Hubert Stojanowski: Grodziska Jaćwieży

Grodziska Jaćwieży

Cmentarzysko Jaćwingów

Szurpiły, Jegliniec, Posejnele, Przejma Wielka, Skomack Wielki, Rudamina i Kaukai (na Litwie). W tych miejscach były kiedyś grodziska jaćwieskie i tam dotarliśmy.

https://www.youtube.com/watch?v=9yz-kdyhrW4

Podziel się!