1. GNN: Stan bezpieczeństwa biomedycznego i państwowe programy bioterrorystyczne USA; 2. Historia Realna: Jak skończy się wojna? Czy Rosja znów zaatakuje? – Jacek Bartosiak; 3. NISS tv: Manifest Wolnego Człowieka. Nowa droga. Polskie Państwo Narodowe Wspólnoty Wolnych Polaków; 4. Wolne Media: „TikTok” usunął mowę poselską o szczepionkach COVID-19

Stan bezpieczeństwa biomedycznego i państwowe programy bioterrorystyczne USA

Pamiętajmy co zrobili naszym dzieciom!!! A zrobili to w porozumieniu i na sygnał z USA! Czytajcie materiał info nr 1.

Materiał nr 3 pokazuje grupę osób z Warszawy związaną z Narodowym Instytutem Studiów Strategicznych, które rozczarowały się sytuacją w RWL związaną z blokadą statutową. Deklarują że odchodzą z RWL – szkoda bo to ośrodek warszawski, bardzo ważny – Twierdzą, że odchodzą do działań edukacyjnych u podstaw, edukacji organicznej, a wyłączają się z działań stricte politycznych, związanych z wyborami do Sejmu. Chwała im za to, że się wyłączają zamiast dzielić i budować rozłamy.

Natomiast jestem pewien, bo tak od początku to zrozumiałem, że ten cel zmiany sytuacji politycznej na korzyść demokracji bezpośredniej był deklarowany przez RWL przy samym tworzeniu Ruchu i E-Parlamentu. E-Parlament nie jest niczym innym niż demokracją bezpośrednią. Na E-Parlament nie można się moim zdaniem obrażać, że nie zaakceptował (nie przyjął do rozważenia) jakiejś wersji skompilowanego przez jakąś grupę statutu. Jeśli ktoś tak postępuje to w obecnej sytuacji krytycznej musi budzić co najmniej zdziwienie. Druga rzecz  – Nie wiem na co tu czekać i do czego się przygotowywać? Do wybuchu rewolucji jak w 1917 w Rosji (co odbyło się za pomocą obcej agentury) czy do Zgody Ententy na utworzenie Wolnej Polski i Wolnych Państw Wolnych Narodów w Europie Środkowej jak to miało miejsce w przywołanym w tym materiale roku 1918? Nic takiego się nie stanie, żadna taka akcja „uwalniająca gniew społeczny”, do tego międzynarodowa ze strony Zamordystów-Neofaszystów Banksterki i Big Farmy się nie wydarzy – wręcz odwrotnie – tak przykręcą śrubę że praca organiczna zejdzie znów do poziomu Solidarności 1980, albo KOR 1976, czyli powielaczy spirytusowych w piwnicach. Nie ma do czego się przygotowywać  – Trzeba brać władzę w swoje ręce TERAZ! JUŻ!!! A obecnym władzom stale siedzieć na karku i zaciskać palce na szyi dopóki nie upadną. Inaczej nic z tego nie będzie. RUCH CZY WOLNYCH LUDZI CZY WOLNEJ POLSKI MUSI IŚĆ CAŁY CZAS LAWINOWO DO PRZODU. 

Jestem dzisiaj wyjątkowo zbudowany i szczęśliwy z wieści jakie moja żona przyniosła ze swojej szkoły. W klasie 4 10-latkowie wiedzą jakie mamy teraz święta i nie mówią o Jezusku w Żłobku tylko o Bogu Słońce, Słońcu które daje Życie Matce Ziemi i całej Przyrodzie i wszystkim Ludziom. Mało tego, mówią, że pogaństwo było dobre, że związane było z Przyrodą, z Ziemią i  szacunkiem dla zwierząt i drzew, że chrześcijaństwo u nas Słowian to epizod, bo tysiąc lat to nie tak długo – tylko 10 pokoleń, a Słowianie żyją w Europie i nad Wisłą już 10 000 lat!!!

