Czesław Białczyński – „Jednia, czyli Sławia → Jedność → Zjednoczenie → Wspólnota” (Sosnowiec 25 09 2021)

„Jednia, czyli Sławia → Jedność → Zjednoczenie → Wspólnota”

 ©® by Czesław Białczyński

Jednia = Sławia

Siostry i Bracia w Prawdzie, w Wiedzie, w Wedzie, w Wierze Przyrodzonej Słowiańskiej, w Wierze Przyrody

Siostry i Bracia w Jedności – W JEDNI! !!

 

Siostry i Bracia w Prawdzie, w Wiedzie, w Wedzie, w Wierze Przyrodzonej Słowiańskiej, w Wierze Przyrody

Siostry i Bracia w Jedności – W JEDNI! !!

Jednia czyli Jedń – co to jest? Słyszeliście o Jawi, Prawi i Nawi, ale mało kto mówi o JEDNI, a tymczasem Jedń albo Jednia jest to pojęcie najważniejsze z punktu widzenia  naszej strategii przetrwania kulturowego jako Cywilizacji Słowiańskiej. Jednia jest pojęciem kluczowym, które ustanawia absolutny Ład w całym naszym życiu i postępowaniu, wyznacza wielki cel do jakiego zmierzamy i określa wszystkie małe drobne cele po drodze, które musimy osiągnąć ażeby spełnić ten Wielki Cel – Wielką Zmianę.

Ostatnio dokonano nowych odkryć w grodzie Chodlik. To gród Wiślan położony w pobliżu granicy Małopolski, Lubelskiego, Podkarpackiego oraz Świętokrzyskiego. Przy tej okazji napisałem – Co następuje:

Gród w Chodliku

Opisuje się tutaj co prawda ostatnią fazę upadku starożytnego Imperium Lechitów – czas od VIII do X wieku, czyli lata 700-966, ale zawsze to coś, ostatnie ślady po dawnej świetności.

Była to faza po złamaniu gospodarczym, ludnościowym i cywilizacyjnym Wielkiej Wspólnoty Ludów Białego Lądu (Białego Lądu rozumianego jako Północna Eurazja), faza którą tutaj odczytuje się i obserwuje archeologicznie bez powiązania z całością, jako ślad widzialny wyłącznie na obszarze ziem, które dzisiaj nazywamy Polską, w wyniku okrojenia terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez rozbiory a potem decyzjami Stalina po Drugiej Wojnie Światowej.

Pamiętajmy, że w okresie poprzedzającym bezpośrednio Upadek Imperium Lechitów doszło do załamania kulturowego na skalę całego kontynentu, załamania które nastąpiło po obustronnym wyniszczeniu przeciwników Wielkimi Wojnami Romajskimi. Wojny te toczone były z Imperium Rzymskim przez Barbarię, czyli HARHARIĘ / GARGARIĘ / WARWARIĘ = Wielką Lechię = Konfederację Ludów Północy. Ta wojna toczyła się od koło 100 roku p.n.e. do 476 roku n.e..

Okres Wandalski i Huński mimo, że zakończył czasy rządów Zachodniego Imperium Rzymskiego na kontynencie Europejskim nie stanowił wcale końca tych zmagań, ponieważ nie udało się rozbić Cesarstwa Wschodniego. Wojna trwała więc przez kolejne stulecia – w Okresie Awarskim i w późniejszych, a toczyła się zarówno z Cesarstwem Wschodnim jak i z fragmentami odradzającego się i dekonstruowanego w nowej formie Zachodniorzymskiego Imperium Niewolniczego pod berłem Watykanu. 

Konsekwencją owego długotrwałego okresu wojen było całkowite załamanie Cywilizacji Zachodniej, separacja Europy od pozostałej części Euro-Azji zerwanie ciągłości kulturowej ze Wschodem  i 1000 lat Ciemności, czyli Średniowiecze, które wymazało w Europie niemalże wszystkie starożytne zdobycze cywilizacyjne i odkrycia. Dokonywano ich później z mozołem „na nowo”, w następnych stuleciach.

Ta Wielka Wojna Cywilizacji ma od tysiącleci charakter globalny i toczy się nadal na naszych oczach współcześnie.

