1. Gadowski tv: Coś się święci; 2. J.Socha: Kontrowersyjny preparat na HPV od stycznia podawany wszystkim dzieciom!; 3. Bibuła: Pfizer, Moderna w 3. fazie „badań” nad „szczepionką mRNA przeciwko grypie”; 4. GNN: Rząd federalny USA miał precyzyjny plan kampanii propagandowej wciskania szczepionek na Covid-19

GNN: Rząd federalny USA miał precyzyjny plan kampanii propagandowej wciskania szczepionek na Covid-19

Dokumenty uzyskane w wyniku nakazu sądowego udzielenia dostępu do informacji publicznej na wniosek organizacji społecznej informują o prowadzonej propagandzie, ale i innych kwestiach pandemicznych

1. Gadowski tv: Coś się święci

https://www.youtube.com/watch?v=RCpoAOzyoEI

2. J.Socha: Kontrowersyjny preparat na HPV od stycznia podawany wszystkim dzieciom!

https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/videos/622400539388833

3. Bibuła: Pfizer, Moderna w 3. fazie „badań” nad „szczepionką mRNA przeciwko grypie”

Technologia, która wykorzystana została do stworzenia preparatu mylnie nazwanego „szczepionką przeciwko Covid-19”, stała się podstawą do wykreowania nowego produktu, tym razem „do leczenia grypy”.

Nad zastosowaniem technologii mRNA pracuje intensywnie wiele firm farmaceutycznych węsząc niekończące się i astronomiczne zyski. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) sezonowa grypa ma objawiać się u miliarda ludzi na świecie („przypadki”), ma powodować „3 do 5 milionów poważnych przypadków” i ma powodować „650 tysięcy zgonów”. Ile w takich oszacowaniach jest prawdy, ile domysłów, ile propagandowego oszustwa, na jakich podstawach można porównywać skąpe dane (nigdzie nie jest wymagana rejestracja przypadków chorych „na grypę”) – wiedzą tylko autorzy takich agitacyjnych opracowań.

Przodujące w zastosowaniu technologii mRNA korporacje Pfizer i Moderna oznajmiły o rozpoczęciu trzeciej fazy badań nad nową „szczepionką przeciwko grypie”.

„Od lat istnieje potrzeba lepszego rozwiązania problemu obciążenia grypą, pomimo stosowania istniejących szczepionek przeciwko grypie sezonowej. Nasze doświadczenie z wirusami RNA i technologią mRNA dało nam jeszcze głębsze zrozumienie możliwości potencjalnego dostarczenia bardziej skutecznych szczepionek, które mogłyby jeszcze bardziej zmniejszyć roczne wskaźniki poważnych skutków choroby wirusowej, takiej jak grypa, w tym hospitalizacji i śmierci” – stwierdziła dr Annaliesa Anderson Senior, wiceprezydent i główny dyrektor naukowy działu Badań i Rozwoju Szczepionek w firmie Pfizer, w komunikacie z 14 września 2022 r.

Moderna już w czerwcu ubiegłego roku poinformowała o zaszczepieniu ochotników biorących udział w pierwszych badaniach nad „szczepionką przeciwko grypie sezonowej” z wykorzystaniem technologii mRNA, w ramach trzeciej fazy badań z udziałem 6000 ludzkich królików doświadczalnych.

„Jesteśmy zadowoleni z rozpoczęcia badania 3 fazy naszego kandydata na szczepionkę przeciwko grypie sezonowej, mRNA-1010, naszego czwartego kandydata na szczepionkę z mRNA, który rozpoczął kluczowe badanie 3 fazy. mRNA-1010 jest pierwszym z kilku kandydatów na szczepionkę przeciwko grypie, które opracowujemy w celu iteracyjnego ulepszania tradycyjnych szczepionek poprzez wywoływanie szerokich i silnych odpowiedzi immunologicznych. Wierzymy, że nasza platforma mRNA, wraz z elastycznością i szybkością naszego procesu produkcyjnego, jest dobrze przygotowana do zaspokojenia znaczącej, niezaspokojonej potrzeby w zakresie grypy sezonowej” – powiedział Stéphane Bancel, dyrektor generalny firmy Moderna.

