Radio Lublin: Nałęczów: odkrycia archeologiczne na Górze Poniatowskiego

Nałęczów: odkrycia archeologiczne na Górze Poniatowskiego

Nałęczów: odkrycia archeologiczne na Górze Poniatowskiego

 

Trwają badania archeologiczne na górze Poniatowskiego w Nałęczowie. To wzgórze w lokalnej tradycji uznawane jest za dawny słowiański gród.

Podjęte w 2022 r. prace wykopaliskowe na szczycie wzgórza nie przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia co do funkcji jakie pełniło wzgórze we wczesnym średniowieczu – informuje lubelski konserwator zabytków. Zdaniem prowadzącego badania dr Rafała Niedźwiadka z firmy „ARCHEE”, rumowiska mogą stanowić pozostałości np. pieców. Badacz nie wyklucza jednocześnie obecności konstrukcji wieżowej na kulminacji Wzgórza „Poniatówka”. Trzony ogniowe odsłonięte w czasie zrealizowanego etapu badań mogły być powiązane – np. jako część zaplecza gospodarczego – z obiektem mieszkalno-obronnym.

Podczas badań wykopaliskowych pozyskano również zabytki ruchome – ceramikę naczyniową datowaną wstępnie na XI-XII stulecie oraz metalowy półkosek. Pobrano również próbki węgli drzewnych i polepy do datowania radiowęglowego – poinformował lubelski konserwator zabytków.

PaSe / opr. GRa

Fot. facebook.com/Lubelski-Wojewódzki-Konserwator-Zabytków

źrodło: https://radio.lublin.pl/2022/05/naleczow-odkrycia-archeologiczne-na-gorze-poniatowskiego/

Podziel się!