Kościół Naturalny – Przyszłość już tu jest (Rodzimowierstwo Polskie) – Status Obywatelski Rdzennego Słowianina

Kościół Naturalny – Przyszłość już tu jest

Od Piotra Kudryckiego

Popieram w pełni tę inicjatywę, podpisuję się pod nią i uważam rejestrację Kościoła Naturalnego za milowy krok w obronie PRAW CZŁOWIEKA w POLSCE, obronie rdzennej słowiańskości i polskości w dobie powszechnego banksterskiego zagrożenia na polu życia społecznego Polaków, ich podmiotowości we własnym kraju, na polu edukacji, polu informacji, ochrony Zdrowia Narodu, życia gospodarczego i wszelkich polach dalszego normalnego rozwoju Polski.

Terror medyczny ostatnich lat, depopulacja poprzez medycynę rockefellerowską, indoktrynacja ideologiczna, faszyzacja życia, zerwanie więzi społecznych przez bezprawne wprowadzanie stanów wyjątkowych (wojennych, pseudo-epidemicznych), cenzura medialna i naukowa, ostracyzm jako narzędzie propagandy, bezprawie PRAWNE (inwigilacja, działania służb specjalnych i policji, prokuratury i sądownictwa), działania rujnujące gospodarkę i uniemożliwiające prowadzenie biznesu, zadłużanie państwa, polityka populistycznego rozdawnictwa na kredyt, niekonstytucyjne działania „polskiego rządu” i polityczna dominacja obcych w Naszym Kraju, która pcha Polskę do wojny są realnym aktem Ataku Sił Ciemności w skali niespotykanej dotąd w dziejach świata i realnym zagrożeniem Bytu i Istnienia Polski i Polaków.

Ta inicjatywa jest prawdziwą szansą Nowej Solidarności Polskiej – Prawdziwą Drogą Wyjścia dla całego Narodu Polskiego.  Kościół Narodowy został oficjalnie zarejestrowany jako związek wyznaniowy w grudniu 2022 roku.

Uczestnictwo w Kościele Narodowym gwarantuje każdemu POLAKOWI Status Obywatelski Rdzennego Słowianina nie podlegającego w wielu aspektach życia społecznego Prawu Morskiemu!!! Daje możliwość prawną stworzenia niezależnej wspólnoty, wyjęcia spod jurysdykcji instytucji tzw „państwa polskiego” wielu obszarów życia społecznego, uruchomienia niezależnej społecznej edukacji i niezależnej medycyny nie podlegającej Procedurom Ministerstwa Zdrowia, Izb Lekarskich i WHO.

 

 

Kościół Naturalny – Przyszłość już tu jest

Jesteśmy żywym kościołem łączącym  żywych   ludzi  z przyrodzonymi uniwersalnymi prawami do życia, wolności i samostanowienia. Jesteśmy ludźmi, którzy budzą się z  duchowego letargu.

Korzystamy z naszej wolnej woli i zawarowanych dla nas przyrodzonych boskich praw.  Jesteśmy  jako żywi,  rdzenni ludzie – rdzeniem tych ziem – dziećmi  Ojca Stwórcy i Świętej Matki Ziemi.  Po duchowym przebudzeniu z pokorą do pracy i na rzecz całej społeczności i ludzkości w symbiozie i szacunku dla innych  budujemy wspólny  dobrostan , szczęście i samorozwój.   Naszą powinnością jest iść tą ścieżką obudzenia i pielęgnacja naszego życia, naszego dobrostanu i dobrobytu oraz rodu.  Prawem niezbywalnym i nie negocjowalnym jest prawo naturalne, które nas wszystkich obowiązuje – zapisane jest ono u każdego w sercu i duszy – jako poczucie miłości, jedności, współczucia i sumienia.

Na co dzień stykamy się z podziwem ale i z niezrozumieniem naszego statusu i próbą ponownej duchowej, psychicznej  i fizyczne asymilacji.  Wielu z naszych braci i sióstr jak wielu z nas wcześniej są pod wpływem okrężnej logiki, zawoalowanych informacji i żyją w  systemach także  inkwizycyjno-kontradyktoryjnych, co gorsza są od nich zależni, a tym samym i bardzo trudno przychodzi im zrozumienie przyrodzonych  Praw Naturalnych.  Zdajemy sobie sprawę, iż często nawet na wysokich szczeblach  trudno naszym siostrom i braciom zrozumieć faktyczne prawa jakie posiadamy jako ludzie żywi.  Mimo iż te  boskie niezbywalne prawa zapisane w nas także zostały spisane i przyjęte między innymi przez Powszechną Deklaracje Praw Człowieka są one często  zupełnie poza percepcją i zrozumieniem. Naszą powinnością jednakże jest stanie w prawdzie i kroczenie drogą ku wolności każdej z żywych istot ludzkich. Jako potomkowie rodów ludzkich i spadkobiercy ich kultury zbieramy się, jak dawniej to robiono i korzystamy z wiedzy i poczucia sprawiedliwości oraz sumienia naszych dziadów.

