1. 3,964 zabitych 162,610 urazów: Europejska baza danych o Niepożądanych Odczynach Poszczepiennych na „szczepionki” na COVID-19; 2. Jerzy Zięba: Na ratunek Polakom i Polsce!; 3. Nelly Radwanowska: Dobre i złe wiadomości- co wybrać?; 4. NTV: Zatrzymanie Adriana Szymczaka w drodze na protest przed siedzibą firmy Bayer oraz Udo Bawarczyk pod komisariatem policji

Na ratunek Polakom i Polsce!

Zobacz Video! – Tak to wygląda, więc oczywiście rząd ogłosił dzisiaj wielki sukces- od jutra będą się mogli zaszczepić z radością już WSZYSCY nie tylko Seniorzy! poza tym w aktualnościach dnia materiał nr 4 NTV – Bezprawie, bezprawie, bezprawie PIS!!!

 

1. 3,964 zabitych 162,610 urazów: Europejska baza danych o niepożądanych reakcjach na leki na COVID-19 „Szczepionki”

Wszystkie artykuły Global Research można czytać w 27 językach, aktywując rozwijane menu „Tłumacz witrynę” na górnym banerze naszej strony głównej (wersja na komputery stacjonarne). *** Europejska baza danych raportów o podejrzewanych reakcjach na leki, EudraVigilance, śledzi teraz zgłoszenia obrażeń i zgonów po eksperymentalnych „szczepionkach” COVID-19.

Oto, co EudraVigilance stwierdza o swojej bazie danych: Ta strona internetowa została uruchomiona przez Europejską Agencję Leków w 2012 roku w celu zapewnienia publicznego dostępu do zgłoszeń podejrzewanych skutków ubocznych (zwanych również podejrzewanymi oddziaływaniami niepożądanymi). Zgłoszenia te są przesyłane drogą elektroniczną do systemu EudraVigilance przez krajowe organy regulacyjne dotyczące leków oraz firmy farmaceutyczne, które posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (licencje) leków. EudraVigilance to system przeznaczony do zbierania zgłoszeń o podejrzewanych skutkach ubocznych. Raporty te służą do oceny korzyści i zagrożeń związanych z lekami podczas ich opracowywania oraz do monitorowania ich bezpieczeństwa po ich dopuszczeniu do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). System EudraVigilance jest używany od grudnia 2001 r. Ta strona internetowa została uruchomiona w celu zachowania zgodności z polityką dostępu do systemu EudraVigilance, która została opracowana w celu poprawy zdrowia publicznego poprzez wspieranie monitorowania bezpieczeństwa leków i zwiększenie przejrzystości dla zainteresowanych stron, w tym dla ogółu społeczeństwa. Zarząd Europejskiej Agencji Leków po raz pierwszy zatwierdził politykę dostępu do systemu EudraVigilance w grudniu 2010 r. W grudniu 2015 r. Zarząd przyjął poprawkę na podstawie przepisów dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii z 2010 r. Polityka ma na celu zapewnienie zainteresowanym stronom, takim jak krajowe organy regulacyjne leków w EOG, Komisja Europejska, pracownicy służby zdrowia, pacjenci i konsumenci, a także przemysł farmaceutyczny i organizacje badawcze, dostępu do zgłoszeń dotyczących podejrzewanych skutków ubocznych. Przejrzystość jest kluczową przewodnią zasadą Agencji i ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i pewności w procesie regulacyjnym. Zwiększając przejrzystość, Agencja jest w stanie lepiej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie zainteresowanych stron, w tym ogółu społeczeństwa, na dostęp do informacji. (Źródło.)

Ich raport do 13 marca 2021 r. Wymienia 3964 zgony i 162610 obrażeń po wstrzyknięciach trzech eksperymentalnych zastrzyków COVID-19: COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414), COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN) i COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19). Istnieją również dane dotyczące czwartej eksperymentalnej „szczepionki” przeciwko COVID, COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S). W tym raporcie nie uwzględniliśmy danych ze strzału COVID firmy Johnson and Johnson, ale uwzględnimy to w przyszłych raportach. 460 zmarłych 243612 zgłoszonych obrażeń spowodowanych szczepionkami COVID-19 zgłoszonych w Wielkiej Brytanii. Abonent Health Impact News w Europie przeprowadził raporty dotyczące każdego z trzech zastrzyków COVID-19, które tutaj zamieszczamy, a oto podsumowanie danych do 13 marca 2021 r. Całkowita liczba reakcji na eksperymentalną szczepionkę mRNA Tozinameran (kod BNT162b2, Comirnaty) firmy BioNTech / Pfizer: 2540 zgonów i 102100 obrażeń do 13.03.2021

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)

