1. Głos Niezłomnych Naukowców: 20-krotny wzrost ryzyka zgonu, zniszczony system odpornościowy po preparatach mRNA na COVID; 2. Jerzy Zięba: Czy Polacy zawalczą o siebie?; 3. Ukraina to początek? USA vs. Chiny i Rosja – Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz; 4. Globalista: Geotermia wielka szansa dla Polski?

20-krotny wzrost ryzyka zgonu, zniszczony system odpornościowy po preparatach mRNA na COVID

 

1. Głos Niezłomnych Naukowców: 20-krotny wzrost ryzyka zgonu, zniszczony system odpornościowy po preparatach mRNA na COVID

Badanie dr S. Seneff z MIT wskazujące, że szczepionki na COVID niszczą układ odpornościowy, opublikował Elsevier. S. Kirsch wylicza, że ryzyko zgonu w ciągu roku od szczepienia wynosi 2% .

„Wykorzystanie szczepionek mRNA w kontekście chorób zakaźnych nie ma precedensu. Liczne zmiany w mRNA szczepionki ukrywają mRNA przed obroną komórkową i promują dłuższy biologiczny okres półtrwania i wysoką produkcję białka kolczastego. Jednak odpowiedź immunologiczna na szczepionkę bardzo różni się od odpowiedzi na zakażenie SARS-CoV2.

W tej pracy przedstawiamy dowody na to, że szczepienie indukuje głębokie upośledzenie sygnalizacji interferonu typu I, co ma różne niekorzystne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego. Komórki odpornościowe, które wchłonęły nanocząsteczki szczepionki, uwalniają do obiegu dużą liczbę egzosomów zawierających białko wypustek wraz z krytycznymi mikroRNA, które indukują odpowiedź sygnalizacyjną w komórkach biorców w odległych miejscach.

Identyfikujemy również potencjalne głębokie zakłócenia w kontroli regulacyjnej syntezy białek i nadzorze nad nowotworami. Zaburzenia te mają potencjalnie związek przyczynowy z chorobami neurodegeneracyjnymi, zapaleniem mięśnia sercowego, małopłytkowością immunologiczną, porażeniem Bella, chorobami wątroby, upośledzoną odpornością adaptacyjną, upośledzoną odpowiedzią na uszkodzenia DNA i nowotworzeniem. Przedstawiamy dowody z bazy danych VAERS potwierdzające naszą hipotezę. Uważamy, że kompleksowa ocena ryzyka/korzyści szczepionek mRNA kwestionuje je jako pozytywny wkład w zdrowie publiczne”.

Bardzo ciekawe spostrzeżenia i wyliczenia na temat ryzyka związanego z preparatami mRNA na COVID

przedstawia również w ostatnim wpisie S. Kirsch.

Steve Kirsch’s newsletter
You are 25X more likely to be injured and 20X more likely to die if you get the COVID shot
Executive summary I recently learned about conservative radio show host Wayne Root’s stunning anecdotal evidence about the 200 people who attended his wedding. He tracked what happened just 8 months after the wedding: 26 were injured and 7 died in the vaccinated group but…

Read more

Źródło:

Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869152200206X?via%3Dihub

Podziel się!