Polacy jako najbardziej na Zachód wysunięty odłam Słowiańszczyzny – SŁAWII – żyjący w samym SERCU ŚWIATA odgrywają przez cały ten czas najważniejszą rolę w tym odwiecznym konflikcie.

Jest to wciąż niezmiennie wojna proponowanego Systemu Prawdziwej Wiecowej Wolności i Równości Społecznej, Systemu Obywatelskiego, Prawdziwej WSPÓLNOTY, czyli prawdziwej demokracji – z królującym nadal w Cywilizacji Zachodniej niewolnictwem przybierającym różne formy pseudo-demokracji, które są w istocie kolejnymi kamuflażami Systemu Wyzysku / i kontynuacją Systemu Pan-Niewolnik oraz kontynuacją światopoglądowego faszyzmu  tzw elit finansowych, czyli  współczesnego Banksteryzmu Światowego.

Po której stronie tego konfliktu stoimy jako Wolni Ludzie? To pytanie retoryczne. Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach linia podziału na Wschód i Zachód jest mniej aktualna niż INNA LINIA, przebiegająca ponad geograficznymi granicami  – Linia Podziału: Panowie ( czyli Banksterzy, Posiadacze Dóbr Światowych) – Niewolnicy (Społeczeństwo Świata, pozostała część Ludzkości).”

Kto by pomyślał, że odkrycie z VIII wieku na naszych obecnych polskich ziemiach może doprowadzić jakiegoś Polaka do takiej OSOBISTEJ syntezy w opisie aktualnej rzeczywistości?!! Przyznacie że to nie jest przeciętna świadomość korzeni polskości i starożytności naszego Sławiańskiego Rodu wśród Polaków. Nie jest to wykład z podręcznika historii.

TAK MOŻNA MYŚLEĆ I MÓWIĆ TYLKO GDY MAMY ŚWIADOMOŚĆ SWOICH FAKTYCZNYCH KORZENI – ŚWIADOMOŚĆ SWOJEGO FAKTYCZNEGO MIEJSCA W STAROŻYTNEJ HISTORII W JAKIEJ JAKO NARÓD UCZESTNICZYLIŚMY. 

TAKIE myślenie pokazuje siłę Jedni, siłę Świadomości Światła Świata i siłę świadomości własnych Korzeni, siłę cywilizacji która tkwi w naszych genach , w podświadomej pamięci każdego z nas  Słowian, w duszy i sercu każdej Słowiano-Aryjki, każdej Polki i każdego Polaka, ale siłę, która wypływa wyłącznie ze świadomości naszej mitologii i Wiary Przyrodzonej Słowian, ze świadomości  naszego polskiego języka, języka w jakim mówimy, myślimy i piszemy.

Sławia, o której jako o filozoficznym pojęciu, tak jakoś mało w ogóle mówimy – jest Najważniejszym elementem tej świadomości Narodowej, najważniejszym dlatego że to  ona właśnie jest Najwyższym Bytem-Istem,  jest ową wszechogarniającą WSZYSTKO Jednią.

Jako na Górze tako na Dole, na tym naszym Łez Padole.

Czy rzeczywiście musi to być Padół łez i Zgrzytania zębów – czyli Piekło na Ziemi?

Nie! Nie musi!

 

Odbiciem Sławi Górnej, Sławi Wszechogarniajacej jest na Dole Słowiańszczyzna, nasza Wspólnota –to jest nasza Ziemska Jedyność – Sławia Ziemska, Ziemska JEDŃ!

Musimy dążyć do Zjednoczenia tejże Słowiańszczyzny, do tego żeby stała się Jednią na powrót po tamtym upadku, z IX i X wieku n.e. żeby się odrodziła –

I to jest nasz dalekosiężny cel strategiczny – Słowiańszczyzna ZJEDNOCZONA, Zjednoczona pod Koroną Niebieską, Koroną Serca Świata!

Najwyższy Bóg Słowian Świętowit, Światło Świata – to Jednia – RzeczyIstność, Rdzeń – Rod,  Wąt’ -Światło i Świat – Mir, i Świętość –  Gosz-Kosz – czyli Los wszechobejmujące Przeznaczenie. Los  – po słowiańsku to kos lub kosz / koš – stąd ruskie określenie Boga Najwyższego – Gos-podzin / Hospody – Ten który niesie przeznaczenie – Dawca Losu.

