Tajemity: Czy Świderianie z Mazowsza są naszymi praprzodkami? (Archiwum 2020)

Czy Świderianie z Mazowsza są naszymi praprzodkami?

Na tytułowe pytanie odpowiadam – TAK! To Staroeuropejczycy – I1 oraz I2 (żyjący tu już 40.000 lat temu), którzy weszli w skład Słowiańszczyzny po połączeniu się z Indoeuropejczykami R1a, którzy przyszli do Europy ze Środkowej Azji około 10 000 p.n.e.

O jakim odkryciu napisała w swojej książce Mary Settegast? Czy Mazowsze było kolebką starożytnego ludu łowców? Dlaczego Świderian nazywa się twórcami kopalń? Dokąd wędrował obsydian z Karpat? Czy tajemnicze, megalityczne budowle w Turcji są dziełem Świderian? Od kogo odziedziczyli technologię wydobycia?

Czy Świderianie z Mazowsza są naszymi praprzodkami?

https://www.youtube.com/watch?v=98sEuXnmmn4

Podziel się!