Kronika Akaszy czyli Oko(ł) Swą(ta) – KA dla RA w Jedni

Kronika Akaszy czyli Oko(ł) Swą(ta) – KA dla RA w Jedni

Kroniki Akaszy lub Kronika Akaszy.

” Akasza (Akasha), które jest sanskryckim określeniem oznaczającym „pierwotną substancję”. Jest to energia, która tworzy wszystko we Wszechświecie. Jest to energia miłości. W mistyce hinduistycznej Akaszę uważa się za pierwotną zasadę natury, z której powstają pozostałe cztery naturalne zasady – ognia, powietrza, ziemi i wody. ”

 

„Słowo Akasza pochodzi od dwóch starożytnych tybetańskich lub północno indyjskich słów. „Aka” oznacza przestrzeń, miejsce do przechowywania lub repozytorium, a „Sa” oznacza niebo, ukryte lub sekretne. Prostym tłumaczeniem „Akasza” jest „niewidoczne miejsce” lub „miejsce przechowywania”. Kroniki Akaszy są zatem ukrytą biblioteką zapisów odciśniętych w subtelnej przestrzeni Akaszy. Uważa się, że Kroniki Akaszy istniały od początku kontinuum czasoprzestrzennego planety Ziemia.”

To prawda i nieprawda, raczej prawda cząstkowa i nieścisła. To nie jest żadne groźne ani świadome wprowadzanie w błąd ale nieświadome przekłamanie w drobnej kwestii miana.

Miano to pochodzi nie z tybetańskiego tylko ze Słowiano-Aryjskiego sprzed 10 000 lat, który można wiązać z sanskrytem, ale który jest PIERWOTNYM JĄZYKIEM ŹRÓDŁOWYM dla SANSKRYTU.

AKA = OKO chociaż ma to też formę KA – OK KA czyli Ku KA – materialnej powłoce dla SWA – Swąta – Światła Świata. A więc OkaSwa, Okół Swąta = Zamyk Świaomości Nieskończonej = Owal-Twer Swąta – Twórcownia Światła Świata.

Miejmy świadomość co znaczy Akasza. Okosz, Kosz, Kos. Ok(n)o Swa (Swąta) – KA dla RA, czyli Okół, Wokół, Wogół, Owal, Twer Swąta – Zamyk Światła Świata – Nieskończonej Świadomości i kosz/kos – los = energia kształtująca Świat Prawi i Jawi i Nawi = całą Sławię-Jedń.

Korzeń tego pojęcia jest odwieczny i tkwi w świecie Królestwa Północy, w Słowiano-Arii Pierwszej Cywilizacji Matki Si(j)emi – Rodzicielki/Przyrody – Swątlnicy części Światła Świata – Swąta-Roda.

A teraz drugi człon całości – miano Kronika. Oznacza ono K RO Nika – K = Ku -= KA (materialne), a wiec KU Ro = RO  – Aktywnej cząstce koszu-losu, działającego Światła Świata Swąta-ROda, Swąta-KOsza, Swąta-MiRA, Swąta-WIT’a, a dalej – Nika = Nica, niknącej, znikającej, nieuchwytnej, nieistniejącej w Jawi, Nie-Przejawionej – Zapisu czegoś co było a czego już nie ma.

Oto Kronika O-kosz-S(w)a. Swąt-Swa w sanskrycie SA – jak w Sa-RA-Swat’ = Jedń Swąta i Swątl(nicy) = RA = Pierwń i Pierwnica-Kołoda = Korzeń i Pień Drzewa Świata = Swąt przed Prze-Jawieniem / Ob-Jawieniem, przed ukazaniem Pierwszego Oblicza.

Gdy już wiecie o tym kontekście mogę was odesłać w pełni Świadomie do:

Akademii Ducha: https://akademiaducha.pl/kroniki-akaszy-czym-sa/

Rudolfa Steinera: https://pl.wikisource.org/wiki/Kronika_Akasha

Podziel się!