Społeczeństwa boją się indywidualności i myślenia z poza katalogu które to – jak dowodzi historia  – kreują przyszłość i prawdziwy rozwój i paradoksalnie istnienia i umysły najmocniej szykanowane są twórcami najbardziej docenianych przez ludzkość wynalazków, pomysłów, idei . Mądrych ludzi nie da się wykorzystać. Ludzi inteligentnych nie da się zmusić do mechanicznego życia . Inteligentni ludzie mają swoją indywidualność. Wolność przychodzi z mądrości wewnętrznej, co jest nierozłączne z mądrością pokoleniową opartą na zasadach wypracowanych a nie wymuszanych i to jest nierozłączne. Komunizm, faszyzm, kapitalizm, dyktatorstwo, systemy kontradyktoryjno-inkwizycyjne i inne  systemy opresji ,wyzysku, ucisku i fałszywych wartości nie miały przyszłości i nie  lubią kiedy ludzie są inteligentni ponieważ kiedy używają swej prawdziwej inteligencji  są pokojowi  i stają się  dla ludzi o  wyuczonej inteligencji systemowej  niezrozumiali i stają się także niewygodni. Inteligentny Człowiek jest żywy i reaguje jak żywy ogień. Mądry człowiek wolałby umrzeć niż zostać niewolnikiem.

Poddańcze społeczeństwa przez wieki dostarczały fałszywej wiedzy. To Funkcja sponsorowanych systemowych nośników fałszywej wiedzy one służą przeszłości i interesom innych, tworząc w nas wielkie ego, dając stopnie tworząc piramidy fałszu gdzie nie ma miejsca dla indywidualności i żywego wolnego człowieka, dla prawdziwej wiedzy i dla nas ale za to jest miejsce dla certyfikatów zamiast dla prawdziwej wiedzy i ludzi żywych. Kiedy certyfikat niesie człowieka on już nie żyje. Społeczność której zależy na prawdziwym rozwoju chce aby każdy był mądry. Nasza społeczność chce aby każdy był mądry i samowystarczalny aby to poczucie i stan faktyczny wspomagał resztę społeczności, nie ma wtedy obawy o wykorzystanie jednostki. Mądrych ludzi nie da się wykorzystać, każdy zasługuje na wolną indywidualność , na bycie żywą wolną istotą. Każda żywa istota jest nośnikiem informacji. Nasza wolność przychodzi ze wspólnej nierozłącznej wewnętrznej wiedzy co jest nierozłączne. Wszyscy wolni żywi ludzie tworzą matryce informacyjną dla wolnego świata bez systemów zniewolenia i ucisku. Wolne żywe istoty kreują zgodnie z naturą używając swej duchowej wewnętrznej mądrości w celu utworzenia trwałych zmian w globalnej matrycy i nadania nowych kierunków.

Razem płoniemy i doświadczamy nie bojąc się o jutro , gdyż nasze cele wykraczają daleko poza nasze istnienie. Zrodziliśmy się tu i trwamy by doświadczać, być wolni a przez naszą wolność kreować jeszcze lepsze jutro i dostarczać wiedzę zapominając o swoim ego , stopniach i certyfikatach. Dotychczasowe piramidy odwracamy by służyły naszej nieograniczonej kreacji. Niesie nas miłość i wspólne cele by nasza społeczność i świat był pełen wiedzy dostępnej dla każdego.

Galeria multimediów

Mapa Świata

źródło: https://kosciolnaturalny.pl/

Możliwość Wsparcia
Kontakt z nami
Siedziba Główna Kościoła:

Gdańsk

Kancelaria Prasowa Kościoła:

+48 515 003 009
Kancelaria Prawna Kościoła:

+48 515 003 009
Rada Kościoła:

sekretariat@kosciolnaturalny.pl

Fax: + 41 22 508 70 41

Odwiedzilo nas:
221691
Możliwość wsparcia Rdzenia Kościoła:
Kościół do dnia dzisiejszego
nie korzystał z publicznych funduszy
ani dotacji Krajowych lub Unijnych.
Kościół Naturalny
Gmina Wyznaniowa Gdańsk
80-172 Gdańsk
mBANK
Rachunek Bankowy: 
48 1140 2004 0000 3602 8221 6243
Rachunek Bankowy dla Zagranicznych przelewów:
PL48 1140 2004 0000 3602 8221 6243

Tytuł przelewu: DAROWIZNA

Numer BIC BREXPLPWMBK

Wpłaty Kryptowalutowe Adresy :
ETH

0x16a7bf96f5377AA9dAB0763a970AC3A8BB9294dB

XRP
rNEJ8iEuUo9wHiAx5PUqypVDjXT5j5uwER
Podziel się!