  Powiem wam jeszcze więcej – jeden z tych  małych szkrabów dokładnie wiedział że mamy teraz czas Słońcestania! I że polega to na tym że przesuwają się godziny wschodu i zachodu a dzień ma tę samą długość – najkrótszą w roku. Że 25 są Narodziny Boga bo Bóg Słońce zaczyna świecić dłużej i mocniej. Rewelacja! Takich wspaniałych mają rodziców te dzieci, i takich mają nauczycieli. Nie dziwi mnie że PIS na jakość pracy nauczycieli narzeka.  Możemy sobie pogratulować Pracy u Podstaw, Pracy Organicznej którą wykonaliśmy. I tak samo będzie z demokracją bezpośrednią! Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja.

To bunt intelektualny 10-latków, których poddaje się katechezie! Wiecie jak oni będą głosować i co będą czcić za 10 lat, kiedy będą zakładać swoje rodziny???!

Pomyślcie co będzie się działo w najbliższej przyszłości – za 10 lat. Dlatego teraz właśnie Księga Tanów! Bo jest niezbędna TERAZ. I dlatego TERAZ Demokracja Bezpośrednia. Bo jest niezbędna TERAZ!

Pod tym linkiem PISowska Niezalezna.pl strzeliła wczoraj z propagandowego himarsa prosto w głowę Kościoła Katolickiego i Prawosławnego w Polsce i Prawosławnych Kościołów Białorusi i Rosji obnażając ich absolutną hipokryzję i dwulicowość:

https://niezalezna.pl/468855-tylko-u-nas-wilki-w-owczej-skorze-krwawy-biznes-wyznawcow-ruskiego-miru-w-polsce

 

1. Głos Niezłomnych Naukowców:  Stan bezpieczeństwa biomedycznego i państwowe programy bioterrorystyczne USA

Biomedical security state and state-run bioterrorism programs: six American statutory frameworks.

Poniżej tłumaczenie dokumentów sankcjonujących wprowadzenie przez rząd USA preparatów medycznych – szczepionek i preparatów rzekomo leczących covid typu Remdesivir, podstawy prawne (nie medyczne) do izolacji społecznej i noszenia masek przez zdrowych obywateli  poza jakąkolwiek kontrolą i odpowiedzialnością rządu i służby zdrowia za ich skutki uboczne jak choroby, nagłe zgony i konsekwencje zdrowotne tych preparatów odroczone w czasie. Jeśli tekst jest zbyt długi i nie masz potrzeby zaglądania do tych licznych dokumentów, można przeczytać podsumowanie na końcu („Dyskusja”).

Załączony jest także tekst w wersji ang. dokumentów.

Wprowadzanie statutów, rozporządzeń, zarządzeń wykonawczych, wytycznych i przydziałów budżetowych. 

Wydaje się, że co najmniej sześć zatwierdzonych przez Kongres ram ustawowych i powiązanych środków budżetowych, wzmocnionych przez prezydenckie zarządzenia wykonawcze i powiązane deklaracje władzy wykonawczej [1] i wdrożonych poprzez setki poprawek regulacyjnych, [2] w większości ogłoszonych za pośrednictwem Rejestru Federalnego od 1969 r. zezwolił i sfinansował skoordynowany atak rządu USA (aktorzy) na naród amerykański (cele), przy użyciu niezgodnego materiału biologicznego (bioagentów) rozprowadzanego ponad granicami państwowymi, oznaczonego jako „szczepionki Covid-19”. [3]

Te bioagenty były oszukańczo sprzedawane przez rząd Stanów Zjednoczonych i producentów farmaceutycznych/broni biologicznej, w tym Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca i ich podwykonawców produkcyjnych jako „bezpieczne i skuteczne szczepionki”, po przeniesieniu programu wojny chemicznej i biologicznej rządu USA , mieszczący się w Departamencie Obrony (DOD), do programu Zezwolenia na użycie w nagłych wypadkach zdrowia publicznego – Medyczne środki zaradcze, obecnie mieszczącego się w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) i wspólnie obsługiwanego przez DOD, HHS, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego , Departamentu Stanu, większości innych agencji federalnych i podległych im departamentów, oddziałów, urzędów, władz, przedsiębiorstw, komitetów, rad doradczych i pracowników.

