała różne „fale” swojego zaangażowania w czasach pandemicznych. Ostatnio mocno się aktywizuje i nie dziwota – ma przygotować i siebie, i świat na przejęcie władzy w zakresie sanitaryzmu, tak na 2024 rok. Tak więc czeka nas z rok pieriedyszki, warto więc śledzić losy i zachowania przyszłego hegemona. A robi się ciekawie.

Po pierwsze „przejęcie” przez WHO „doświadczeń” europejskich co do paszportu kowidowego, który stanie się paszportem generalnie szczepionkowym, do tego testowym, zaś to wszystko będzie kolejnym krokiem i organizacyjnym, i merytorycznym do wprowadzenia globalnego systemu identyfikacji człowieka, który to system będzie zawierał wszystkie dane, jakie globalizm chciałby o obywatelu nie tylko gromadzić, ale używać do wszelkiego rodzaju selekcji. Taktycznie wygląda to tak, że „w czerwcu 2023 roku WHO przejmie system certyfikacji cyfrowej Unii Europejskiej (UE) COVID-19, aby stworzyć globalny system, który pomoże ułatwić globalną mobilność i ochronę obywateli na całym świecie przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia, w tym pandemiami. Jest to pierwszy element Globalnej Cyfrowej Sieci Certyfikacji Zdrowia WHO (GDHCN), która opracuje szeroką gamę produktów cyfrowych dla lepszego zdrowia dla wszystkich”.

Po prostu w czerwcu wygasa podstawa prawna dla cyfrowych certyfikatów UE Covid. A tu mili państwo potrzebna jest ciągłość i kontynuacja. Nie może być tak, że dorobek wygasa, zaś jego wznowienie może być przedmiotem jakichś gorszących dyskusji. Przeciwnie, jak w tym przypadku taki gasnący certyfikat dostaje dodatkowego boostera – światową skalę. Uwagę zwraca charakterystyczne orwellowskie odwracanie pojęć, teraz paszporty będą nam „ułatwiały globalną mobilność”, choć wydaje mi się, że obecny stan, kiedy tych paszportów praktycznie nie ma, to tę mobilność w znacznym stopniu ułatwiają, bo ich nieobecność jej nie ogranicza. Nowe podejście, ograniczające, będzie więc przemieszczanie się „ułatwiało” w sposób dialektycznie przeciwny.

Aha, zapomniałem dodać, że projekt paszportowy WHO jest „globalnym dobrem publicznym”, co stanowi kontynuację jednego z punktów ideologii stojącej za zamordystycznym projektem Traktatu Pandemicznego, szykowanego na 2024 rok. Zdrowie jest dobrem publicznym, a więc wymaga publicznego – czytaj: globalistycznego – poziomu zarządzania. Nie mają tego robić ministerstwa lokalnych wybieralnych rządów, ale międzynarodowa organizacja, niewybieralna, acz w 80% sterowana przez Big Farmę. To chyba logiczne…

Ostatnio odbyła się sesja WHO, podczas której doszło do dwóch znaczących incydentów. W zeszłym tygodniu Korea Północna podwyższyła swój status członka organizacji WHO do zasiadania w Radzie Wykonawczej. To awans, ale przecież nikt nie patrzy w papiery takich państw, tylko czy się za kowida słuchały WHO, a tu w przypadku północnych Koreańczyków – same piątki. Stoi to w wyraźnym kontraście do skandalu, gdy „na szczyt Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie nie wpuszczono przedstawicieli Tajwanu. Presja ze strony Pekinu udaremniła prośby Stanów Zjednoczonych i największych darczyńców, o przyznanie Tajwanowi przynajmniej statusu obserwatora, w uznaniu, że kraj jako pierwszy ostrzegał przed COVIDem i ujawnił oszustwa Pekinu. WHO nie zaplanowało nawet głosowania w sprawie wydalenia Rosji i Syrii z zarządu WHO, co do tej pory było rutyną w przypadku państw, które dopuściły się ataków na szpitale.”

To ciekawa sytuacja, która pokazuje kilka rzeczy na raz. Zamordyści przyjmują zamordystów do swego grona, co wydaje się oczywiste, jak prawo zbójeckie. Ale potwierdza to intuicje, również dzielone przez Trumpa, który uważając, że WHO jest penetrowana przez Chiny, w pandemii kowidowej zrezygnował z członkostwa USA w WHO, co zostało natychmiast odwojowane po zmianie na stanowisku prezydenta. Po drugie – rzeczywiście wygląda na to, że w końcu maoista, którym z przekonania jest szef WHO, został postawiony na jej czele poprzez starania Chin, które sobie upatrzyły, teraz już widać powoli dlaczego, WHO jako narzędzie wpływu Pekinu na losy świata. Taktycznie WHO cały czas odrzucała winę Chin w rozprzestrzenianiu się wirusa, łącznie z torpedowaniem wszystkich tez o mokrych targach w Wuhan, czy scenariusza ucieczki epidemiologicznego hiciora tysiąclecia z laboratorium w tymże Wuhanie. WHO zapewniało krycie w tych wszystkich obszarach.

Teraz wychodzi szydło z kowidowego worka. WHO staje się narzędziem gnębienia znienawidzonego przez Chiny Tajwanu – Północna Korea ma pełny wjazd do WHO, zaś demokratyczny Tajwan – nie. Tu są też dwie pieczenie, bo upokorzenie Tajwanu ma jeszcze jeden podtekst – kraj zachowywał się w miarę racjonalnie wobec kowidowego szaleństwa (coś tak jak Szwecja w Europie) i robił gorszącą różnicę, gdyż stawał się obiektem ocennych porównań skuteczności strategii w stosunku do tej whowskiej. I wychodziło to źle, a więc wymaga to co najmniej pokarania gości.

Jednocześnie „WHO wzywa do przeprowadzenia ogólnoświatowej „symulacji” pandemii do końca tego roku, zanim kraje członkowskie podpiszą traktat w 2024 roku, aby przygotować się na kolejny globalny kryzys zdrowotny.” Przygotowania do powtórki z roz(g)rywki idą więc pełną parą. Przypominają się czasy kiedy świat świętował koniec wojny, zajęty radością ułudy końca biedy i cierpień, zaś eszelony narodów i jeńców z Rosji Radzieckiej, których ten szczęśliwy koniec wojny zastał na Zachodzie jechały wysłane przez sojuszników Stalina wprost w karzące ramiona komunistycznej sprawiedliwości.

A Churchill powolutku szkicował swoje przemówienie o osuwającej się na świat Żelaznej Kurtynie, do której konstrukcji sam się walnie przyczynił. Tłumy tańczyły na ulicach, marynarze całowali dziewczyny, zaś władcy świata patrzyli się na to z pobłażaniem, tasując karty nowego porządku świata. Coś tak jak dzisiaj – z jednym wyjątkiem. Nikt nie tańczy na ulicach z radości, że kowid się skończył. I nie dziwota – z czego tu się cieszyć jak większość czuje się, i jest, zaangażowana we współudział w tej ponurej przygodzie?

Napisał i zacytował Jerzy Karwelis

Wszystkie wpisy na moim blogu „Dziennik zarazy”.

4. wR24: Czy Biontech odpowie za powikłania po eliksirze mRNA? (A. Wolska z Niemiec)

https://banbye.com/watch/v_Fh1QUzm-0oai

Podziel się!