Oprócz dotychczasowych liderów, nad nową „szczepionką przeciwko sezonowej grypie” pracują też Sanofi Pasteur oraz GalxoSmithKline wraz z niemiecką CureVac, a nad różnego rodzajami produktami leczniczymi z wykorzystaniem technologii mRNA prowadzone są obecnie 142 badania (stan na październik 2022).

Big Pharma motorem niszczenia zdrowia ludzkości

Firmy farmaceutyczne systemowo i systematycznie prowadzą badania pod kątem z góry założonych wyników, utajniając bądź przeinaczając niechciane fakty i dane, a publikując jedynie to co może być podstawą do uzyskania urzędowego zatwierdzenia. Np. koncern Pfizera w przeszłości zapłacił największą w historii firm farmaceutycznych karę za fałszowanie danych. Firma Moderna natomiast, do czasu wykreowania za federalne fundusze kowidowej mikstury mRNA była niemal bankrutem bez ani jednego produktu leczniczego.

W przypadku tzw. szczepionki przeciwko Covid-19, firmy farmaceutyczne uzyskały całkowitą ochronę prawną i nie mogą być pozwane za skutki uboczne wywołane swoimi produktami. Co więcej, firmy nie muszą dzielić się wynikami swoich badań i świat naukowy oraz opinia publiczna są pozbawione możliwości weryfikacji nawet tych cząstkowo publikowanych informacji. Również federalna agencja FDA, która na bazie nadesłanych przez producenta danych dokonuje „autoryzacji” tych produktów – bez żadnych dodatkowych badań, bo FDA nigdy ich nie wykonuje – ukrywała dane i skłonna była je ujawnić dopiero po 75 latach, w czym dopiero przeszkodziła decyzja sądu. Z dotychczas odtajnionych dokumentów wypływa groza pseudo-badań i manipulacja danymi.

Oprócz tego, zgodnie z zawartymi porozumieniami z producentami „szczepionek” oraz obowiązującymi przepisami, żadna niezależna instytucja w Stanach Zjednoczonych nie ma prawa dokonywania samodzielnych badań nad zawartością fiolek ze „szczepionkami”. Nawet z tych odtajnionych dokumentów nie dowiadujemy się o pełnym składzie „szczepionek”, gdyż w kluczowych miejscach dokumenty te są odpowiednio ocenzurowane czarnymi paskami przekreślającymi skład.

W sumie, nie wiemy co naprawdę zawierają oferowane fiolki ze „szczepionką”, a kilka niezależnych badań, które przeprowadzili naukowcy na własną rękę pokazują, że w niektórych badanych fiolkach nie stwierdzono obecności zakładanego przez producenta aktywnego składnika (w przypadku „szczepionki” BNT162b2 firmy Pfizer-BioNTech dawka ma zawierać 30 mcg mRNA). Ten rozrzut i brak głównego, śmiercionośnego składnika w niektórych partiach preparatu może w pewnym stopniu tłumaczyć zaobserwowane zjawisko kumulacji poszczepiennych urazów i zgonów, które pojawiły się w niektórych partiach (batches), zaś w innych nie występują w dużym natężeniu. Czy chodzi o brak kontroli nad produkcją, czy jest to wynik zaniedbań w przechowywaniu i transporcie, czy część błędu leży w sposobie finalnego przygotowywania do wstrzykiwania (jedne fiolki należy rozcieńczyć z pięcioma partiami soli fizjologicznej, inne z sześcioma, co na pewno było przyczyną niejednej pomyłki), albo w sposobie wstrzykiwania (najczęściej nie wykonuje się techniki aspiracji) – nie wiadomo co i w jakim stopniu jest przyczyną, ale wszystko to skutkuje rozrzutem w liczbie ofiar poszczepionkowych.

Tak więc zwolnienie od odpowiedzialności, zmanipulowane badania producenta, mechaniczne urzędowe zatwierdzenie produktu na podstawie takich pseudo-badań (np. Pfizer wielokrotnie wykluczał z badań uczestnika, który miał reakcję poszczepienną, nie ujmując jej w końcowych wynikach), fikcyjny nadzór nad produkcją – są bardzo wygodnymi dla producenta argumentami za nieutrzymywaniem żadnego reżimu doświadczalno-produkcyjnego.