Sześć statutów upoważniających, w porządku chronologicznym uchwalenia Kongresu:

1969 – Tytuł 50, Wojna i obrona narodowa, rozdział 32, §1511 i nast. Broń chemiczna i biologiczna, uchwalona 19 listopada 1969 r. (PL 91-121).

1983 – Tytuł 42, Publiczna służba zdrowia, §247d i nast. Stan zagrożenia zdrowia publicznego, ustanowiony 13 lipca 1983 r. (PL 98-49).

1986 – Tytuł 42 – Publiczna służba zdrowia, §300aa-1 i nast. Narodowy Program Szczepień i Program Odszkodowań za Urazy Poszczepienne, ustanowiony 14 listopada 1986 r. (PL 99-660).

1997 – Tytuł 21 – Federalna ustawa o żywności i lekach, §360bbb i nast., Rozszerzony dostęp do niezatwierdzonych terapii i diagnostyki, przyjęta 21 listopada 1997 r. (PL 105-115).

2002 – Tytuł 42 – Publiczna służba zdrowia, §300hh i nast., Krajowa gotowość na wszelkie zagrożenia dla zdrowia publicznego, przyjęta 12 czerwca 2002 r. (PL 107-188).

2015 – Tytuł 10 – Siły Zbrojne, §4021 i nast., Projekty badawcze: transakcje inne niż kontrakty i dotacje. Pierwotnie przyjęty 29 lipca 1958 r. (PL 85-568) dla NASA, rozszerzony do użytku DOD w celu kontraktowania „prototypów” 25 listopada 2015 r. (PL 114-92).

PODSUMOWANIE WYKONAWCZE

1969 – Program broni chemicznej i biologicznej

Ustawa o środkach na siły zbrojne z 1969 r., skodyfikowana w 50 USC 1511 i nast. wydaje się, że zatwierdził program broni chemicznej i biologicznej DOD, w tym wykorzystywanie ludzi do badań i rozwoju broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRN); Prezydenckie zawieszenie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w warunkach „krajowego stanu wyjątkowego” jednostronnie ogłoszonych przez władzę wykonawczą, w tym pozorne unieważnienie praw do świadomej zgody, które w przeciwnym razie posiadaliby biorcy biologicznie aktywnych i potencjalnie toksycznych produktów; oraz ograniczone wymagania sprawozdawcze Kongresu.

Późniejsze poprawki, często uchwalane corocznie w ramach corocznych ustaw o zezwoleniach na obronę narodową (NDAA), [4] rozszerzyły elementy programu broni chemicznej i biologicznej; na nowo zdefiniował broń biologiczną jako „medyczne środki zaradcze”; przeniósł wiele elementów do ram ustawowych regulujących programy opieki zdrowotnej i społecznej w warunkach „stanu zagrożenia zdrowia publicznego”; oraz zredukował lub wyeliminował większość wymagań Kongresu dotyczących raportów dotyczących broni chemicznej i biologicznej DOD, badań nad obroną biologiczną i powiązanych programów.

Kluczowe postanowienia programu broni chemicznej i biologicznej na grudzień 2022 r. [5]

1983 – Program ratunkowy zdrowia publicznego

Kluczowy punkt zwrotny nastąpił w 1983 r., Wraz z uchwaleniem przez Kongres poprawki do ustawy o publicznej służbie zdrowia, skodyfikowanej w 42 USC 247d w celu stworzenia szeroko zakrojonego programu ochrony zdrowia publicznego pod kierownictwem Sekretarza ds. Zdrowia i Opieki Społecznej. Program ochrony zdrowia publicznego w 42 USC 247d podlega tytułowi 42, Zdrowie publiczne i opieka społeczna, rozdział 6A, Publiczna służba zdrowia, podrozdział II, uprawnienia i obowiązki, część B, Współpraca federalno-państwowa.