Posąg Świętowita ze Zbrucza ma 4 oblicza , cztery strony

 Wiosna – to jest Swąt-Wąt, Wąć, Wić, Wać – (Łuk) Uwijający czyli Stwarzający Świat i Światło Rozświetlający, Wijący Jasność

Lato – druga twarz Swąta  to Swąt–Rod (rodzący, dojrzewający)

Jesień – trzecie oblicze – Swąt Mir czyli Gotowy Świat i Światło (dojrzały – dawca owoców, dawca życia)

I wreszcie czwarte oblicze Boga Bogów – Swąt-Gosz, albo Kos-Kosz – Zima – Zamykający ZBIORY, zamykający je w stodole, w koszu – zagrodzie , w Zaświatach – na Weli  – w jej Niwach i Nawiach, w Prawi – wiodący ku Odnowieniu  – BO przez Nawie Odnawiamy się.

Jeden jest Bóg ponad Wszym Światem Widzialnym i Niewidzialnym i jakimkolwiek Światem Wyobrażalnym, bo jedno jest Prawo Świata – to JEST prawo które Ustanawia Świat i nim Rządzi. 

Jakbyście Boga tego nie nazywali dla siebie, jakbyście go  nie widzieli i czuli,  jakbyście do niego nie przemawiali to jest on JEDNIĄ.

A jako dzieci nosicie w sobie cząstkę JEDNI – cząstkę tegoż Ojca Ojców i Wielkiej Matki – cząstkę ich Jedni ,ich ZJEDNOCZENIA, ich Jedności, Jednoczesności – Jedyności – Cząstkę Sławi! Sławi i Jedni, którą są oni RAZEM.

Obojętne jak o tym myślicie i jak sami siebie określacie jesteście Jego-Jej  dziećmi  – Dziećmi Światła Świata  – Dziećmi Wielkiej Bogini Swątlicy, która JEST NIĄ I NIM JEDNOCZEŚNIE, jest Swątem Wicią – Stwórczynią i Witem  – MĘSKIM PIERWIASTKIEM oświecającym świat, Łukiem i Strzałą – Łączyzworą Wszystkiego ze Wszystkim!

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie w tej dobie wszechogarniającego materializmu i monetyzacji, konsumpcjonizmu, łatwego lekkiego życia, czy jest sens z Nim rozmawiać.

To tak jakbyście pytali się czy warto rozmawiać z samym sobą, czy warto samemu sobie zadawać pytanie o to dokąd zmierzam, czego chcę jaki następny krok mam zrobić? Oczywiście można nie pytać , nie zastanawiać się i nie rozmawiać tylko żyć, jak w czasach Planety Małp – z dnia na dzień. Tylko czy po to obdarowano nas z ręki boga i jego pośredników Człowieczeństwem? Jakiż jest cel istnienia każdego z nas?

Czy nie zdobywanie wiedzy o materialnym świecie i kształtowanie tego świata ku Zjednoczeniu, ku Jedni, ku Sławi?!!


Jednia w kontekście Epok Gwiezdnych widzialnych w Jawi z Matki Ziemi jako krążenie Osi precesji na tle Zodiaku

 

Wielka Zmiana – Widzimy ją

Patrzycie na nią, doświadczacie jej

Przeraża WAS. Czyż nie przeraża?! Czy ktoś przypuszczał że będzie ona wyglądać JAK WYGLĄDA

Jeżeli ktoś wyobraża sobie że tam na Górze siedzi zgrzybiały, czy dobrotliwy starczec albo Wielka Matka i nitkami przywiązanymi do końców palców żongluje / przewracając fragmenty i aspekty rzeczywistości na Ziemi / to jest w wielkim błędzie. Nic takiego nie ma miejsca. Prawo Przyrodzone puszczone wraz z pierwszym Ruchem – z Prawybuchem, z Praiskrą – w DZIAŁANIE, po prostu od tamtego momentu działa, działa nieustannie  i przejawia się na nieskończenie niskich , takich jak planetarne, JAK NASZ – poziomach istnienia, bytu, rzeczy, Istności – Jedni. Dla nas jest to TYLKO to co widzimy  – JAWIA!