Analogicznie, gdyby producenci np. samochodów zostali zwolnieni od odpowiedzialności za wytwarzane pojazdy, to nie ulega wątpliwości, że przestaliby dbać o sprawność i skuteczność hamulców, świateł, układu jezdnego i wszystkich komponentów, a ofiary wypadków klasyfikowane bylyby przez sprzyjające producentom media jako „zwolennicy teorii konspiracji” odmawiający zawierzeniu lansowanemu hasłu iż „wszystkie samochody są zawsze bezpieczne” (nigdy nie ulegają wypadkom z przyczyn technicznych) oraz są „zawsze skuteczne” (nigdy nie psują się).

Technologia pełna niebezpieczeństw

Technologia mRNA zastosowana do masowo produkowanych preparatów reklamowanych jako „szczepionki przeciwko Covid-19”, była dotychczas wąską drogą do tworzenia preparatów eksperymentalnych stosowanych – ze względów etycznych – jednostkowo i w ostateczności. Jak twierdzą znawcy tematu, technologia mRNA była dopiero na etapie pierwszych prób, nie została dostatecznie przebadana pod kątem długofalowych skutków ubocznych i ewentulne powszechniejsze zastosowanie mogłoby pojawić się dopiero po wieloletnich, nawet kilkudziesięcioletnich intensywnych badaniach. Chociaż liderzy firm farmaceutycznych pracowali nad technologią mRNA od 2010 roku, to dotychczasowe wyniki były mało obiecujące, a szybkie przejście z laboratoryjnych eksperymentów do wielkoskalowej produkcji musi wiązać się z drogami na skróty i z systemowymi uchybieniami w jakości produktu.

Pionier technologii mRNA, dr Robert Malone – którego głos został przez główne media korporacyjne ocenzurowany – ostrzegał wielokrotnie o wstrzymanie wyszczepiania, gdyż produkty mRNA mogą doprowadzić – i z całą pewnością doprowadzają masowo – do uszkodzenia krytycznych organów, układów rozrodczych, wpływać na osłabienie układu odpornościowego, do pojawienia się chorób autoimmunologicznych i nowotworów oraz powodować śmierć.

Ślepa uliczka nauki

Wraz z jednokierunkowymi badaniami i rozważaniami naukowymi oraz rozwojem naukowych technologii, które bardzo często nie sprzyjają dobru człowieka, nie idzie w parze prawdziwy rozwój Nauki opartej na nieskrępowanych badaniach. Jednym z przykładów takiej ślepej uliczki jest obowiązująca od stu lat teoria wirusa jako zakaźnego patogenu oraz towarzysząca tej rozbudowanej teorii pseudo-nauka zwana wirusologią, ze szczególnym praktycznym jej zastosowaniem w postaci szamańskiej wakcynologii. Obserwując samą historię pojawienia się teorii wirusa – od samego Jennera przez Pasteura, po najnowsze odmiany oszustów i szarlatanów strojących się w pionierów nauki – i idąc drogą jej rozwoju sterowanego przez dyrygentów „konsensusu naukowego”, można z całą mocą stwierdzić, że wirusologia nie stosuje się do kryteriów, które sama wyznacza i nie dostarcza odpowiedzi na podstawowe pytania, zaś wyznawcy kultu wirusa nie dopuszczają do jakiejkolwiek otwartej debaty na argumenty z jej przeciwnikami.

Nad problemem braku izolacji cząstek określanych mianem wirusów, nad faktem że nie dokonano dotąd ani jednego badania mającego dowieść, że pobrana od chorej osoby wydzielina zawiera takowe „wirusy” (gdyż wszystkie takowe próbki wcześniej poddawane są serii „wzbogacania” np. gnijącym roztworem mózgu małpy, gdyż „nie można” wykryć „wirusa” bez takich zabiegów), nad bezspornym faktem, iż w przypadku „wirusa SARS-CoV-2” ani jedna instytucja na świecie nie jest w stanie przyznać, że go wyizolowano (zob. tutaj) bez dodatkowych sztuczek  –  nad tymi i setkami innych problemów warto pochylić się w osobnych rozważaniach.