 • 7,604 Blood and lymphatic system disorders incl. 15 deaths
 • 4,636 Cardiac disorders incl. 276 deaths
 • 22 Congenital, familial and genetic disorders incl. 2 deaths
 • 2,683 Ear and labyrinth disorders
 • 52 Endocrine disorders
 • 2,941 Eye disorders incl. 2 deaths
 • 23,074 Gastrointestinal disorders incl. 125 deaths
 • 72,072 General disorders and administration site conditions incl. 957 deaths
 • 102 Hepatobiliary disorders incl. 12 deaths
 • 1,928 Immune system disorders incl. 11 deaths
 • 6,020 Infections and infestations incl. 275 deaths
 • 2,198 Injury, poisoning and procedural complications incl. 32 deaths
 • 4,565 Investigations incl. 111 deaths
 • 1,567 Metabolism and nutrition disorders incl. 49 deaths
 • 37,365 Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 22 deaths
 • 55 Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 3 deaths
 • 44,993 Nervous system disorders incl. 185 deaths
 • 81 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 2 deaths
 • 57 Product issues
 • 3,742 Psychiatric disorders incl. 28 deaths
 • 525 Renal and urinary disorders incl. 37 deaths
 • 545 Reproductive system and breast disorders
 • 8,788 Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 294 deaths
 • 10,808 Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 18 deaths
 • 229 Social circumstances incl. 6 deaths
 • 69 Surgical and medical procedures incl. 4 deaths
 • 4,820 Vascular disorders incl. 74 deaths

Total reactions for the experimental mRNA vaccine mRNA-1273 (CX-024414) from Moderna: 973 deaths and 5,939 injuries to 13/03/2021

SZCZEPIONKA COVID-19 MRNA PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)
7604 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym 15 zgonów
4636 Zaburzenia serca, w tym 276 zgonów
22 Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne, w tym 2 zgony
2683 Zaburzenia ucha i błędnika
52 Zaburzenia endokrynologiczne
2941 Zaburzenia oka, w tym 2 zgony
23074 Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym 125 zgonów
72 072 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 957 zgonów
102 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym 12 zgonów
1928 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym 11 zgonów
6020 Zakażenia i zarażenia pasożytnicze, w tym 275 zgonów
2198 urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, w tym 32 zgonów
4565 Dochodzeń, w tym. 111 zgonów
1567 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, w tym 49 zgonów
37365 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym 22 zgonów
55 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 3 zgony
44993 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 185 zgonów
81 Ciąża, połóg i okres okołoporodowy, w tym 2 zgony
57 Problemy z produktem
3742 Zaburzenia psychiczne, w tym 28 zgonów
525 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 37 zgonów
545 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
8788 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym 294 zgonów 10808 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 18 zgonów
229 Uwarunkowania społeczne, w tym. 6 zgonów
69 Zabiegi chirurgiczne i medyczne, w tym 4 zgony
4820 Zaburzenia naczyniowe, w tym 74 zgonów
Całkowite reakcje na eksperymentalną szczepionkę mRNA mRNA-1273 (CX-024414) z Moderna: 973 zgonów i 5939 obrażeń do 13.03.2021

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

 • 330 Blood and lymphatic system disorders incl. 9 deaths
 • 501 Cardiac disorders incl. 96 deaths
 • 1 Congenital, familial and genetic disorders
 • 116 Ear and labyrinth disorders
 • 6 Endocrine disorders
 • 181 Eye disorders incl. 2 deaths
 • 1,283 Gastrointestinal disorders incl. 40 deaths
 • 4,198 General disorders and administration site conditions incl. 393 deaths
 • 21 Hepatobiliary disorders
 • 219 Immune system disorders incl. 1 death
 • 515 Infections and infestations incl. 57 deaths
 • 236 Injury, poisoning and procedural complications incl. 16 deaths
 • 411 Investigations incl. 36 deaths
 • 165 Metabolism and nutrition disorders incl. 18 deaths
 • 1,727 Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 23 deaths
 • 12 Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 3 deaths
 • 2,324 Nervous system disorders incl. 111 deaths
 • 15 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions
 • 4 Product issues
 • 271 Psychiatric disorders incl. 14 deaths
 • 93 Renal and urinary disorders incl. 10 deaths
 • 34 Reproductive system and breast disorders incl. 1 death
 • 817 Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 93 deaths
 • 740 Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 11 deaths
 • 48 Social circumstances incl. 3 deaths
 • 40 Surgical and medical procedures incl. 4 deaths
 • 368 Vascular disorders incl. 32 deaths

Total reactions for the experimental vaccine AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) from Oxford/ AstraZeneca451 deaths and 54,571 injuries to 13/03/2021

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

330 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym 9 zgonów

501 Zaburzenia serca, w tym 96 zgonów

1 Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne

116 Zaburzenia ucha i błędnika

6 Zaburzenia endokrynologiczne

181 Zaburzenia oka, w tym 2 zgony

1283 Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym 40 zgonów

4198 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 393 zgonów

21 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

219 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym 1 śmierć

515 Zakażenia i zarażenia pasożytnicze, w tym 57 zgonów

236 Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, w tym. 16 zgonów

411 Dochodzenia, w tym. 36 zgonów

165 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, w tym 18 zgonów

1 727 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym 23 zgonów

12 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 3 zgony

2324 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 111 zgonów

15 Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

4 Problemy z produktem

271 Zaburzenia psychiczne, w tym 14 zgonów

93 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 10 zgonów

34 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi, w tym 1 śmierć

817 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym 93 zgonów 740 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 11 zgonów

