WGM: Wraki wczesnośredniowiecznych łodzi słowiańskich odnalezionych na Oruni. Waldemar Ossowski

Od Poli Dec

https://www.youtube.com/watch?v=iXGq1PALH5w

Podziel się!