Ramy stanu zagrożenia zdrowia publicznego dodały nową kategorię stanu zagrożenia narodowego, w ramach którego konstytucyjna i ustawowa ochrona życia, swobód i własności Amerykanów przed nadużyciami i nadużyciami rządu mogła najwyraźniej zostać jednostronnie zawieszona przez prezydenta w porozumieniu z sekretarzami gabinetu, bez nadzoru Kongresu [ 42 USC 247d-6d(b)(9)] lub rewizja sądowa [42 USC 247d-6d(b)(7)] i bez poszanowania przepisów konstytucyjnych zastrzegających niewymienione uprawnienia dla władz stanowych i lokalnych oraz samego narodu [42 USC 247d-6d(b)(8)]

Zagrożenia zdrowia publicznego łączyły się z wojnami, klęskami żywiołowymi i innymi sytuacjami nadzwyczajnymi, które najwyraźniej mogły podporządkować lub sfederalizować władze stanowe, lokalne i plemienne, skodyfikowane przez Rezolucję War Powers z 1973 r., ustawę o stanach nagłych z 1976 r., ustawę Roberta T. Stafforda o pomocy w przypadku katastrof i sytuacji nadzwyczajnych z 1988 r. 1988, 2001 Zezwolenie na użycie sił zbrojnych, ustawa PATRIOT z 2001 r., ustawa o bezpieczeństwie wewnętrznym z 2002 r. i powiązane przepisy.[6]

Wydaje się, że poprzez ustawę z 1983 r. i późniejsze poprawki [7] Kongres zezwolił na koncentrację władzy federalnej w rękach Sekretarza ds. jej wyłącznego uznania.

Kluczowe postanowienia programu sytuacji nadzwyczajnych w zakresie zdrowia publicznego na grudzień 2022 r.[8]

1986 – Krajowy Program Szczepień; Program odszkodowań za obrażenia poszczepienne

W 1986 roku Kongres ustanowił pierwszy Narodowy Program Szczepień i Program Odszkodowań za Urazy Poszczepienne (VICP), w 42 US §300aa-1 i nast.

Znaczenie tego aktu Kongresu dla produkcji i wydawania „szczepionek” Covid-19 polega na tym, że ustanawia on model prawny i precedens zapewniający immunitet cywilny i karny producentom, „szczepionkom” i innym osobom, które wytwarzają i/lub używają produktów sklasyfikowanych przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, działający za pośrednictwem oddziałów, w tym Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) oraz Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), jako „szczepionki”.

Model został powielony w celu ochrony „osób objętych ubezpieczeniem”: tych, którzy produkują, dystrybuują i podają środki biologiczne sklasyfikowane przez HHS jako „medyczne środki zaradcze” podczas „stanów zagrożenia zdrowia publicznego” w ramach programu odszkodowań za szkody spowodowane środkami zaradczymi (CICP), ustanowionego przez Kongres za pośrednictwem Ustawa o PREP z 2005 r. [9]

Publicznym uzasadnieniem zwolnień od odpowiedzialności VICP i CICP dla producentów, którzy wytwarzają i klinicystów, którzy podają środki biologiczne oznaczone jako „szczepionki”, było to, że producenci farmaceutyczni wahaliby się przed opracowywaniem, produkcją i dystrybucją takich produktów, gdyby ponosili odpowiedzialność prawną za choroby przewlekłe, urazy i zgony spowodowane poprzez zastosowanie produktów u żywych istot ludzkich.