A te prawa niewidzialne i nieuchwytne, które poprzez narzędzia nauki usiłujemy uchwycić to jest właśnie PRAWIA, a wszystko to razem łącznie ze światem czysto duchowym – Nawią / to JEST Jedność – to Jednia, to Sławia – To JAM JEST! Słowo!

Od dawna, od 10 lat co najmniej, mówię o tym że trwa pierwszy etap Wielkiej Zmiany! Oczyszczenie.

Na czym ono polega? Otóż nie tylko na odkrywaniu prawdziwych intencji różnych ukrytych agend i grup złych ludzi, wrogów społeczeństwa wolnego, wrogów Wolnej Ludzkości, to czyszczenie polega też po prostu na rozwarstwieniu.

Rozwarstwienie wynika z szybkiego tempa zdobywania przez nas nowej wiedzy, z szybkiego tempa nowych odkryć, z szybkiego tempa zrozumienia sytuacji – osiąganego przez całe społeczności ludzkie  – równolegle na całym świecie.

Jednia w kontekście rozwoju Drzewa Świata

Świat nauki rozwarstwia się na naszych oczach –  na ten który utkwił w dogmatach i kanonach i usiłuje do końca życia czerpać zyski z napisanych gdzieś w młodości prac doktorskich i habilitacji, który broni się zawzięcie przed nową wiedzą / nową nauką / która obala ich twierdzenia i przebrzmiałe prawdy. I na ten / który nową wiedzę i zdobycze nauki wprowadza w życie, śmiało głosi nowe poglądy. Ale nauka nie jest bytem samym w sobie i dla samego siebie! Nauka ma służyć ludzkości, służyć społeczeństwu, służyć Wolnym Ludziom, służyć wszystkim – nie żadnym wybranym grupom, czy uzurpatorom. Nauka nie ma być narzędziem manipulacji dla osiągania nieograniczonych zysków kosztem niezliczonych ofiar użycia eksperymentalnych technologii i substancji!

Takie zjawisko obserwujemy niestety w medycynie obecnie – gdzie trwa walka nowego ze starym, a stawką w tej walce jest dosłownie ludzkie życie! Ale do tego wrócimy jeszcze później.

Tu powiem tylko jedno – Nie może być tak że jakakolwiek nauka wprowadza w masowy obieg eksperymentalne , niesprawdzone co do skutków dalekosiężnych i co do bezpieczeństwa osobistego użytkowników,  substancje czy technologie.  

NIE MA I NIGDY NIE BYŁO NA TO SPOŁECZNEJ ZGODY POLAKÓW! NIE MA I NIE BĘDZIE NIGDY!!!

Jednia w kontekście Rozwoju-Stwarzania i Ostatecznego Ukształtowania Świata 

Czakram WAWELSKI – Wróćmy do niego;

Czakram Wawelski niesie Światu Oczyszczenie

– Ustanowiono go w czasach Wielkiej Drogi Ariów, a  następnie postawiono na nim pieczęć 1000 lat temu  – zdjęcie tejże pieczęci  w dniu ÓSMEGO PAŹDZIERNIKA (CO DAJE CZERTĘ 9), 2016 roku (a więc ZNÓW CZERTA 9)  przez grupę członków Zrzeszenia Słowian w akcie Wielkiego Odczarowania Krakowa, a potem założenie nowej pieczęci –  Pieczęci Wolności jaką w Kaplicy Gereona odcisnęli prowadzeni przez Andrzeja Nikodemowicza członkowie Towarzystwa Zwolenników Czakramu Wawelskiego, w dniu 12 czerwca – znowu ( 3+6 = 9) –  2021 roku  – tu mamy (piątkę – czertę pięć – czertę GRANICY) / to nic innego jak przejawy Wielkiej Zmiany.

Poprawimy tę pieczęć ostatecznie, kiedy zwyciężymy obecnie atakujące naszą Słowiańską Ojczyznę Siły Ciemności!

A będzie to już niedługo – mówię wam NIEDŁUGO !!!