Jeszcze większy terror z „nową szczepionką”

Wprowadzana w błąd opinia publiczna co do „bezpieczeństwa i skuteczności” dotychczasowych produktów mRNA, z pewnością będzie w jeszcze większym stopniu dezinformowana w sprawie nowatorskich produktów mających „chronić przed sezonową grypą”. Idąc za ciosem i w jeszcze większym stopniu urabiając opinię publiczną, o upowszechnienie nowych „skutecznych i bezpiecznych szczepionek przeciwko grypie” zadbają ponadnarodowe organizacje, w rodzaju WHO, uległe rządy zastosują państwowy terror, a medialne korporacje wzmocnią dotychczasową cenzurę.

Bez surowego ukarania winnych dotychczasowej dezinformacji i terroru oraz bez odsunięcia ich od wszelkiej możliwej władzy i wpływu, społeczeństwa otwierają sobie drogę do swojej dalszej brutalizacji, ciemiężenia, prześladowań i segregacji. Oczywiście wszystko „w imię nauki” i „dla Twojego dobra”.

Oprac. www.bibula.com
2022-10-05

https://www.bibula.com/?p=136397

4. GNN: Rząd federalny USA miał precyzyjny plan kampanii propagandowej wciskania szczepionek na Covid-19

Dokumenty uzyskane w wyniku nakazu sądowego udzielenia dostepu do informacji publicznej na wniosek organizacji społecznej informują o prowadzonej propagandzie, ale i innych kwestiach pandemicznych

2nd Smartest Guy in the World
Feds Cooked Up Detailed Propaganda Plan to Push COVID Shots, Documents Reveal
by Judicial Watch Judicial Watch announced this week that it received 249 pages of records from the Department of Health and Human Services (HHS) detailing the extensive media plans for a propaganda campaign to push the COVID-19 vaccine. The records were received in response to an August 2021 Freedom of Information Act (FOIA…

Read more

The newly released records include a document titled “PEC [Public Education Campaign] Plan April 19 – May 31 [2021],” which includes (pages 30- 34) the following media plans and action items:

Thanks for reading Głos Niezłomnych Naukowców! Subscribe for free to receive new posts and support my work

Major [public education] projects in April

 • Vaccine engagement package to all entertainment talent and management agencies.
 • Vaccine engagement package to all media companies and show producers.
 • Outreach to major culture event producers.
 • Outreach with WCDT [“We Can Do This”] brand and engagement ideas to major businesses and associations.
 • Launch “Community Corps Business Chapter.”
 • Start celebrity “Share the Mics.”

POTUS May 1-31

 • Late night hosts vaccination video.

Additional ideas to be considered

Digital media

 • Produce HHS question-and-answer videos featuring local Black doctors discussing the vaccines, how they work and why the public should get vaccinated.
 • Request that Tom Brady create a video with his parents encouraging vaccination (his parents had COVID-19 last year and he has talked about their tough recovery).
 • Create custom partnerships with the social media platforms with algorithms to hit the audience.
 • Launch Hollywood comedy writers’ video content.
 • Work with YouTube on an original special about vaccinations targeted to young people (similar to YouTube’s “Dear Call of 2020” special).
 • Work with Instagram to produce a series about vaccines for @Instagram (the largest social media account in the world, with 387 million followers). Feature young creators doing in-depth pieces about young people’s questions. Request a stories highlight on vaccines on @Instagram to stay on the account through 2021.
 • Request major TikTok, Snapchat and Instagram influences to create videos of themselves being vaccinated and start a special campaign of funny and/or musical videos about being vaccinated to encourage others to create content and post.

Earned media

 • Request a vaccination special on Christian Broadcast Network featur[ing] Evangelical leaders.
 • Request that the major live TV entertainment shows feature hosts being vaccinated on air (ex: the hosts of “The Voice”).
 • Request that the TV morning and daytime talk shows feature special vaccination reunion moments with everyday Americans talking about what this means to them (ex: hugging grandma for the first time).
 • Convene an editorial meeting with the publishers of Catholic newspapers and newsletters across the country (ex: America Magazine, Florida Catholic, The Catholic Spirit, The Tablet).
 • Dr. Biden interview with Chip and Joanna Gaines for Magnolia.
 • Request vaccination specials with BET, The Undefeated, Desus & Mero, Sneaker Shopper, Hot Ones.
 • Request a vaccination special With Christian Broadcasting Netflix and Evangelical leaders.
 • Place a trusted messenger on the Joe Rogan Show and Barstool Sports to promote vaccination (work with outside experts to identify who will be most effective).

