Janusz Bieszk: Średniowiecze, Rok 840 – tragiczny rozpad Imperium Lehitów

Średniowiecze, Rok 840 – tragiczny rozpad Imperium LehitówZapamiętajmy ten nieszczęsny, przełomowy rok przede wszystkim ku przestrodze, bowiem wydarzenie to nastąpiło według wczesnych kronik; Prokosza (X wiek), „przez niedbałość naszych przodków”, a według Wojewodów Żelizów (VII-XI wiek), przez „oderwanie się 7 wojewodów prowincji od Popiela II – „widząc [go] z opilstwa ospałym, bojaźliwym niewieściuchem”.

 

Popiel II był specjalnie wykorzystanym młodym, niedoświadczonym królem, który dokonał w ramach spisku kurii Lateranu i dworu saskiego oraz pod namową niemieckiej żony, zdrady ludu sławiańskiego i Lehii oraz niewyobrażalnej zbrodni !
Wcześniej, w roku 824 po decyzji króla Leha IX Walecznego, potwierdzonej uchwałą pełnoprawnego wiecu sławiańskiego, zatwierdzono podział Imperium Lehitów na de facto 33 prowincje. W 20 prowincjach mieli rządzić książęta, synowie króla, a w 13 prowincjach dożywotni wojewodowie. Wszystkie prowincje miały podlegać wybranemu królowi, ostatniemu najstarszemu synowi króla, Popielowi I.
Przydzielono władcom prowincji ziemie, wchodzące w różnym zakresie w skład obecnych krajów; Niemiec, Polski, Ukrainy. Białorusi, Rosji, Słowacji, Czech i Węgier, a mianowicie:

I. Książęta 20 prowincji
1/Bolesław, 2/Barwin, 3/Bogdal, bracia z jednej żony, otrzymali;
ziemię pomorską,
4/Kaźmierz, 5/Władysław*, otrzymali;
ziemię kaszubską, część pomorskiej i prawęgierską,
6/Jaksa, 7/Ziemnow, otrzymali;
ziemię serbską i saską,
8/ Wrocisław, otrzymał;
ziemię Ranów-Ranię, Rugia (Meklemburgia),
9/Przybysław, 10/Cieszymir, 11/Oca, otrzymali;
ziemię Drzewinę (Holzacja), podzieloną na trzy części,
12/Przemysław,13/Ziemowit, 14/Ziemomysł, otrzymali;
ziemię zgorzelecką (Brandenburgia), podzielona na trzy części,
15/ Wisław, otrzymał;
Międzybórz (Merseburg),
16/ Sobiesław, otrzymał;
ziemię dalę z grodem Dalen (Dalenberg),
17/ Wyzymirz, otrzymał;
ziemię wizymirską z miastem i portem Wizymirz (Wismar),
18/ Spitygniew, otrzymał;
ziemię brzemińską z miastem i portem Brzemię (Bremen),
19/ Spicymierz, otrzymał;
ziemię lunieńską z miastem Łona (Lϋneburg),
20/ Zbygniew, otrzymał;
ziemię szczecińską.
* 5/Władysław otrzymał część ówczesnych ziem prawęgierskich, leżących między rzekami Cisą, Dunajem i Morawą.

II. Wojewodowie dożywotni
1/ Iastrzębczyk, rządził;
ludem Oborytów nad rzeką Bug,
2/ Zadora, rządził;
ludem Piktów nad rzekami Horyń i Willa,
3/ Piętka, rządził;
ludem Iazwingów w Brześciu Kujawskim,
4/ Żelizo, rządził;
ludem Tyrangitów nad rzeką Dniestr,
5/ Pełka, rządził;
ludem Bessów na obydwu brzegach rzeki Dniepr,
6/ Iskra, rządził;
ludem Arsietów w ziemi chełmskiej,
7/ Poray, rządził;
ludem Lutyków wokół Smoleńska,
8/ Toporczyk, rządził;
ludem Awarynów/Warynów nad Wartą i wokół Posen (Poznań),
9/ Filimer, rządził;
ludem Wissygotów w pasie ziem między Wisłą – Odrą – Łabą,
10/ Kmita rządził;
ludem Massagettów na Mazowszu i w Hockerlandii (Górne Prusy).
11/ Świnka rządził;
ludem Wandalów nad rzeką Wisłą,
12/ Sławek, rządził;
ludem Gepidów na Śląsku i Morawach, pod górami Karpaty i
okresowo aż do Dunaju,
13/ ? , rządził;
ludem Ostrogotów w Tauryce (Krym i okoliczne ziemie).

więcej u źródła: https://www.facebook.com/Janusz.Bieszk.Officialprofile/photos/a.103390928285120/192577456033133/

Podziel się!