– 12 czerwca 2025 roku! Pójdziemy tam na Wawel do Czakramu i Poprawimy – Odciśniemy Pieczęć Wolności raz jeszcze – dla Całego Świata, dla całej Matki Ziemi, dla Całej Ludzkości / w Kaplicy Gereona / OSTATECZNIE, RAZ NA ZAWSZE! 

Czakram – Sam Czakram – czym on jest? – to zupełnie inna historia – opowieść nie na dzisiaj, ale przecież naprawdę niesłychana, mało znana , cudowna. Założono go w czasach największej świetności Królestwa Północy na początku Kalijugi – ku Przetrwaniu Mocy Jasności na Matce Ziemi. To naprawdę inna opowieść nie na dzisiaj. Odnowił jego moce Apoloniusz z Tiany, a raczej człowiek którego współczesność zna pod tym właśnie imieniem – i to jest też jeszcze inna opowieść. Dzisiaj skupimy się jednak na współczesności, na obrazie jaki widzimy. Na tym co wiemy i na tym co musimy zrobić w najbliższym czasie.

Jednia, czyli Sławia

Sławia Górna, WYSOKA – to jest Boska Jedyność, z której płynie boska cząstka w każdym człowieku, w każdym z nas. Sławia Dolna (Ziemska) – to jest nasza Jedyna Rodzina, nasz Ród –  A więc Słowo z którego się zrodziliśmy i Ziemia Sławijska która nas zrodziła. Razem, to jest Sława czyli Chwała i Cześć jakiej jesteśmy współczesnymi nosicielami. Chwała i Cześć – czyli HONOR.

HONOR to jest całkowite oddanie człowieka prawdzie.

Prawda – Praweda – Prawidła, czyli Prawa PRZYRODZONE, PRAWA Światła Świata.

Czy ktoś wątpi w to że wszechświatem zarządza Wyższy Program, Wyższa Siła niż siła Ludzka – materializm mówi, że nie ma żadnej wyższej siły! Wierzycie w to? Naprawdę można w coś takiego uwierzyć?    

Wielka Zmiana nie tylko ujawnia najciemniejsze siły ludzkości ale też prowadzi do PO_JEDNANIA i JEDNOŚCI wszystkich Sił Jasności jakie nosi nasza Matka Ziemia.

Ilu jest Bogów? Czy naprawdę tylu ile religii???  Pomyślmy? A może bóg nie istniejE – jak chcą tego ateiści, materialiści marksistowscy i ich DUCHOWE wnuki?

Nie ma DZISIAJ bardziej szkodliwej postawy w świecie niż Płaski MATERIALIZM!!! Płaski Materializm jest jak Płaskoziemstwo, czy Geocentryzm – to przeżytek!!! Błąd – To ideologia która doprowadziła do faszyzmu, nazizmu i tak zwanego realnego socjalizmu – do totalitaryzmów mówiąc bez ogródek – To był i jest okres przez który powinniśmy przejść jak najszybciej i ruszyć ku Jedni / Ku zjednoczeniu wszelkich pierwiastków – ku prawdziwej WSPÓLNOCIE, ku prawdziwemu UNIWERSALIZMOWI, ku UNIWERSUM, ku Światłu Świata, ku JEDNI!!!

Bo co to jest materializm?! Brak wiary w istnienie Porządku Wyższego niż Porządek Ludzki. Według tejże filozofii Porządek ustanawiany przez ludzi jest najwyższym porządkiem Ziemi. Ten porządek i te prawa,  które my ułomnymi swoimi zmysłami i urządzeniami będącymi protezami naszych kiepskich zmysłów, ustanawiamy na bieżąco – z roku na rok, ma być porządkiem Najwyższym – Planety, która żyje i tworzy życie miliony lat?!!! NAPRAWDĘ?!!! Planety która jest związana nierozerwalnie swoimi energiami i pędem z Kosmosem z otaczającym ją Wszechświatem od czasów, które nam ludziom trudno sobie nawet w liczbach wyobrazić?!!!

Czy może być coś bardziej głupiego, infantylnego,  zadufanego, pysznego pychą niebotyczną, niż wiara w to że człowiek jest Najwyższą Istotą Wszechświata i Niż brak wiary w Istnienie Wyższego Rządu, Ładu, Układności Świata – WYŻSZEGO – niż Porządek – czyli Pod-Rządek Ludzki?!!!