Partnerships

 • Work with the NFL, NASCAR, MLB, CMA to request they create content with their talent and release through their broadcast and social channels. Also, create a “Share the Mic” program where the talent elevates public health voices.
 • Work with all major sports leagues to send vaccination information to ticket holders
 • Work with ESPN for hosts to provide vaccination information.
 • Partner with Disneyland Parks for vaccination events when the amusement parks reopen.
 • Work with the Hollywood guilds to work vaccination messaging into scripted and reality TV shows (ex: Writers Guild, Directors Guild.)

“These records show a disturbing and massive campaign by the Biden administration to propagandize and politicize the controversial COVID vaccine,” said Judicial Watch President Tom Fitton. “It seems as if the entire entertainment industry was an agent for the government!”

+

Through FOIA, Judicial Watch has uncovered a substantial amount of information about COVID-19 issues:

 • Recently, National Institute of Health (NIH) records revealed an FBI “inquiry” into the NIH’s controversial bat coronavirus grant tied to the Wuhan Institute of Virology. The records also show National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) officials were concerned about “gain-of-function” research in China’s Wuhan Institute of Virology in 2016. The Fauci agency was also concerned about EcoHealth Alliance’s lack of compliance with reporting rules and use of gain-of-function research in the NIH-funded research involving bat coronaviruses in Wuhan, China.
 • HHS records revealed that from 2014 to 2019, $826,277 was given to the Wuhan Institute of Virology for bat coronavirus research by the NIAID.
 • NIAID records showed that it gave nine China-related grants to EcoHealth Alliance to research coronavirus emergence in bats and was the NIH’s top issuer of grants to the Wuhan lab itself. The records also included an email from the vice director of the Wuhan Lab asking an NIH official for help finding disinfectants for the decontamination of airtight suits and indoor surfaces.
 • HHS records included an “urgent for Dr. Fauci ” email chain, citing ties between the Wuhan lab and the taxpayer-funded EcoHealth Alliance. The government emails also reported that the foundation of U.S. billionaire Bill Gates worked closely with the Chinese government to pave the way for Chinese-produced medications to be sold outside China and help “raise China’s voice of governance by placing representatives from China on important international counsels as high level commitment from China.”
 • HHS records included a grant application for research involving the coronavirus that appears to describe “gain-of-function” research involving RNA extractions from bats, experiments on viruses, attempts to develop a chimeric virus and efforts to genetically manipulate the full-length bat SARSr-CoV WIV1 strain molecular clone.
 • HHS records showed the State Department and NIAID knew immediately in January 2020 that China was withholding COVID-19 data, which was hindering risk assessment and response by public health officials.
 • University of Texas Medical Branch (UTMB) records show the former director of the Galveston National Laboratory at the UTMB, Dr. James W. Le Duc, warned Chinese researchers at the Wuhan Institute of Virology of potential investigations into the COVID-19 issue by Congress.
 • HHS records regarding biodistribution studies and related data for the COVID-19 vaccines show a key component of the vaccines developed by Pfizer/BioNTech, lipid nanoparticles, were found outside the injection site, mainly the liver, adrenal glands, spleen and ovaries of test animals, eight to 48 hours after injection.
 • Records from the Federal Select Agent Program reveal safety lapses and violations at U.S. biosafety laboratories that conduct research on dangerous agents and toxins.
 • HHS records include emails between NIH then-Director Francis Collins and Anthony Fauci, the director of NIAID, about hydroxychloroquine and COVID-19.
 • HHS records show that NIH officials tailored confidentiality forms to China’s terms and that the World Health Organization conducted an unreleased, “strictly confidential” COVID-19 epidemiological analysis in January 2020.
 • Fauci emails include his approval of a press release supportive of China’s response to the 2019 novel coronavirus.

Originally published by Judicial Watch.

Thanks for reading Głos Niezłomnych Naukowców!

Podziel się!