Bald tv: Utopijne Mega-EU-Smartcity z 3 państw: Tri-State-City

Ten film pokazuje główny problem z jakim ma do czynienia współczesne społeczeństwo w Europie i wszędzie na świecie – brak demokracji i rządy Nowych Faszystów, którzy wiedzą lepiej jak urządzić ci życie niż wiesz to ty sam. To także nasz problem w Polsce – TYLKO DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA i RUCH WOLNOŚCIOWY (Ruch Wolnych Ludzi) może kontrolować tzw Postęp w interesie samego Społeczeństwa, a nie Bogatych Oświeconych Elit Banksterskich. 

Traktujmy ten film jako potrzebne ostrzeżenie na naszej drodze do WOLNOŚCI.

Centrum Europy nie powstanie w Amsterdamie i Brukseli. Centrum Europy powstanie w jej Centrum – w Sercu Świata. Ono już powstaje i będzie miało prawdziwe MEGA-ROZMIARY EURO-AZJATYCKIE: Warszawa-Kijów-Mińsk.

https://www.youtube.com/watch?v=x_-4Dh72Pos

Podziel się!