Funkcje nadzorcze zapisane w ustawie o Narodowym Programie Szczepień, mające na celu ustanowienie ochrony bezpieczeństwa i skuteczności dla konsumentów (amerykańskich dzieci i ich rodziców) poprzez przepisy regulujące badania kliniczne; raportowanie danych; proces produkcji; Inspekcja fabryki; testowanie i etykietowanie produktów w całym łańcuchu dostaw przed dystrybucją w handlu międzystanowym; wydawanie; świadoma zgoda w miejscu wstrzyknięcia; oraz monitorowanie zdarzeń niepożądanych, w połączeniu z uprawnieniami do wycofywania dla komitetów doradczych, po wstrzyknięciu.

Dzięki pionierskim działaniom sieci Informed Consent Action Network (ICAN) i Children’s Health Defense (CHD), których kulminacją było zastrzeżenie z 9 lipca 2018 r. [10], Amerykanie dowiedzieli się, że te funkcje nadzorcze nigdy nie były wykonywane przez urzędników rządu USA i żadna z obecnie dostępnych „szczepionek” produkowanych przez amerykańskie firmy farmaceutyczne lub dla nich i podawana dzieciom i dorosłym w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie nie może być ostatecznie wykazana jako bezpieczna ani skuteczna. Obecnie jest szerzej rozumiane, że kierowana przez władze federalne produkcja i stosowanie toksycznych bioagentów znanych jako „szczepionki” w celu ranienia, zarażania i zabijania Amerykanów oraz zapewniania zwolnienia z odpowiedzialności sponsorów, producentów farmaceutycznych i osób zajmujących się szczepieniami, była polityką i praktyką krajową i międzynarodową od 1986 roku.

Kluczowe zapisy Narodowego Programu Szczepień, stan na grudzień 2022 r. [11]

Kluczowe postanowienia Krajowego Programu Odszkodowań za Urazy poszczepienne, stan na grudzień 2022 r. [12]

1997 – Program autoryzacji użytku awaryjnego

Przepisy Agencji ds. Żywności i Leków dotyczące bezpieczeństwa leków, standardy badań klinicznych oraz badania kliniczne i ochrona ludzi (świadoma zgoda) zostały sfałszowane w warunkach zagrożenia zdrowia publicznego, głównie przez 21 USC 360bbb, Rozszerzony dostęp do niezatwierdzonych terapii i diagnostyki, przyjęty w 1997 r. później zmienione i rozszerzone.

Poprawki do ustawy Project Bioshield z 2004 r., skodyfikowane w 21 USC 360bbb-3, Zezwolenie na produkty medyczne do użytku w nagłych wypadkach, powszechnie znane jako program autoryzacji do użytku awaryjnego (EUA), stanowią kluczową ekspansję, która najwyraźniej umożliwiła bioczynnik „szczepionki” Covid-19 atak na naród amerykański.

Jak podsumowano poniżej pod nagłówkiem „Studium przypadku”, wydaje się, że Program EUA upoważnił Sekretarza HHS, według jego wyłącznego uznania, do świadomego i celowego zawieszenia zwykłych federalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa leków [13] na czas każdego „stanu zdrowia publicznego awaryjne” określone i rozszerzone przez Sekretarza HHS według jego wyłącznego uznania, w tym między innymi:

standardy badań nieklinicznych, przedklinicznych i klinicznych

gromadzenie danych

procedury przeglądu regulacyjnego

surowiec, proces produkcyjny i standardy testowania produktów

etykietowanie i serializacja produktów

standardy dystrybucji i przechowywania produktów

standardy reklamowe i marketingowe

wymagania recepty lekarskiej

dozowanie produktu

obowiązki w zakresie świadomej zgody spoczywające na badaczach i prawa indywidualnych biorców;

monitorowanie i raportowanie skutków ubocznych

przepisy dotyczące egzekwowania i wycofywania produktów w zakresie bezpieczeństwa