Tytuł naszego spotkania to Potęga i Moc Zjednoczenia?

Moce rządzą światem Ziemskim , naszym Siedliskiem i naszą społecznością ludzką – one wyznaczają prawa przyrodzone w tych obszarach, które stanowią nasze naturalne otoczenie i one porządkują nasze życie wewnętrzne – obszar socjologii  i psychologii oraz fizjologii.

Co to jest zatem Moc Zjednoczenia? To nic innego jak Moc Jedni, Moc Sławi! Moc Najwyższego, Moc Boga Bogów  w NAS – MOC Tego, który jest wspólnym bogiem nas wszystkich – Teistów i Ateistów, Wyznawców Jahwe i Jezusa, czyli Wiary Mojżeszowej i Chrześcijan , muzułmanów i buddystów, taoistów, prawosławnych i katolików, protestantów, wyznawców Wiary Przyrody i Wiary Rodzimej Słowiańskiej, Hinduistów ,adeptów Jogi i członków Ruchu Hari Kriszna, czy wyznawców Sai Baby, New Age i wszystkich innych Wierzących w ISTNIENIE SIŁY WYŻSZEJ KTÓRA  USTANAWIA PRAWA ŚWIATA, PRAWA KTÓRE W ISTOCIE RZĄDZĄ ŚWIATEM.

Moc Zjednoczenia to jednak nie tylko ten fragment, który wiąże się z Mocami działającymi bezpośrednio w człowieku i w jego otoczeniu, ale też Zjednanie się z Żywiołami – czyli z Podstawowymi Siłami Kosmicznymi, które wyrażamy i wyobrażamy sobie symbolicznie jako:  Żywioł Nieba, Żywioł Ognia, Żywioł Błyskawicy, Żywioł Wiatru, Żywioł Wody, Ziemi, Sporu, czyli  mnożności i wreszcie Żywioł Drzewa-Boru.   To Zjednoczenie i Pojednanie z Siedliskiem Człowieka z Przyrodą Matki Ziemi, ale i z Kosmosem który nas otacza. Człowiek jest Istotą Kosmiczną – nie jest li tylko Ziemianinem, jest – cząstką Kosmosu i Logosu, i cząstką Chaosu.

Ale żebyśmy mieli absolutną jasność czym Jest Słowiańska Jednia i do czego dążymy: – Dążymy do Demokracji Wiecowej – typowej słowiańskiej instytucji zdemontowanej przez odrodzony Rzymski Imperialny System Pan-Niewolnik wspierany przez zbrodniczą Międzynarodową Korporację Watykańską, która nie ma, od bardzo dawna już, nic wspólnego z rewolucją Chrystusową z I wieku Nowej ERY – Z rewolucją wyzwalających się Niewolników Rzymu, najniższej i najbardziej upodlonej i wynarodowianej ludności Imperium Zła!

Dążymy do Jedni na wzór Koła Bogów – gdzie Jednia jest Wspólnotą, jest różnorodnością jest Przestrzenią w której znajduje się miejsce dla każdej siły i każdego poglądu i każdej mniejszej wspólnoty, która to mała wspólnota jest w tejże przestrzeni  równoprawna.

OTO jest prawdziwa Jednia – Wspólnota!!!

Jednia Sławiańska to Słowiańszczyzna jako całość, to Słowiańszczyzna Równych Sobie Narodów, DOM każdej jednostki, Każdej Istoty, taka Słowiańszczyzna to nasza przyszłość – JEDYNA! Jedyna do której warto dążyć.

Nie dominacja jednego nad drugim i wyzysk – ale współpraca i obopólne korzyści, wzajemny szacunek dla odmienności i poszanowanie różnych grupowych celów.

Jednia Sławiańska to Wspólnota równoprawnych jednostek, plemion i ugrupowań!

Jedyna zasada regulująca współistnienie w ramach Wspólnoty Sławiańskiej, jedyne nieprzekraczalne przykazanie, za którego złamanie powinno wykluczać się z tejże wspólnoty to – „Nie czyń drugiemu co tobie nie miło!”

A drugie przykazanie, które płynie wprost z tego pierwszego to : „Buduj Wspólnotę, a nie Dziel – Nie burz! Buduj! – BUDUJ!”

