Det humanistiske fakultet UiO: Towards a New European prehistory: genes, archaeology and language – Kristian Kristiansen

Od Poli Dec (włącz tłumaczenie automatyczne)

https://www.youtube.com/watch?v=bxTVSwt-jsU

Podziel się!