Dionizja Poniatowska: Rodowody Słowian – Polska i Ruś

Dionizja Poniatowska: Rodowody Słowian: Polska i Ruś

I tak to co niegdyś opisywano intuicyjnie na podstawie analizy zapisów starożytnych okazało się w wypadku Starożytnej Słowiańszczyzny „intuicją” na 99% poprawną, którą dzisiaj potwierdziła po prostu nauka współczesna (także polska): genetyka + archeologia + lingwistyka.

 

 

Dionizja Poniatowska: Rodowody Słowian: Polska i Ruś

Całość dostępna tutaj: https://books.google.pl/books?id=sHNcAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Podziel się!