A cóż te dwa razem znaczą??? WSZYSTKO INNE! BO WSZYSTKO INNE NA NICH STOI  – STOI JAK NA OPOCE – STOI NA NICH JAKO NA FUNDAMENCIE ZE ŚWIATŁA ŚWIATA.

Nie okradaj, nie stosuj przemocy wobec drugiego, nie zabraniaj mu spełniać się w życiu tutaj na Ziemi, Tu i Teraz! Niech się spełnia każdy i zawsze  – dotąd dokąd to jego spełnianie  – nie jest wymierzone we Wspólnotę, A WIĘC W bezpieczeństwo innych jej członków.

Pojęcie bezpieczeństwa poszczególnych członków takiej wspólnoty jest tutaj kluczowe – Nie miejsce może dzisiaj żebym szerzej rozwijał ten temat, ale jedno trzeba koniecznie powiedzieć, bo kwestia życia i zdrowia jednostek i całych rodzin jest fundamentalna DLA WSPÓLNOTY i bezpieczeństwo w tym zakresie jest sprawą DLA NAS JAKO CZŁONKÓW WSPÓLNOTY fundamentalną.

Powiedzmy sobie jak z tym jest obecnie:

Słowianie są w tej chwili bezlitośnie EKSPLOATOWANI, poniżani i Rozgrabiani, SĄ poddani neokolonializmowi w najgorszym jego wydaniu, są też poddawani fizycznemu wyniszczeniu. Niestety to nie Białoruś, ani nie Rosja JEST OBECNIE PRZEDMIOTEM największego wyniszczania populacyjnego od II Wojny Światowej. Tym krajem najpoważniej dotkniętym skutkami neokolonializmu i wyniszczanym obecnie jest POLSKA!

Nie może tak być że istnieje w Polsce jakaś grupa, która uzurpuje sobie wszechwiedzę w dziedzinie Zdrowia Publicznego, a slogany jakie głosi nie podlegają weryfikacji faktów naukowych i nie są poddane dyskusji całej społeczności żyjącej w Naszej Wspólnocie – w Państwie Polskim,

nie może być tak że realizuje się w praktyce cudzą politykę i nie słucha argumentów własnych obywateli, ani nie próbuje nawet wcielić w życie choćby w ramach eksperymentu poznawczego, tego co proponują inni członkowie wspólnoty – inne środowiska, jak np. Leczenie covidu zamiast pseudoszczepień.

Przeczytam wam co napisałem wczoraj w związku z Wiadomością opublikowaną w PAP Nauka w Polsce, że ludzie którzy przyjmą szczepionkę będą musieli się szczepić co roku do końca życia.

Wiadomość numer 3 jest skierowana przede wszystkim do Naszych Ukochanych Naiwnych Współobywateli, którym wmawiano jak w Żyda Chorobę, i którzy uwierzyli że foliarze mówiący od półtora roku o tym, że „szczepienia na covid” będą się odbywać systematycznie każdego roku dotąd dokąd będziesz JESZCZE PO NICH WCIĄŻ ŻYŁ, BEZ PRZERWY AŻ NIE ZDECHNIESZ – WYSSALI sobie to gołosłowne twierdzenie Z PALCA, że to była tylko foliarska TEORIA SPISKOWA!

Jak to się zatem dzieje, że wymarzony cel koncernów Big Pharmy zrealizował się właśnie w Polsce? Nie w Chorwacji, która trzecią dawką już nie zamierza nikogo szczepić? Nie w Wielkiej Brytanii, która też tego zaniechała???Polska rzeczywiście przypomina dzisiaj Nowy Izrael, jest bardziej „rabińska” a raczej rabska (rab – po rosyjsku sługus, niewolnik) niż sam Główny Rabin – Wielki Brat Polskich Rabów z Wall Street!

Skala korupcji w POLSCE JEST ZASTRASZAJĄCA, A SŁUGUSY BANKSTERYZMU ŚWIATOWEGO WRĘCZ PRZEŚCIGAJĄ SIĘ WE WŁAŻENIU BIG PHARMIE DO D….,  PO TO ŻEBY ZAROBIĆ SWOICH 30 SREBRNIKÓW.