48 Uwarunkowania społeczne, w tym. 3 zgony

40 Zabiegi chirurgiczne i medyczne, w tym 4 zgony

368 Zaburzenia naczyniowe, w tym 32 zgonów

Całkowita liczba reakcji na eksperymentalną szczepionkę AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) z Oxford / AstraZeneca: 451 zgonów i 54571 obrażeń do 13.03.2021

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

 • 1,180 Blood and lymphatic system disorders incl. 11 deaths
 • 2,080 Cardiac disorders incl. 63 deaths
 • 17 Congenital, familial and genetic disorders
 • 1,237 Ear and labyrinth disorders
 • 41 Endocrine disorders
 • 1,977 Eye disorders incl. 1 death
 • 17,491 Gastrointestinal disorders incl. 15 deaths
 • 42,367 General disorders and administration site conditions incl. 198 deaths
 • 32 Hepatobiliary disorders incl. 1 death
 • 578 Immune system disorders
 • 3,340 Infections and infestations incl. 46 deaths
 • 853 Injury, poisoning and procedural complications incl. 2 deaths
 • 2,384 Investigations incl. 3 deaths
 • 2,676 Metabolism and nutrition disorders incl. 5 deaths
 • 22,858 Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 4 deaths
 • 19 Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 2 deaths
 • 32,490 Nervous system disorders incl. 41 deaths
 • 22 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions
 • 11 Product issues
 • 3,105 Psychiatric disorders incl. 3 deaths
 • 560 Renal and urinary disorders incl. 4 deaths
 • 266 Reproductive system and breast disorders
 • 4,293 Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 33 deaths
 • 6,815 Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 2 deaths
 • 99 Social circumstances incl. 2 deaths
 • 138 Surgical and medical procedures incl. 4 deaths
 • 1,656 Vascular disorders incl. 11 deaths

SZCZEPIONKA COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

1180 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym 11 zgonów

2080 Zaburzenia serca, w tym 63 zgonów

17 Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne

1237 Zaburzenia ucha i błędnika

41 Zaburzenia endokrynologiczne

1977 Zaburzenia oka, w tym 1 śmierć

17491 Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym 15 zgonów

42 367 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 198 zgonów

32 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym 1 śmierć

578 Zaburzenia układu immunologicznego

3340 Zakażenia i zarażenia pasożytnicze, w tym 46 zgonów

853 Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, w tym 2 zgony

2384 Dochodzenia, w tym. 3 zgony

2676 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, w tym 5 zgonów

22 858 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym 4 zgony

19 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 2 zgony

32.490 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 41 zgonów

22 Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

11 Problemy z produktem

3105 Zaburzenia psychiczne, w tym 3 zgony

560 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 4 zgony

266 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

4293 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym 33 zgonów 6815 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 2 zgony

99 Uwarunkowania społeczne, w tym. 2 zgony

138 Zabiegi chirurgiczne i medyczne, w tym 4 zgony

1656 Choroby naczyniowe, w tym 11 zgonów

This is public information funded by the European Medicines Agency (EMA), but it is obviously being censored by the corporate media.

Są to informacje publiczne finansowane przez Europejską Agencję Leków (EMA), ale są one oczywiście cenzurowane przez korporacyjne media.

*Note to readers: please click the share buttons above or below. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

 * Uwaga dla czytelników: kliknij przyciski udostępniania powyżej lub poniżej. Prześlij ten artykuł do swoich list e-mailowych. Crosspost na swoim blogu, forach internetowych. itp.

Featured image is from Viacheslav Lopatin | Credit: scaliger – stock.adobe.com

 

źródło: https://www.globalresearch.ca/3964-dead-162610-injuries-european-database-adverse-drug-reactions-covid-19-vaccines/5740942

2. Jerzy Zięba: Na ratunek Polakom i Polsce!

https://www.facebook.com/1442034396036014/videos/497500377928185

 

3. Nelly Radwanowska: Dobre i złe wiadomości- co wybrać?

https://www.youtube.com/watch?v=aXYHo26c2go

4. NTV: Zatrzymanie Adriana Szymczaka w drodze na protest przed siedzibą firmy Bayer oraz Udo Bawarczyk pod komisariatem policji

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/2021/03/29/zatrzymanie-adriana-szymczaka-w-drodze-na-protest-przed-siedziba-firmy-bayer/

Zatrzymanie Adriana Szymczaka w drodze na protest przed siedzibą firmy Bayer

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/2021/03/29/udo-bawarczyk-pod-komisariatem-policji/

Udo Bawarczyk pod komisariatem policji

Podziel się!