1. SEJM: Wniesiono projekt „Ustawy o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów na urząd Prezydenta RP, w dniu 10 maja 2020 r”; 2. GNN: Procent nadmiarowych zgonów związanych z mRNA na Covid u młodych Anglików znacząco niedoszacowany; 3. W Polityce: Marek Budzisz – W obliczu zbliżającego się przełomu na Białorusi; 4. Grzegorz Płaczek: Sponsorowanie posłom prostytutek nie łamie prawa! To jakiś absurd

Sponsorowanie posłom prostytutek nie łamie prawa! To jakiś absurd

Władza, Polityka,  Społeczeństwo, Współżycie Społeczne, Zaufanie do Organów Państwa, Zasady Moralne, Prawo, Religia – PSUJĄ SIĘ OD GŁOWY!!!

1. SEJM: Wniesiono projekt „Ustawy o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów na urząd Prezydenta RP, w dniu 10 maja 2020 r”

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2812

2. GNN: Podawany procent nadmiarowch zgonów skorelowanych ze szczepieniami na Covid jest znacząco niedoszacowany – u młodych Anglików (25-44 lat) prawidłowo liczony przekracza 50%

Jaka metodologia obliczania nadmiarowych zgonów byłoby bardziej znacząca?

Niezależna Nauka

W kolejnym znakomitym artykul Igor Chuchov pokazuje, jak odzwierciedlać nadmiarowe zgony w sposób bardziej znaczący w kontekście powiązania ze szczepieniami na Covid. Autor wskazuje, że po pierwsze, należy uwzględnić efekt popandemicznej kompensacji nadumieralności z czasu pandemii, tzn., że część osób, które normalnie umarłyby obecnie, umarły przedwcześnie podczas pandemii. Ten efekt widać w nisko wyszczepionej Bułgarii, gdzie notuje się obecnie ujemną nadmiarowa umieralność, czyli mniej osób umiera, niż przewidywano przed pandemią. Po drugie, jeżeli interesuje nas pytanie, czy nadmiarowe zgony wywołała szczepionka, nadmiarowe zgony należy oceniać w odniesieniu do zgonów z przyczyn medycznych. Zatem należy uwzględnić, że podczas, gdy młodzi umierają najczęściej z przyczyn niemedycznych, starsi głównie z przyczyn medycznych, co pokazuje poniższa tabela. Połączenie wszystkich grup wiekowych, jak to się najczęściej czyni, zamazuje obraz sytuacji,

Tabela. Przyczyny zgonów w poszczególnych grupach wiekowych. Kolorowe kwadraty reprezentują zgony z przyczyn niemedycznych

Po trzecie, należy wziąć pod uwagę, czynnik wyszczepienia. Ponieważ różne grupy wiekowe są wyszczepione w różnym stopniu, jest to kolejny powód dla zasadności rozważania nadmiarowych zgonów w oddzielnych grupach.

Uwzględniając powyższe argumenty, okazuje się, że w grupie wiekowej 25-44 procent liczby nadmiarowych zgonów medycznych w stosunku to średniej liczby zgonów, nie waha się między 10-20%, jak wynika z tygodniowych raportów urzędu statystycznego UK, ale u zaszczepionych wzrosła o przeszło połowę!

“In other words: if we:

  • account only for medical deaths and remove injuries and suicides,
  • properly consider the pull-forward effect, and
  • ASSUME that Covid vaccination is the sole reason for the increase (a big assumption that represents a thought experiment),
  • then we would conclude that medical deaths among vaccinated 25-44-year-olds in the UK increased by 52%!”

źródło:

Igor’s Newsletter
Excess Mortality is Worse than It Seems
My close relative has a childhood friend. That friend’s younger sister died suddenly, as I just learned. Nobody knows why exactly why her sister died. This is the closest that “sudden death” happened to me, and I hope for no more such personal news…
Read more

Po czwarte, na podstawie

Dead Man Talking
Did the COVID-19 „Vaccine” Protect Healthcare Workers from Death?
For the entire mortality year (July to June), COVID does not seem to have had any impact on expected deaths of 19 to 39 year old males in England. 105% of the average from 2014 to 2019 is the highest “excess” of the observation period but below the upward trend (Figure 1…
Read more

widać, ze warto analizować nadmiarowe zgony osobno w odniesieniu do każdej z płci, gdyż jak przytoczono, w różnych okresach pandemii, stosunki liczby zgonów wśród kobiet do liczby zgonów wśród mężczyzn zmieniały się. Obliczając % nadmiarowych zgonów osobno dla mężczyzn i osobno dla kobiet, efekt wskazujący na konkretną chorobę, jako bezpośrednią przyczynę zgonów będzie silniejszy.

3. W Polityce: Marek Budzisz – W obliczu zbliżającego się przełomu na Białorusi. „Rozstrzygnięcie wojny na Ukrainie oznaczać będzie również przyspieszenie polityczne”

4. Grzegorz Płaczek: Sponsorowanie posłom prostytutek nie łamie prawa! To jakiś absurd

https://www.youtube.com/watch?v=r3pb0kY76kU

 

Podziel się!