Prehistoric Astronomers (2010) – film dokumentalny

Prehistoric Astronomers

Dochodzenie naukowe, które kwestionuje wszystkie wcześniejsze badania na temat pochodzenia astronomii! Powszechnie wiadomo, że 35 000 lat temu Człowiek był brutalny i prymitywny, a jego głównymi zajęciami były kopulacja, polowanie i zbieractwo. Ale co, jeśli ten Prehistoryczny Człowiek był wystarczająco sprytny, by rozwinąć dogłębną wiedzę naukową?

 

Prehistoric Astronomers

https://www.youtube.com/watch?v=_LR4JbCsFAc

 

A scientific investigation that questions all previous studies on the origins of astronomy! It is commonly known that 35,000 years ago, Man was brutish and primitive and his main activities were copulation, hunting and gathering. But what if this Prehistoric Man were clever enough to develop in depth scientific knowledge? As unlikely as it may seem, new data tend to prove that these men actually invented Astronomy! For the last 20 years, Chantal Jègues-Wolkiewiez, an independent astronomer and ethnologist, has lead a rigorous investigation to prove this theory.
According to her studies, hunter gatherers spent long nights observing the sky, calculating, and recording their discoveries either on the walls of caves or on animal bones. Thanks to their analyses they could measure time and adapt to weather change.
In this film, she shares her stunning conclusions: Prehistoric men chose their caves according to the orientation of the sun, created measuring tools such as a lunar calendar, and their wall paintings were the first maps of the sky and stars. Today, these fascinating discoveries are gradually gaining respect in the international science community.

 

Dochodzenie naukowe, które kwestionuje wszystkie wcześniejsze badania na temat pochodzenia astronomii! Powszechnie wiadomo, że 35 000 lat temu Człowiek był brutalny i prymitywny, a jego głównymi zajęciami były kopulacja, polowanie i zbieractwo. Ale co, jeśli ten Prehistoryczny Człowiek był wystarczająco sprytny, by rozwinąć dogłębną wiedzę naukową? Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, nowe dane dowodzą, że ci ludzie rzeczywiście wynaleźli Astronomię! Od 20 lat Chantal Jègues-Wolkiewiez, niezależny astronom i etnolog, prowadzi rygorystyczne badania, aby udowodnić tę teorię. Według jej badań, zbieracze myśliwych spędzali długie noce obserwując niebo, obliczając i rejestrując swoje odkrycia na ścianach jaskiń lub na kościach zwierząt. Dzięki swoim analizom mogli mierzyć czas i dostosowywać się do zmian pogody. W tym filmie dzieli się swoimi niesamowitymi wnioskami: prehistoryczni mężczyźni wybierali swoje jaskinie zgodnie z orientacją słońca, tworzyli narzędzia pomiarowe, takie jak kalendarz księżycowy, a ich malowidła ścienne były pierwszymi mapami nieba i gwiazd. Dziś te fascynujące odkrycia stopniowo zyskują szacunek w międzynarodowym środowisku naukowym.

Podziel się!