Душа и Круг Абсолюта=Три суда после смерти=Реинкарнация и инкарнация=Волхалла (Dusza i Krąg Jedni – Trzy Sądy po Śmierci Materialnej; Reinkarnacja i Inkarnacja – Walhala = Welska Hala-Łąki Rajca)

Dusza i Krąg Jedni – Trzy Sądy po Śmierci Materialnej; Reinkarnacja i Inkarnacja – Walhala = Welska Hala-Łąki Rajca

Most Czynwątu i Prawątu w Nawi (Jeden z Trzech Osądów Ducha na Weli po śmierci materialnego ciała = zakończeniu ziemskiej / planetarnej / materialno-duchowej misji Istoty Ożywionej)

Rosyjskie współczesne, rodzimowiercze wizje Wcielenia Duszy w Ciało i Drogi Duszy po śmierci, czyli spadkobierców Wschodnich Kapiszt Nurskich, Budynowskich, Bursko-Borejskich i Sokołockich są bardzo zbieżne z sądami przedstawianymi przez Słowiańską Wiarę Przyrodzoną Kapiszt Zachodu, czyli spadkobierców Lechii, Wędii, Harii, Nurii-Harowędii, Serbo-Mazowii, Dawanii-Dracji (Tracji,Dacji) i Istji (Bałtów).

https://www.youtube.com/watch?v=hGbzYqS4XJo

Wizje wschodnie zdają się być bardziej uproszczone przez co stwarzają wrażenie bardziej pierwotnych archaicznych, ale w istocie jest to nieco płytszy punkt widzenia w stosunku do naprawdę archaicznej wizji zachodniej, która sięga czasu w pełni rozwinietej wijozwiji Przyrody sprzed Upadku Starej Koliby Zerywanów (zwanej Altantydą lub Arktydą)- Trzy Sądy są tam identyfikowane wprost jako A – Sąd Samego nad Sobą, 2 – Sąd Przodków, 3 – Sąd Bogów. U nas te trzy sądy  to: 1. – Sąd Wizunasa u wejścia do Jaskini Skonu na szczycie Góry Welskiej (jest to w istocie osąd własnego poziomu rozwoju- w zwierciadle pytań zadawanych przez Smoka), 2 – Sąd Czynwątu i Prawątu na Moście ( to jest osąd czynów i prawości, czyli dokonań w materialnym ciele); 3 – Osąd na Łodzi Osta (Sąd bogów) i ostateczne wejście z Komory Sowiego na Ścieżki Nawi.

Inna różnica tutaj widoczna to ujęcie we wschodniej tradycji Sławi jako Świata Duchów Przodków, czyli niższego niż Prawia, podczas gdy w zachodniej tradycji Sławia = Jednia.

Poglądy związane z wcieleniem Ducha w Płód w łonie Matki są w grubym zarysie również zbieżne, natomiast szczegóły jakie tutaj są przedstawiane Wiara Przyrodzona uznaje za zbyt daleko posunięte w szczegółowości spekulacje, które nie wypływają logicznie z podstawowych praw przyrodzonych Wijozowii Przyrody (Boga Porządku), lecz są zbudowane na późnych przekazach etnograficznych kiedy stosunki społeczne były mocno już zdeformowane przez długi okres panowania nad Słowiańszczyzną Systemu Pan-Niewolniki filozofii judeo-chrześcijańskiej.

Przy okazji pragnę zwrócić uwagę na istnienie w rosyjskiej filozofii pojęcia RzeczyIstności, która jest prawdą absolutną rozciągającą się na wszelkie przejawy Istnienia – nosi ona nazwę ISTINA. Według definicji są to w języku rosyjskim, a szczególnie obecne w rosyjskiej myśli filozoficznej, dwa pojęcia którym odpowiada w języku polskim jedno słowo „prawda”. Z jednej strony jest to termin istina; określany również jako prawda-istina. Istina ujmowana jest jako prawda wyższa, obiektywna, absolutna, niepodważalna, wieczna. Z drugiej strony jest to rosyjski termin prawda; oddawany także jako prawda-sprawiedliwość; tak rozumiana bywa prawda określana jako niższa, subiektywna, względna, podważalna, ludzka (odnoszona za każdym razem do ludzkiego bytu; przeciwstawiana kłamstwu i niesprawiedliwości. To rozróżnienie płynie wprost z uznania dwóch „rzeczywistości” – RzeczyIstności – wszechobejmującej, wyższej, boskiej i Rzeczywistości – rozumianej i postrzeganej jako prawda ludzka.

Душа и Круг Абсолюта=Три суда после смерти=Реинкарнация и инкарнация=Волхалла

Dusza i Krąg Jedni – Trzy Sądy po Śmierci Materialnej; Reinkarnacja i Inkarnacja – Walhala = Welska Hala-Łąki Rajca

https://www.youtube.com/watch?v=hGbzYqS4XJo

Podziel się!