Ewa Rawicz: SŁOWIANIE cz.14 Kultura Przeworska, Świętokrzyskie Centrum Hutnicze, największe w Europie Północnej

Bardzo się cieszę z tego filmu i pozdrawiam serdecznie Autorkę.

https://www.youtube.com/watch?v=Oh0oFISSZzE

Można przypuszczać, że tak intensywna produkcja Świętokrzyskiego Centrum Hutniczego służyła w zaopatrywaniu w żelazo nie tylko plemion sąsiadujących z centrami hutniczymi kultury Przeworskiej, ale również odbiorców zamieszkujących pogranicze rzymskich prowincji nad Dunajem. Najprawdopodobniej, tak ogromne przedsięwzięcie kontrolowane było przez jakiś lokalny ośrodek władzy ludności kultury Przeworskiej.

Miejscowość Kwiatkowo powinna brzmieć KWIATKÓW..przepraszam za błąd.

Bibliografia:

https://bialczynski.pl/

https://rudaweb.pl

https://slowianieiukrytahistoriapolsk… lub slowianie24.pl

​AdrianLeszczyński: https://slowianieiukrytahistoriapolsk…

http://praslowianie.pl

https://rokus01.wordpress.com/2009/12…

http://hamagmongol.narod.ru/library/k…

https://bialczynski.pl/2010/09/24/czy…

Prof. Jerzy Kmieciński: „Pradzieje ziem Polskich”

Prof. Lech Leciejewicz : „ Archeologia o początkach Słowian”

Piotr Kaczanowski, Janusz Kozłowski – Najdawniejsze Dzieje Ziem Polski (do VII w.)

Witold Hensel, Prahistoria Ziem Polskich, Późny okres lateński i okres rzymski

Jerzy Gąssowski, Kultura pradziejowa na ziemiach Polski

https://uniwersyteckie.pl/nauka/jeden…

http://dymarki.com/pl/strona-glowna/z…

Podziel się!