RudaWeb (Maciej Bogdanowicz): Kosiński o Gotach

Kosiński o Gotach

Na platformie academia.edu ukazało się opracowanie Tomasza J. Kosińskiego „Uwagi o piśmie i języku gockim oraz autentyczności ‚Biblii Gockiej’ Wulfili”. Autor m.in. rozwija twórczo część moich uwag o pochodzeniu i etnosie Gotów, omawiając też inne teorie na ten temat. Przytacza i rozpatruje zachowane źródła, które raz jeszcze prowadzą do rozsądnego wniosku, że lud ten mógł mieć więcej wspólnego z Bałtami i Słowianami niż z Niemcami czy Skandynawami.

 

Zachęcam do zapoznania się z całością artykułu Kosińskiego, a szczególnie z przedostatnią jego częścią pod śródtytułem: Gocko-słowiańskie korelacje językowe. Kosiński porównuje zachowane słownictwo gockie z innymi, wykazując ich pochodzenie z zasobów bałtosłowiańskich i indoirańskich. Potwierdza więc moją (przy różnicach w szczegółach wnioskowania) główną tezę:

„To, że na skutek celowej polityki Teodoryka, która zmierzała do stworzenia jednego narodu z Gotów i Rzymian, wykształciła się nowa nacja z językiem kreolskim (złożonym z różnych pierwotnych języków), nie oznacza to, że byli tym etnosem już przekraczając Dunaj – że byli Staroskandynawami z Gotlandii. Zanim zdobyli Rzym byli Ariosłowianami, dopiero później roztopili się w żywiole italoceltyckim przekształcając swój język i obyczaje, ale pamiętając o getyckim pochodzeniu. W każdym razie mieli o wiele więcej wspólnego ze współczesnymi Polakami, Ukraińcami czy Rumunami niż z Niemcami czy Holendrami.”

Pełny tekst pracy Tomasza J. Kosińskiego: https://www.academia.edu/95406037/Uwagi_o_pi%C5%9Bmie_i_j%C4%99zyku_gockim_oraz_autentyczno%C5%9Bci_Biblii_Gockiej_Wulfili

Na zdjęciu fragment obrazu nieznanego autora „Alaryk wkraczający do Aten”, fot. wikimedia.org.

źródło: http://rudaweb.pl/index.php/2023/01/21/kosinski-o-gotach/

Ja również bardzo gorąco polecam tę pracę. Czesław Białczyński
Podziel się!