Mistyka Życia: Zodiak tropikalny a Zodiak Gwiazdowy

Zodiak tropikalny (astrologiczne znaki zodiaku)

Wikipedia

Ekliptykę w starożytności podzielono na 12 równych części po 30°.

W czasach, gdy podzielono ekliptykę na znaki Zodiaku, punkt Barana, który rozpoczyna znak Barana, znajdował się w obrębie współczesnego gwiazdozbioru Barana. Położenie znaków zodiaku pokrywało się wówczas w przybliżeniu z położeniem gwiazdozbiorów. Na skutek precesji osi ziemskiej punkt Barana od tego czasu przesunął się o około 30°, czyli na początek gwiazdozbioru Ryb. Również w wyniku ostatecznego ustalenia granic gwiazdozbiorów w 1930, doszedł 13 gwiazdozbiór przecinający ekliptykę: Wężownik.

Słońce przesuwa się o niecały 1° dziennie wzdłuż linii ekliptyki. W związku z różnicą roku zwrotnikowego i kalendarzowego Słońce wchodzi w dany stopień i znak zodiaku o innej porze dnia, a czasem w innym dniu miesiąca niż w roku ubiegłym. Pozycję Słońca w określonym czasie, względem określonego miejsca na Ziemi można sprawdzić w efemerydach.

W astrologii znakom zodiaku przypisano arbitralnie różne znaczenia wykorzystywane przy stawianiu horoskopów.

Motyw astrologicznego zodiaku był tematem przewodnim wielu filmów, m.in. serialu kryminalnego Horoskop śmierci. Łacińskie nazwy znaków zodiaku noszą kolonie z serialu Battlestar Galactica.

Długość
ekliptyczna
Nazwa
znaku
Symbol Chwila wstępowania Słońca w znak
dane dla roku 2005 (Katowice)
Uwagi
300° Wodnik Aquarius.svg 20 stycznia, godz. 00:22 (UTC+1)[2]
330° Ryby Pisces.svg 18 lutego, godz. 14:30 (UTC+1)[3]
Baran Aries.svg 20 marca, godz. 13:33 (UTC+1)[4] Słońce wchodzi w znak w chwili
równonocy wiosennej
30° Byk Taurus.svg 20 kwietnia, godz. 01:38 (UTC+2)[5]
60° Bliźnięta Gemini.svg 21 maja, godz. 00:49 (UTC+2)[6]
90° Rak Cancer.svg 21 czerwca, godz. 08:46 (UTC+2)[7] Słońce wchodzi w znak w chwili
przesilenia letniego
120° Lew Leo.svg 22 lipca, godz. 19:50 (UTC+2)[8]
150° Panna Virgo.svg 23 sierpnia, godz. 01:46 (UTC+2)[9]
180° Waga Libra.svg 23 września, godz. 00:23 (UTC+2)[10] Słońce wchodzi w znak w chwili
równonocy jesiennej
210° Skorpion Scorpio.svg 23 października, godz. 09:42 (UTC+2)[11]
240° Strzelec Sagittarius.svg 22 listopada, godz. 06:15 (UTC+1)[12]
270° Koziorożec Capricorn.svg 21 grudnia, godz. 19:35 (UTC+1)[13] Słońce wchodzi w znak w chwili
przesilenia zimowego
Gwiazdozbiory na ekliptyce

Data „wchodzenia” Słońca w obszar danego gwiazdozbioru zmienia się w czasie. Jest to spowodowane ruchem precesyjnym Ziemi[14].

Przykładowo, okresy pobytu Słońca na tle kolejnych, nieregularnych odcinków ekliptyki w roku 2011 wyglądały następująco:

Nazwa
gwiazdozbioru
Nazwa
łacińska
Symbol Słońce w gwiazdozbiorze –
dane dla roku 2011[15][16]
Uwagi
Wodnik Aquarius Aquarius.svg 16 lutego – 11 marca
Ryby Pisces Pisces.svg 11 marca – 18 kwietnia
Baran Aries Aries.svg 18 kwietnia – 13 maja
Byk Taurus Taurus.svg 13 maja – 21 czerwca
Bliźnięta Gemini Gemini.svg 21 czerwca – 20 lipca
Rak Cancer Cancer.svg 20 lipca – 10 sierpnia
Lew Leo Leo.svg 10 sierpnia – 16 września
Panna Virgo Virgo.svg 16 września – 30 października Słońce w tym gwiazdozbiorze przebywa
najdłużej (około 44 dni).
Waga Libra Libra.svg 30 października – 23 listopada
Skorpion Scorpio Scorpio.svg 23 listopada – 29 listopada Słońce w tym gwiazdozbiorze przebywa
najkrócej (około 6 dni).
Wężownik Ophiuchus Ophiuchus.svg 29 listopada – 17 grudnia
Strzelec Sagittarius Sagittarius.svg 17 grudnia – 20 stycznia
Koziorożec Capricornus Capricorn.svg 20 stycznia – 16 lutego

Zobacz też

 

