Nature by Numbers – The Golden Ratio and Fibonacci Numbers

Nature by Numbers – The Golden Ratio and Fibonacci Numbers

Kodyzm Polski (Cz. Białczyński 1980) – Natura Multiplifikowana (Święta Geometria w lingwistyce):

Natura Tura  – Ruty – Tanu

Nature by Numbers – The Golden Ratio and Fibonacci Numbers

https://www.youtube.com/watch?v=me6Dnl2DOtM

Podziel się!