W powiązanej ustawie Kongresu z 1998 r. (PL 105-277) Kongres najwyraźniej zmienił status zapasów broni chemicznej i biologicznej Departamentu Obrony – co było nielegalne w świetle Konwencji ONZ o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (Biologicznej) i Toksycznej oraz o ich zniszczeniu, jak skodyfikowano w innej sekcji tego samego aktu Kongresu – w pozornie legalny „Krajowy Zapas Farmaceutyczny”, później przemianowany na Strategiczny Zapas Narodowy. Ustawa Kongresu z 1998 r. Przeniosła również zarządzanie produktami, zwanymi obecnie „medycznymi środkami zaradczymi”, do CDC działającego pod kierownictwem HHS.

Kluczowe postanowienia 21 USC 360bbb, Rozszerzony dostęp do niezatwierdzonych terapii i diagnostyki, stan na grudzień 2022 r. [14]

2002 – Krajowa gotowość na wypadek wszystkich zagrożeń dla zdrowia publicznego

W 2002 r. Kongres przyjął ustawę National All-Hazards Preparation for Public Health Emergency, 42 USC §300hh i nast.

Ta ustawa Kongresu i późniejsze poprawki, w większości uchwalone na podstawie tych samych ustaw, które opracowały ramy sytuacji kryzysowych zdrowia publicznego z 1983 r. w ramach służby zdrowia i opieki społecznej (asystent sekretarza ds. gotowości i reagowania/ASPR), Departamentu Obrony, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Departamentu Sprawiedliwości i innych agencji federalnych.

Komitety koordynacyjne złożone z przedstawicieli tych urzędów federalnych były najwyraźniej upoważnione do spotykania się i ustanawiania procedur nadzorczych w celu kierowania, kontrolowania i finansowania programów reagowania na sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia publicznego na szczeblu federalnym, stanowym, lokalnym i plemiennym. Te komitety koordynacyjne obejmują między innymi Public Health Emergency Medical Countermeasures Enterprise (PHEMCE), ustanowione przez HHS w 2006 r. i zatwierdzone przez Kongres w 2019 r. [15] oraz inne podmioty publiczne, prywatne, hybrydowe i quasi-rządowe, w tym Inicjatywa FDA w zakresie medycznych środków zaradczych (MCMi); HHS Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA); oraz Konsorcjum ds. Obrony Medyczno-Chemicznej, Biologicznej, Radiologicznej i Jądrowej [CBRN] (MCDC).

Kluczowe postanowienia 42 USC 300hh, Krajowy program gotowości na wszelkie zagrożenia dla zdrowia publicznego, stan na grudzień 2022 r. [16]

2015 – Projekty badawcze: transakcje inne niż kontrakty i granty

Ograniczenie nadzoru kontraktowego Kongresu dotyczącego zamówień na medyczne środki zaradcze zapoczątkowano w 1958 r., Jeśli nie wcześniej, za pośrednictwem Urzędu ds. Innych Transakcji (OTA), który zawiesza większość normalnych kontroli finansowych wydatków federalnych.

Kongres upoważnił DOD do korzystania z OTA do zamówień prototypów w 2015 r., Przyjmując 10 USC 2371 i nast., Projekty badawcze: transakcje inne niż kontrakty i dotacje.

Prawa zostały następnie przenumerowane i zreorganizowane w 10 USC 4021 i nast., w tym 10 USC 4022, „Upoważnienie Departamentu Obrony do przeprowadzania niektórych projektów prototypowych” w ramach Urzędu ds. Innych Transakcji. [17]

DOD wykorzystał to upoważnienie do zawierania umów na rozwój, produkcję i dystrybucję bioagentów „szczepionki Covid-19” w 2020 r. Kontrakty obejmowały „demonstracje produkcji na dużą skalę”, ale nie badania kliniczne, i zostały przeprowadzone przez Medical CBRN [Chemical Biological Radiological Nuclear ] Członkowie programu Defence Consortium (MCDC), koordynowanego przez Advanced Technology International (ATI) i inne korporacje zajmujące się pozyskiwaniem broni.