Mistyka Życia: Zodiak Tropikalny, a Zodiak Gwiazdowy

Aby móc odpowiedzieć na pytanie, czym różnią się oba Zodiaki, trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie: Co to jest tzw. punkt Barana? Definicja brzmi tak jest punkt przecięcia Ekliptyki( pozornej drogi rocznego przemieszczania się Słońca na tle gwiazdozbiorów pasa Zodiakalnego) z równikiem niebieskim. Gdyby oś ziemska była pochylona pod kątem 90 stopni do Ekliptyki pojęcie Zodiaku topocentrycznego w ogóle by nie istniało, nie byłoby też mowy o zjawisku precesji czyli cyklu zakreślania przez oś ziemską koła na tle gwiazdozbiorów( cykl ten trzeba dodać trwa ok. 25920 lat jeśli nachylenie osi ziemskiej wynoszące obecnie 23 stopnie 27 minut było stałe, co nie jest wcale takie pewne). Ponieważ są dwa punkty przecięcia Ekliptyki i Równika Niebieskiego, stąd punktem Barana nazywa się ten w którym Ekliptyka zaczyna „górować” nad Równikiem Niebieskim. Można powiedzieć że Zodiak Tropikalny ma niewiele wspólnego z Zodiakiem Gwiazdowym, gdyż Zodiak tropikalny to roczny cykl „dołowania” równonocy i górowania Ekliptyki .Można sobie też Zodiak tropikalny wyobrazić tak Punkt Barana Start ( oba koła się pokrywają) , potem koło Ekliptyki „unosi się coraz wyżej” to pierwsza faza procesu w punkcie Raka znajduje się najwyżej, w punkcie Wagi ekliptyka schodzi niejako niżej od Równika niebieskiego aż do punktu Koziorożca kiedy znajduje się najniżej. Można sobie wyobrazić ze ten roczny cykl zodiakalny liczony od punktu Barana wiąże się ze wzrostem długości dnia w stosunku do długości nocy. Okazuje się jednak, że prawo kolejności faz zodiakalnych dotyczy nie tylko rocznego przemieszczania się Słońca, ale wszystkich procesów, które podlegają prawu „12” a prawo to brzmi:
1.Początek procesu- faza Barana;
2.Zberanie danych , „zakotwiczenie” warunków brzegowych procesu- faza Byka;
3.Pierwsze informacje na temat przebiegu procesu-faza Bliźniat;
4.Zakorzenienie procesu, zabezpieczanie procesu-faza Raka;
5.Faza twórcza-faza Lwa;
6.Analiza danych procesowych-faza Panny;
7.Konfrontacja modelu z rzeczywistością – pełnia, próba spojrzenia na proces z innej strony-faza Wagi;
8.Transformacja, albo dezintegracja-faza Skorpiona;
9.Filozofia i „wyższe” myślenie tworzenie prawa-faza Strzelca;
10.Uzyskiwanie statusu procesu-faza Koziorozca;
11.Procest „starzenia się” skostnienie struktur i ponieważ istnieje zasada „panta rei” trzeba wprowadzić unowocześnienie struktur lub rewolucyjne ich zmiany w procesie-faza Wodnika;
12.Faza Ryb – najwyższa – Rewolucja już nie wystarcza i każda struktura po latach jeśli nie ma dopływu energii z zewnątrz podlega prawu Entropii, w tej fazie każdy proces może spiralnie wejść na wyższy poziom, rozpoczyna się kolejny cykl zodiakalny na wyższym poziomie.
Zasadę tę fajnie widać na przykładzie liczb 13 to znowu będzie Baran, bo 13-12=1 14, Byk, bo 14-12=2
Zauważmy jednak że roczna cykliczna zmiana faz Zodiaku wiąże się bezpośredni z „grą „ koła Ekliptyki i grą koła „Równika niebieskiego” To roczne zachowanie Słońca niejako nadaje ton wszystkim procesom np. rocznego cyklu wegetacji roślin cyklu pór roku wiosna-lato jesień zima. Ten cykl byłby tez zachowany gdyby punkt Barana wypadał nie na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika jak w tej chwili ale np. na tle gwiazdozbioru Lwa.
Po prostu tzw. Zodiak gwiazdowy jest czymś zupełnie innym .Jest związany z astronomicznymi punktami odniesienia w przestrzeni kosmicznej, którymi są gwiazdy.
Od dłuższego czasu zastanawiałem się nad koincydencja i korelacją Zodiaku Chińskiego( wybranych heksagramów I-Chingu) z Zodiakiem tropikalnym . Heksagramem nr 1w I-Chingu jest Niebo i odpowiada on przełomowi maja i czerwca. Jest to moment kiedy dzień na półkuli północnej staje się najdłuższy. Astrologowie Chińscy twierdzą, że właśnie w tym okresie wpływ siły Yang (Słońca) jest największy. Nie ma to jednak nic wspólnego z niewidzialnym Światłem, biegnącym z Centrum Galaktyki. Może jest tak, że to niewidzialne Światło z Centrum Galaktyki jest przyćmiewane przez wpływ Słońca?. Biorąc po uwagę nasze ostatnie dyskusje, to te dwa wpływy Światła z Centrum Galaktyki i Światła słonecznego są diametralnie różne. Światło z centrum Galaktyki nie zależy od Światła Słońca i nie podlega tez prawu czasu. Prawdopodobnie to Światło z centrum Galaktyki ma wymiar „bardziej duchowy” aniżeli światło słoneczne. Reasumując nasze ciało fizyczne i umysłowe prawdopodobnie podlega prawom Zodiaku topocentrycznego, a ciało przyczynowe Centrum Galaktyki i ruchowi precesyjnemu ( w przeciwnym kierunku). Ciało astralne to głównie emocje. Obecnie Centrum Galaktyki znajduje się w 25 stopniu Strzelca, czyli ok. 17 grudnia, Słońce również znajduje się w 25 stopniu Strzelca.
Podobna opinia n/t tych dwóch Zodiaków zaprezentowana jest tutaj:
http://www.astrolabium.pl/forum/18-astrologia-wedyjska/6192-zodiak-gwiazdowy-a-tropikalny

źródło: https://nnka.wordpress.com/2014/04/23/zodiak-tropikalny-a-zodiak-gwiazdowy/

Podziel się!