Ewa Rawicz – SŁOWIANIE cz.5, Od Renu po Dniestr

SŁOWIANIE cz.5, Od Renu po Dniestr

Nowy film Ewy Rawicz – jak zwykle rzeczowy, obiektywny, popularyzujący wiedzę o Prasłowiańszczyźnie holistycznie – tj. przez kompilację najnowszych odkryć z wielu różnych dziedzin nauki, które wydobywają  z przeszłości spójny, w miarę pełny, wiarygodny i prawdziwy, ale syntetyczny i przystępny dla każdego obraz przeszłości Słowiańszczyny Starożytnej na terenie ziem Polski, Europy czy szerzej Euro-Azji.  

Około roku 5000 p.n.e. miało miejsce drugie wyjście ludów znad Dunaju, wyłaniając się prosto z kultury Vinca, tworząc nową kulturę, zwaną Lendzielską, zajmując głównie obszary dzisiejszej Polski, Czech, zachodniej Słowacji, zachodnich Węgier, oraz przylegających części Austrii, Słowenii i Chorwacji. Niektórzy uważają tę kulturę za początek i kolebkę przyszłego państwa Lechickiego. Zaś węgierska wikipedia pisze: „kultura Lendzielska dała początek kulturom całej Europy Środkowej”

 

https://www.youtube.com/watch?v=e-tRG7rejEA

 

Bibliografia:

https://bialczynski.pl/

https://rudaweb.pl

http://slowianieiukrytahistoriapolski

AdrianLeszczyński: http://slowianieiukrytahistoriapolski

http://praslowianie.pl/

https://en.wikipedia.org/wiki/Lengyel…]

https://gliwice.gosc.pl/doc/3589608.O…

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyel…

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_…

Prahistoria Ziem Polskich, Tom II, Neolit, pod redakcją Witolda Hensla i Tadeusza Wiślańskiego „Kłamstwa nauki niemieckiej o Słowianach” Witold Hensel,

Podziel się!