Kluczowe postanowienia 10 USC 4022, Projekty badawcze: transakcje inne niż umowy i granty, stan na grudzień 2022 r., w przypisie. [18]

„SZCZEPIONKI” COVID-19 JAKO STUDIUM PRZYPADKU

21 USC 360bbb-3(k) jest kluczowym przepisem na przecięciu sześciu podstawowych filarów ustawowych.

Prawo to stanowi, że „używanie” objętych EUA medycznych produktów przeciwdziałania (MCM), w tym masek, testów diagnostycznych, zastrzyków bioagentów i innych leków, urządzeń i środków biologicznych, raz sklasyfikowanych w ten sposób przez Sekretarza HHS i jego/jej delegatów, „nie będzie uznać za stanowiące badanie kliniczne”.

27 stycznia 2020 r. był datą wejścia w życie postanowienia Sekretarza ds. Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych Alexa Azara, że istnieje stan zagrożenia zdrowia publicznego, podpisanego 31 stycznia 2020 r., z mocą wsteczną do 27 stycznia 2020 r. [19] Od tego czasu jest stale przedłużany, ostatnio przez sekretarza HHS Xaviera Becerrę 13 października 2022 r.

Ze skutkiem na dzień 4 lutego 2020 r. sekretarz HHS Azar wydał zawiadomienie o oświadczeniu zgodnie z ustawą o gotowości publicznej i gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych w zakresie medycznych środków zaradczych przeciwko COVID-19. [20]

W zakresie, w jakim „stosowanie” produktów Covid-19 po 4 lutego 2020 r. „nie stanowi badania klinicznego”, stosowanie takich produktów jest dozwolone, nawet jeśli nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa lub skuteczności, nawet jeśli takie produkty są toksyczne i nieskuteczne .

Badacze, badacze, lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i inne osoby zaangażowane w wydawanie, stosowanie lub podawanie produktów ludziom najwyraźniej nie miały i obecnie nie mają prawnego obowiązku przestrzegania praw i przepisów, które miały wcześniej zastosowanie do eksperymentalnego, badawczego, niezatwierdzonego lub zatwierdzonych produktów lub urządzeń biologicznych, w tym zgodności z przepisami dotyczącymi świadomej zgody, monitorowania medycznego biorców podczas stosowania produktu oraz monitorowania i zgłaszania działań niepożądanych po podaniu.

Odbiorcy takich produktów nie są prawnie uznawani za uczestników eksperymentu lub pacjentów otrzymujących eksperymentalne, autoryzowane lub zatwierdzone produkty, ponieważ „używanie” produktów „nie stanowi badania klinicznego”. Nie ma warunku zatrzymania, ponieważ nie istnieje prawnie istotne „badanie kliniczne”, które można by zatrzymać.

Na podstawie samodzielnie ogłoszonego „stanu zagrożenia zdrowia publicznego” i samozgłoszonej klasyfikacji produktów jako „medyczne środki zaradcze do użytku w nagłych wypadkach”, w tym niepodlegające weryfikacji określenie względnego ryzyka stwarzanego przez patogen zakaźny w porównaniu z produktami „medycznymi środkami zaradczymi” , Sekretarz Zdrowia i Opieki Społecznej może zawiesić zobowiązania i prawa dotyczące świadomej zgody w imieniu całej populacji amerykańskiej.

„Szczepiciele” są w ten sposób upoważnieni przez Sekretarza HHS do zatajania informacji o składnikach produktu; zawartość fiolki; potencjalne indywidualne ryzyko i korzyści w oparciu o indywidualne warunki zdrowotne; alternatywy leczenia; oraz możliwość przyjęcia lub odrzucenia produktów.

