W Kijowie odkryto kompleks nieznanych jaskiń i tuneli z czasów Wikingów?

W Kijowie odkryto kompleks nieznanych jaskiń i tuneli z czasów Wikingów?

W centrum Kijowa odkryto kompleks nieznanych tuneli, być może z czasów Rusi Kijowskiej.

Kompleks odkrył Dmytro Perow, konserwator zabytków w Kijowskim Centrum Rozwoju Miasta, który opierając się na rodzinnych przekazach, wraz z grupą przyjaciół, rozpoczął eksplorację jaskiń odkrytych obok zburzonego domu, który władze Kijowa uznały za zbyt niebezpieczny do zamieszkania. Pierwsze badania archeologiczne w odkrytych tunelach zostały przeprowadzone przez Perowa i grupę naukowców z Instytutu Archeologii w ostatnią sobotę. Timur Bobrovski, profesor archeologii, po trzech godzinach spędzonych w tunelach powiedział, że był „zdumiony, że taki skarb został znaleziony w centrum Kijowa”. W północnej części jaskini zespół odkrył fragmenty ceramiki z epoki późnej Rusi Kijowskiej, państwa które istniało od końca IX do połowy XIII wieku na terenie dzisiejszej Ukrainy. Perow stwierdził, że zespół przeszukał około 40 metrów tuneli, w tym dolny kompleks jaskiń, który, jak twierdzi, jest dwa razy dłuższy niż górne przejście i ma szereg „promienistych odgałęzień”. Według Perowa najważniejszym odkryciem były „inskrypcje i graffiti z czasów Rusi Kijowskiej i symboli Waregów z okresu wczesnej Rusi”, kiedy region ten znajdował się pod kontrolą skandynawskich Wikingów. Chociaż potrzeba więcej badań, aby to potwierdzić, zdaniem Dmytro Perowa, niektóre z wyrzeźbionych symboli mogą pochodzić nawet z V lub VI wieku p.n.e. Według niego na ścianach odkryto także „animistyczne obrazy zwierząt i graffiti”, w tym runę Algiz. Był to starożytny amulet Waregów, symbol bezpieczeństwa i długowieczności. Kilka helleńskich kolonii greckich powstało na północnym wybrzeżu Morza Czarnego, na Półwyspie Krymskim i wzdłuż Morza Azowskiego między VII a VI wiekiem p.n.e. Badania jaskiń będą kontynuowane.

WaregowieWariagowie – skandynawscy wikingowie (głównie pochodzący z obecnej Szwecji i Danii), którzy w VIII i IX wieku działali w rejonach obecnej Ukrainy i Rosji, współpracując z pierwszym, tamtejszym, organizmem państwowym, nazwanym później Rusią Kijowską.

Źródła: Dmytro Perov, Life Pravda com UA, Arkeonews, wiki, 

źródło polskie i więcej zdjęć: https://poszukiwacze.org/w-kijowie-odkryto-kompleks-nieznanych-jaskin-i-tuneli-z-czasow-wikingow/?fbclid=IwAR3y3pLUwejEyoqsRSoi6kn4ApTmcJeQh0OmITC9TQNn6snnGwZWytDw0QQ

Podziel się!