Lechickie Odrodzenie: Kodeks Lechickiego Policjanta

Kodeks Lechickiego Policjanta

  1. Moja praca to nie służba, gdyż nie jestem sługą, tylko obrońcą prawa, zdrowia, godności, dobrostanu i życia moich Rodaków. Nie wykonuję rozkazów, tylko zadania.

    2. Mam świadomość i czuję tak samo odpowiedzialność jak i zaszczyt, że moje powinności to ochrona Rodaków i Gości Ojczyzny, przy czym szczególnie kobiet i Dzieci.

3. Jako obrońca i strażnik prawa, równowagi i dobrostanu chronię, wspieram i ratuję z takim samym zaangażowaniem istoty ludzkie, jak zwierzęta, Przyrodę oraz wszelkie dobra Ojczyzny.

4. Mam codzienną świadomość, że moja jakość, uczciwość i zaangażowanie w pracy generują moja własną reputacje i szacunek Rodaków do mnie, ale też reputację mojego Rodu, żony, bliskich, Rodziców , a nawet mojej Ojczyzny.

    5. Nigdy nie użyję broni, siły, obelgi, groźby, ani nie sprowadzę Rodaka lub innej Istoty Żywej do pozycji, która odbiera mu godność lub naraża życie i zdrowie, dopóki nie dotyczy to  bezsprzecznej konfrontacji z istotami występującymi przeciw życiu i zdrowiu mojemu lub Rodaków.

6. Mam prawo odmówić wykonania wszelkich zadań zleconych przez moich zwierzchników, które uznam za niewłaściwe i sprzeczne z dobrostanem, zdrowiem, godnością i prawami życia Istot Żywych – i zawsze tak zrobię, jak podpowie mi moja intuicja i moje sumienie. W pracy i poza pracą wszelkie swoje działania opieram jednocześnie na kodeksie policjanta lechickiego i swoim własnym.

7. Nie mogę odpowiadać za odmowę wykonania zadania przed zwierzchnikiem.

8. Za odmowę wykonania zadania oraz za każde wykonane zadanie lub jakikolwiek czyn –  muszę poddać się ocenie i sądowi lokalnej społeczności (wiec, sąd słowiański), jeśli tylko zostanę na taki wezwany.

9. Uznaję za swoja powinność codzienną dbałość o jasność rozumu, czystość myśli i sumienia poprzez analizowanie własnej pracy i pracy kolegów, poprzez medytacje i afirmacje, poprzez zwracanie się o wsparcie do duchów Przodków, mojej Wyższej Jaźni lub Źródła.

    10. Uznaję za swoją powinność codzienną dbałość o swoje zdrowie poprzez właściwe odżywianie oraz ćwiczenia sportowe – ponieważ od mojej sprawności i siły może zależeć godność i życie Rodaków, którym pospieszę z pomocą.

    11. Zrobię wszystko, co w mojej możliwości, aby uchronić od strachu i traum Dzieci będące świadkami moich zadań i interwencji. 

12. Zawsze pamiętam, że wszystko, co dotyczy mojej codziennej pracy – dbałość o ubiór i postawę, o kulturę wypowiedzi i szacunek do Istot Żywych, o sprawność i zdrowie, o przytomność umysłu, opanowanie, zdecydowanie i odwagę, o uczciwość, godność i czystość sumienia – stanowi o wzorcu policjanta postrzeganym przez Dzieci. 

    Czcibor i Dobromiła 

    Rysunek ze strony https://www.artstation.com/artwork/P5nRL

Co wolno, a czego nie wolno słowiańskiej policji? – http://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2022/01/co-wolno-czego-nie-wolno-sowianskiej.html?m=1

W ramach lokalnych działań dla transformowania Kraju poprzez transformowanie Regionów, Kodeks Lechickiego Policjanta został rozesłany poprzez e-mail/list do komend policji powiatu gnieźnieńskiego w Gnieźnie, Witkowie, Czerniejewie, Kłecku, Kiszkowie, a także do komend powiatowych policji we Wrześni i Pobiedziskach.

Do treści e-mailów zawierającej kodeks dopisaliśmy:

    Witamy.
    Nasza działalność opiera się na rodzimych słowiańskich prawach i obyczajach, i dotyczy między innymi wspierania Rodaków wobec wszelkich antynarodowych restrykcji, w tym związanych z tak zwaną pandemią czy procederami szczepień. Ponadto bierzemy udział w przeobrażeniach polskich instytucji oraz w projektowaniu ich trybu działania w zgodzie z dobrem Ojczyzny i Rodów Lechickich.
     Nasz przekaz nie ma na celu wprawienia w dyskomfort policji, ani pogłębienia rozdzielenia między policją, a Narodem (do czego prowadzą działania rządu warszawskiego). Przeciwnie, chcemy dać odbiorcom do myślenia i zachęcić ich do rozważenia innego charakteru swojej pracy i innego postrzegania jej przez społeczeństwo. Nie wysłalibyśmy tej wiadomości, gdybyśmy nie byli przekonani, że większość funkcjonariuszy zgodzi się, że opracowane przez nas zasady policji słowiańskiej oznaczają dużo lepszy pożytek tak dla Narodu, jak dla policjantów. I chyba wszyscy zgodzimy się także w tym, że zważywszy na wszystko, co się teraz dzieje w Polsce i na świecie, wielkie zmiany w policji i wszelkich instytucjach są po prostu tylko kwestią czasu.
    KODEKS ZAWARTY JEST W ZAŁĄCZNIKU i jest jedną z możliwych wersji nowych zasad obowiązujących polskich funkcjonariuszy po transformacji.
    Z życzeniami dobrego roku dla nas wszystkich jako zjednoczonego Narodu
    Czcibor i Dobromiła
    Stowarzyszenie Lechistan Gniezno
    Forum na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/1513130285712809

Co wolno, a czego nie wolno słowiańskiej policji?

 

Kodeks Lechickiego Policjanta dostępny tutaj – https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2022/01/kodeks-lechickiego-policjanta.html

W ramach naszej kampanii dla uzdrowienia policji polskiej, publikowaliśmy między innymi:

– 2017: Przyszłość policji na Ziemi Lechów https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2017/11/przyszosc-policji-na-ziemi-lechitow.html

– 2020: Przechodząc na stronę Narodu, policja uruchamia proces swojego słowiańskiego przeobrażenia – https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/05/przechodzac-na-strone-narodu-policja.html

 

Podziel się!