Rathcroghan Mound – Tak to się robi w Irlandii, a w Polsce?

Rathcroghan Mound – Tak to się robi w Irlandii, a w Polsce?

This is what Rathcroghan Mound could have looked like (Ireland).

Ráth Chrúachan aka Rathcroghan is the oldest and largest unexcavated Royal Complex in Europe and the origin point for our National Epic ‘an Táin Bó Cuailnge’ – the Cattle Raid of Cooley.

Tak mógł wyglądać Kopiec Rathcroghan (Irlandia). Ráth Chrúachan alias Rathcroghan to najstarszy i największy nieodkopany kompleks królewski w Europie i punkt wyjścia dla naszego Narodowego Eposu „Táin Bó Cuailnge” – Spędu bydła w Cooley. (Tain Bo – zwracam uwagę, Tan Byka / Bydła CB)

 

 

 

Kings were inaugurated at the ceremonial heart of Rathcroghan and the site is witness to the rise and fall of great tribes, wealthy chieftains and dynastic families. The majestic and enigmatic Rathcroghan Mound (matching Newgrange in size) was once impressively topped by wooden ramparts and ceremonial henges in the Iron Age.

Rathcroghan Royal Site has been nominated to the tentative list for UNESCO World Heritage status and can be accessed by way of the Cruachan Ai Visitor Centre at Tulsk.

Illustration: JG O’Donoghue
Photo: www.birdseyekite.com

 

Królowie zostali zainaugurowani w ceremonialnym sercu Rathcroghan, a miejsce to jest świadkiem powstawania i upadku wielkich plemion, bogatych wodzów i rodzin dynastycznych. Majestatyczny i enigmatyczny kopiec Rathcroghan (pasujący rozmiarami do Newgrange) był niegdyś imponująco zwieńczony drewnianymi wałami i ceremonialnymi hengami w epoce żelaza. Miejsce Królewskie Rathcroghan zostało nominowane na wstępną listę światowego dziedzictwa UNESCO i można się do niego dostać przez Centrum Turystyczne Cruachan Ai w Tulsku.

Ilustracja: JG O’Donoghue

Zdjęcie: www.birdseyekite.com

tłumaczenie automatyczne

Podziel się!