Bródno Stare. Najstarszy gród Warszawy

Bródno Stare. Najstarszy gród Warszawy

Czy aby na pewno najstarszy. Ostatnio znaleziono dwa obwary nad Wisłą, a przecież naloty archeologiczne w Polsce są w powijakach – Niezbadana jest ziemia nasza i niezbadane jest praktycznie całe Mazowsze.

Bródno Stare. Najstarszy gród Warszawy – to krótkometrażowa animacja na temat plemiennej społeczności zamieszkującej obszar dzisiejszej metropolii w czasach, w których nie było tu jeszcze miasta, a Piastowie tworzyli dopiero zręby państwa polskiego. W Lesie Bródnowski, na terenie warszawskiej dzielnicy Targówek, do dziś widoczne są relikty wczesnośredniowiecznego zabytku. Istniał tu najstarszy gród i najstarsza znana średniowieczna osada na terenie dzisiejszego miasta. Założenie tego ośrodka wiąże się z początkiem nieprzerwanej ciągłości osadniczej na obszarze współczesnej Warszawy.

Bródno Stare. Najstarszy gród Warszawy

https://www.youtube.com/watch?v=CD4gdfnIOW4

Osada nad niewielką rzeką Brodnią, od której nazwę wzięła Puszcza Bródnowska, powstała w końcu IX lub początkach X wieku i funkcjonowała do wieku XI. Gród, który wybudowano tu w drugiej połowie X lub początkach XI wieku miał charakter refugialny – nie posiadał trwałej zabudowy i nie był zamieszkały, służył natomiast mieszkańcom za schronienie w razie zagrożenia. Gród spłonął w pierwszej połowie XI wieku, osada jednak funkcjonowała dłużej, być może aż do końca XI wieku. Choć podstawą lokalnej gospodarki było rolnictwo, w osadzie obecne były liczne rzemiosła. Wytapiano tu żelazo z miejscowej rudy, odlewano metale kolorowe, wytwarzano przedmioty z drewna, kości i poroża, produkowano ceramikę oraz tkano materiały. Wykopaliska dostarczyły wielu informacji m.in. o diecie i metodach przechowywania pożywienia. Mieszkańcy ośrodka utrzymywali też aktywne kontakty handlowe z odległymi społecznościami, w tym z Rusią. Na potrzeby projektu wykonana została pełna rekonstrukcja 3D osady i grodu na stanowisku Bródno Stare na przełomie X i XI wieku.

Ujęcia filmowe w wirtualnej przestrzeni zrealizowane zostały w silniku gry Unreal Engine 4. Realizacja: Mateusz Osiadacz Czytał: Filip Kosior Dźwięk: Studio Osorno | Krzysztof Czeczot, Jan Jędrzejczyk, Maciej Zych, Patryk Makowski Projekt został sfinansowany z budżetu m.st. Warszawy. Więcej informacji na stronie: https://3d4history.com/pl/rekonstrukc…

 

 

Podziel się!