Kontrowersje: Jacek K. Matysiak – Polaku, nadstaw trzeci policzek!

Polaku, nadstaw trzeci policzek!

Patrząc trzeźwym okiem na zainspirowany przez ośrodki globalistyczne światowy bałagan, którego celem jest totalny paraliż zadłużonych narodowych gospodarek (w celu ich przejęcia) możemy zadać sobie pytanie, na jakim etapie realizowane są  prace nad opanowaniem świata? Czy używając analogi rosyjskiej z 1917 r. jesteśmy na etapie rewolucji lutowej, w której partnerami bolszewików byli mienszewicy i eserzy (czyli dzisiaj elity i rządy państw narodowych), czy też mamy do czynienia już z rewolucją październikową?

 

 

 

Z historycznej perspektywy wydaje się, że najbardziej szkodliwym i niebezpiecznym wirusem, najbardziej śmiercionośnym z najgroźniejszymi przerzutami jest komunizm, który w swojej pierwszej (socjalistycznej) fazie przebiega w miarę bezobjawowo, ale następnie ten pasożyt brutalnie niszczy zaatakowane organizmy…

Celem rasistowskiej polityki Hitlera było zjednoczenie narodu niemieckiego,  zapewnienie mu dobrobytu i przestrzeni życiowej, kosztem innych nacji. Celem dzisiejszego rozpętanego i sponsorowanego przez globalistów rasizmu jest wykorzystanie mniejszości rasowych i genderyzmu, a nawet zagrożenia wirusowego do rozbicia, zatomizowania społeczeństwa. Cel strategiczny pozostaje jednak podobny: maksymalizacja kontroli nad populacją. Zabrało wiele czasu aby po Hitlerze pojawiła się nowa fala rasizmu, tym razem instrumentalnie skierowana przeciwko białemu człowiekowi i jego cywilizacji opartej na indywidualizmie w sferze praw, wolności, sumienia i zaufaniu do Boga. Nowa wersja totalizmu czerpie szeroką garścią z Lenina, Stalina, Mao i Pol Pota, a na muszce jej oddziałów specjalnych (media, farmakologia i polityka) jest Twój indywidualizm, Twoja tożsamość kulturowa, narodowa i religijna. Mówiąc kolokwialnie jesteś przygotowywany do odstrzału…

Dawniej totalitarna władza sowiecka używała Kominternu, aby organizować, sponsorować i wspierać działania komunistów na całym świecie. Dziś po upadku sowietów pałeczkę szerzenia postępu (czyli pozbawiania ludzi wolności i praw obywatelskich) przejęły m. in. postępowe gremia, które przejęły USA i gardząc zdradliwą klasą robotniczą (niestety jej celem jest awans do burżuazyjnej klasy średniej!) skierowały swoje poparcie ku awangardzie gender, LGBT i wszelkiej maści uciśnionych grup etnicznych (odwrócona  rasistowska supremacja, w USA czarnoskórzy i latynosi). Ta strategia niszczenia i demontażu cywilizacji chrześcijańskiej (jej atlantyckich pozostałości) realizowana jest tak przez UE jak i USA i ich agendy, ambasady i organizacje międzynarodowe. Z powyższego wynika wniosek, że np. ambasady USA nie reprezentują już interesów narodowych swojego kraju, ale światowej globalistycznej kabały. Trochę się zapędziłem, a dzisiejszy tekst miał być o ataku środowisk żydowskich na Polskę!

Świat zwariował! Żydzi wydziedziczają Palestyńczyków z ich ziem i domów jednocześnie ustawiają Polaków, wśród których przez prawie 1000 lat znajdowali azyl i tolerancję podczas kolejnych wypędzeń i prześladowań z innych krajów Europy! Dodatkowo w swoim schizofrenicznym obłędzie ustawiają Polskę (pierwszą ofiarę niemieckiego nazizmu, mającą odwagę stawić opór!) w jednym szeregu z jej oprawcami i okupantami, z Niemcami (rasistowska imperialistyczna III Rzesza) i Austrią (uśmiechającymi się wschodnimi Niemcami!)

Steki obrzydliwych kłamstw, bezczelnych pomówień , to reakcja naszego “najlepszego sojusznika naszego sojusznika”, “starszego brata w wierze” na uchwalenie przez Sejm nowelizacji “Kodeksu Postępowania Administracyjnego”, w/g którego po 30 latach od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie jej kwestionowanie, podważanie, utnie też dziką prywatyzację. Trzeba przyznać, że powyższa nowelizacja uderzy najwyżej w Polaków i ma na celu co najwyżej zabezpieczenie, zalegalizowanie interesów  grup, które dokonały złodziejskiej transformacji PRL-u na III RP, a nie odnosi się do żydowskiego mienia bez spadkowego (wyjątek szaber kamienic przez zmartwychwstałych właścicieli…)

W Izraelu wybuchł kolejny balon polonofobi i podłości,  dodatkowo sprawni Żydzi podpuścili podległych im Amerykanów, aby również wyrazili swoje oburzenie na próbę uporządkowania bałaganu w polskim prawie odnoszącym się do własności. Żydzi mają czelność ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski i jej prawodawstwa. Biedna Palestyna. Dobrze, że istnieje państwo Izrael, inaczej to my bylibyśmy na ich patelni. Z uporem maniaka oskarżają walczącą Polskę z Niemcami  właśnie o współpracę, całkowicie zapominając o własnej potulnej kooperacji żydowskich judenratów właśnie z nazistami Hitlera niestety w procesie wymordowania milionów własnych żydowskich sióstr i braci. Właśnie takim liderom żydowskim w Yad Vashem powinni posadzić drzewka hańby (np. królowi łódzkiego getta Chaimowi Rumkowskiemu)…

Polskie państwo, w/g ośrodków niemieckich z międzywojnia, było państwem sezonowym. Żydzi od wieków zakochani w niemieckim porządku państwowym, okropnie się rozpuścili i żądają decydującego wpływu na polski proces legislacyjny. W sumie to dobrze, gdyż ten skandal jaśniej pokaże i przyniesie odpowiedź na pytanie jakie w broszurze zadał osobisty sekretarz naczelnika Kościuszki (Józef Pawlikowski z Rozprzy k/ Piotrkowa Tryb.):

“Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość?”

więcej u źródła: https://www.kontrowersje.net/polaku-nadstaw-trzeci-policzek/

Podziel się!