Rocznik Białostocki: Jerzy Wiśniewski – Badania nad dziejami osadnictwa ziem dawnej Jaćwieży i jej pogranicza

Badania nad dziejami osadnictwa ziem dawnej Jaćwieży i jej pogranicza

Od Poli Dec

Badania nad dziejami osadnictwa ziem dawnej Jaćwieży i jej pogranicza

 

Badania nad dziejami osadnictwa ziem dawnej
Jaćwieży i jej pogranicza – wyniki i propozycje =
Исследования истории заселения земель древней
Ятвязи и ее пограничной полосы – результаты и
предложения = Investigations on the history of
settlements in the lands of ancient Sudovia – results
and proposals
„Rocznik Białostocki”, 14, 1981, s. [235]-258

 

więcej: https://bg.uwb.edu.pl/pcr/RB/files/RB14_015.pdf

 

PDF całość: RB14_015

Podziel się!