Mają przy tym gębę pełną Boga, demokracji, chrześcijańskich zasad, dobra narodowego, patriotyzmu, niezależności od Brukselki i Moskwy oraz innych pierdół, którymi karmią ufny Naród Polski – wyborców, którzy uwierzyli w ich wyborcze hasła.

Do czasu panie i panowie Rabino-Rabki! Do czasu. Tylko skrajna bezczelność i zadufanie w sobie partyjniaków z PISu może pozwalać myśleć im, i komukolwiek kto Polską rządzi, że za swoją butę i pychę, za to że sprzeniewierzył się własnemu głównemu hasłu wyborczemu, w tym wypadku -„Słuchamy Polaków i robimy to co Polacy nam każą!” pozostanie w Naszej Umiłowanej Ojczyźnie BEZKARNY.

Oczywiście o konieczności szczepienia się do końca życia preparatami genetycznymi nie trąbi TVP ani TVN, ani POLSAT tylko niszowa , prawie przez nikogo nie czytana PAP -Nauka w Polsce.”

W imię naszego przetrwania jako Narodu Polskiego, w imię przyszłości naszej Wspólnoty, naszych dzieci i wnuków, naszych potomków, w imię przesłania o niezłomnym trwaniu od Naszych Babek i Naszych Dziadów, w imię  i spełnienia celu Kwitnącej Słowiańszczyzny – Jedni która jest Wspólnotą  – nie możemy dopuścić do tego żebyśmy zostali po 10 000 lat życia w Sercu Świata po prostu STĄD wymazani, unicestwieni w Nowym Holokauście!

I nie dopuścimy do tego!

Winni śmierci setek tysięcy Polaków – tak – setek tysięcy, bo 150 000 tak zwanych „nadmiarowych zgonów” to liczba udowodniona, która powstała w wyniku zaniechania leczenia terminalnych chorób w Polsce w roku 2020 i 2021, a 80 000 przypadków to zmarli na covid w stosunku do których nie zastosowano znanych od kwietnia 2020 roku metod leczenia, zgłaszanych przez Polskich Lekarzy Niezależnych takich jak choćby profesor Andrzej Frydrychowski czy doktor Bodnar z Przemyśla i inni. Winni tego potwornego zaniechania, winni dopuszczenia do tych 230 tysięcy zgonów, które nie są pustymi cyframi, które są żywymi tragediami ludzkimi,  za którymi stoją tragedie małżonków, rodzin, dzieci i matek, tragedie naszych współbraci i sióstr – Ci winni, muszą ponieść karę!

 Inaczej Nie powstanie żadna Wspólnota Słowiańska na naszej Ziemi,

Żadna Demokracja Bezpośrednia, żadna Nowa Rzeczpospolita,

Inaczej nie pójdzie z Serca Świata żaden Impuls Wolności w Matkę Ziemię i Jej Społeczność Ludzką!!!

Budując na Kłamstwie, ani Polacy, ani tym bardziej cała ludzkość, nie wyzwoli się z okowów Zaborców Wolności, Uzurpatorów Jedynej Słuszności, kłamców i oszustów, grabieżców naszego majątku i naszej przyszłości, ze szponów MORDERCÓW- tych obślizgłych płaskich materialistów, którzy śmią siebie nazywać chrześcijanami i katolikami – którzy zaprzedali się nieograniczonym żadnymi moralnymi prawami zyskom finansowym i traktują istotę ludzką jak zło konieczne, które należy po przepracowaniu niewolniczym odpowiedniego czasu dla ich zysku – po prostu utylizować! 

MY MUSIMY WYGRAĆ TĘ WOJNĘ BO TO JEST WOJNA O PRZETRWANIE CZŁOWIECZEŃSTWA O NAJWYŻSZE WARTOŚCI HUMANIZMU KTÓRE ONI BEZWZGLĘDNIE ZDEPTALI I NADAL DEPCZĄ, WYGŁASZAJĄC KOMUNAŁY O DEMOKRACJI, WOLNOŚCI I DOBROBYCIE!!!

MUSIMY WYGRAĆ I WYGRAMY! Tak nam dopomóż Bóg! Bóg Jedyny! Bóg Bogów! Jednia! Sławia!

Podziel się!