Dziwnów: Sensacyjne odkrycie w Międzywodziu

Sensacyjne odkrycie w Międzywodziu

Nareszcie są!!! W tę środę podpisuję dla WAS pierwszy tom Księgi Tanów i od czwartku książki rozjeżdżają się po całej Polsce!!!

Od Poli Dec

Niezwykłe znalezisko zostało wydobyte w trakcie robót hydrotechnicznych w Cieśnienie Dziwnej. Mieszkaniec Międzywodzia natrafił na fragment toporka sprzed 7 tysięcy lat.

 

W dniu dzisiejszym zostaliśmy poinformowani przez pana Michała Mączkę, mieszkańca Międzywodzia o odkryciu przez niego przy nabrzeżu jachtowym w Międzywodziu cennego zabytku archeologicznego, a mianowicie rogowego toporka datowanego wstępnie na okres późne mezolitu i początek neolitu, czyli na okres sprzed 9-7 tys. lat.

Na zabytek pan Michał natrafił dzisiaj w godzinach porannych podczas spaceru wzdłuż rowu melioracyjnego, w miejscu prowadzonych obecnie prac rekultywacyjnych. Toporek znaleziony został na urobku pochodzącym z pogłębiania nabrzeża na rzece Dziwna na wysokości Dziwnowa.

Toporek został wykonany z podstawy pnia poroża.

Wymiary toporka:

Długość: 12 cm

Szerokość: 7 cm

Średnica otworu: 2cm

Waga: 245 gram

W imieniu Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej chciałbym podziękować panu Michałowi za przekazanie tego cennego zabytku. O odkryciu poinformowany zostanie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie.

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

źródło: https://www.dziwnow.net/sensacyjne-odkrycie-w-miedzywodziu/11/2022/

Podziel się!