2. Historia Realna: Jak skończy się wojna? Czy Rosja znów zaatakuje? – Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz

https://www.youtube.com/watch?v=Zzh0pLjB2wk

3. NISS tv: Manifest Wolnego Człowieka. Nowa droga. Polskie Państwo Narodowe Wspólnoty Wolnych Polaków

https://www.youtube.com/watch?v=gyBf771N8Eg

4. Wolne Media: „TikTok” usunął mowę poselską o szczepionkach COVID-19

Wybuchowe przemówienie w brytyjskiej Izbie Gmin. Poseł torysów Andrew Bridgen powiedział w ubiegły wtorek, że British Heart Foundation zamiotła pod dywan raport na temat związku między szczepionkami mRNA a zapaleniem mięśnia sercowego. Bridgen wezwał do zawieszenia stosowania szczepionek mRNA, ponieważ problemy ze szczepionkami są ukrywane z powodu powiązań finansowych z Wielką Farmacją.[YT]

Polityk powołał się na sygnalistę ze starszego ośrodka badań medycznych, który pełni ważną rolę w organizacji charytatywnej British Heart Foundation. To źródło powiedziało mu, że badania pokazujące wyraźny związek między szczepionkami Covid-19 i szkodliwymi efektami ubocznymi serca zostały celowo stłumione z powodu obaw, że ośrodki badawcze stracą na kluczowym finansowaniu od Wielkiej Farmacji. „Zamiatają to pod dywan z obawy przed utratą pieniędzy” – powiedział.[YT]

Zespół badawczy, który odkrył, że szczepionka mRNA zwiększa ryzyko zapalenia serca, musiał podpisać umowę o zachowaniu poufności, w wyniku czego ta informacja nigdy nie zostanie ujawniona. „To absolutna hańba” – powiedział Bridgen.[YT]

Zwrócił też uwagę, że brytyjski organ nadzorujący zdrowie MHRA jest w 86% finansowany przez przemysł farmaceutyczny, a działy badawcze są również w dużej mierze zależne od pieniędzy z Wielkiej Farmacji, czyli „Kłusownik płaci gajowemu”.[YT]

Poseł powiedział również, że rząd celowo odwraca wzrok, aby chronić swoją reputację. Dodał, że od czasu wprowadzenia szczepionki do tzw. systemu żółtej karty, systemu zgłaszania MHRA, zgłoszono prawie pół miliona zgłoszeń skutków ubocznych. „To bez precedensu” – uważa.[YT]

Bridgen kontynuował swoje wystąpienie, dostarczając pełną listę dowodów na liczbę zarzutów, które wysunął w odniesieniu do tłumienia przez przemysł farmaceutyczny niekorzystnych skutków ubocznych związanych ze szczepionkami COVID-19.[MN]

Wiele niezależnych stron internetowych zajmujących się sprawdzaniem faktów, w tym „Full Fact”, starało się podważyć jego twierdzenia i obalić przedstawione dowody, nad czym Bridgen ubolewa po (jak twierdzi) dostarczeniu referencji.[MN]

British Heart Foundation wydała oświadczenie w środę, w którym odrzuciła „wszystkie zarzuty dotyczące kolegów na wysokich stanowiskach kierowniczych” w organizacji.[MN]

Ponadto gigant mediów społecznościowych „TikTok” poszedł o krok dalej i usunął treść ze swojej platformy, twierdząc, że „narusza ona wytyczne społeczności TikTok”.[MN]

Autorstwo: Paweł Kubala [MN], Nadia W. [YT]
Na podstawie: RMX.news [MN]
Źródła: MediaNarodowe.com [MN], YouTube.com [YT]
Kompilacja 2 wiadomości i tłumaczenie: WolneMedia.net

źródło: https://wolnemedia.net/tiktok-usunal-przemowienie-posla-o-szczepionkach/

Podziel się!