1. Jerzy Zięba: Dlaczego Polacy tak łatwo wierzą w kłamstwo, a nie wierzą w prawdę; 2. Andy Choinski: Dr. JERZY JAŚKOWSKI – Dlaczego uwierzyłaś w kłamstwa, a nie wierzysz w prawdę?; 3. Andromeda: Rosyjski intelektualista Aleksander Niewzorow komentuje rosyjską rzeczywistość; 4. PL1 tv: Dr Norman Pieniążek recenzuje zalecenia ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej

Dlaczego uwierzyłaś w kłamstwa, a nie wierzysz w prawdę?

Od Bartosza Jabłońskiego – Ten plakat wisi na terenie  Term Maltańskich w Poznaniu. Podczas segregacji były osobne kolejki dla osób zaszprycowanych oraz osobne dla tych, które się temu nie poddały.

Ciemnogród w Poznaniu w XXI wieku ma się tak samo dobrze jak  miał się w średniowieczu! Niech to zdjęcie będzie dowodem ciężkiej choroby umysłowej całych grup społecznych w latach 20-stych XXI wieku w Polsce.

1. Jerzy Zięba: Dlaczego Polacy tak łatwo wierzą w kłamstwo, a nie wierzą w prawdę

https://tv.jerzyzieba.com/filmy/Lwkm5eVmXb/ZWmnwxeq30k5l8gj1DrJNMgaPoB2vK

2. Andy Choinski: Dr. JERZY JAŚKOWSKI – Dlaczego uwierzyłaś w kłamstwa, a nie wierzysz w prawdę?

https://rumble.com/v270bua-250123-live-dr.-jerzy-jakowski-dlaczego-uwierzya-w-kamstwa-a-nie-wierzysz-w.html

 

3. Andromeda: Rosyjski intelektualista Aleksander Niewzorow komentuje rosyjską rzeczywistość

https://www.youtube.com/watch?v=jLlv4xsb7Do

4. PL1 tv: Dr Norman Pieniążek recenzuje zalecenia ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej

 

https://pl1.tv/title/dr-norman-pieniazek-recenzuje-zalecenia-ekspertow-naczelnej-izby-lekarskiej/

Podziel się!