DP: Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy jest już w Indiach. Czas na Polskę

Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy

 

W Indonezji powstała w styczniu 2021 roku instytucja o nazwie: Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy (MMAfD). Celem tej instytucji jest propagowanie i edukacja demokracji bezpośredniej na całym świecie.

 

 

https://www.mmafd.or.id/

Kolejnym celem jest umożliwienie studentom podejmowania studiów zdalnych bez żadnych ograniczeń. W okresie aktualnej pandemii wiele uczelni wyższych, szczególnie w państwach biedniejszych, zostało zamkniętych. MMAfD stara się wypełnić tę lukę. Jest to praca pionierska, ale przynosi już pierwsze efekty, np. studenci z Indonezji podejmują studia w Indiach i w USA.

Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy podpisała już umowy z kilkoma uniwersytetami w różnych państwach i prowadzi szeroką współpracę z wieloma organizacjami zainteresowanymi szerzeniem demokracji i powszechnej wyższej edukacji na świecie – od USA przez kraje afrykańskie i europejskie po Japonię.

Chyba najwyższy czas, aby również otworzyć filię MMAfD w Polsce. W tym celu prowadzone są zaawansowane rozmowy z różnymi niezależnymi instytucjami i organizacjami, zainteresowanymi szerzeniem idei demokracji bezpośredniej w Polsce.

Mam ogromną nadzieję, że na bazie tej instytucji uda się stworzyć podstawy edukowania społeczeństwa polskiego w zakresie demokracji bezpośredniej – na wszystkich szczeblach państwa.

Wszelkie organizowane na szybko ruchy obywatelskie na rzecz referendum, weta, WIRu itp. nigdy nie zastąpią pracy od podstaw czyli budowy demokracji bezpośredniej/oddolnej przez obywatela i dla obywatela.

Uświadomienie społeczeństwa polskiego, że jest suwerenem państwa to szalenie trudna i żmudna praca, ale chyba „warta świeczki” albo warta filii MMAfD w Polsce.

DP – Dziennik Polonijny

Przedwczoraj otrzymałem mail od profesora Mirosława Matyji, w którym informuje mnie o tej inicjatywie i zwraca się do nas w poszukiwaniu odpowiednich partnerów do organizacji i współprowadzenia Akademii dla Demokracji w Polsce.  Przekazuję wam tę wiadomość powiadamiając tym samym wszystkich, którzy czują się aktywnymi uczestnikami Ruchu Wolnych Ludzi, Ruchu Słowiańskiego, Ruchu Wolnej Polski, bądź Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata i mogliby wnieść swój czas, zaangażowanie i wartość merytoryczną w organizację i poprowadzenie tego przedsięwzięcia w Polsce. Bezpośredni kontakt w tej sprawie:

https://www.mmafd.or.id/

Contacts
tel: 082363581506
Komplek Jasari Muslim Jl. Perjuangan,
Bandar Klippa, Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371, Indonesia.
Email:

m.matyja@sunrise.ch

bukharyahmedal@gmail.com

mmafd.academia@unilogos.edu.eu

mmafd.academia@gmail.com
Podziel się!