Histslov: Swastyka, Fylfot, Swarzyca, Kolowrat, Gammadion, Lauburu, Arevakhach (archiwum 2020)

SWASTYKA, FYLFOT, SWARZYCA, KOLOWRAT,

 

Najdawniejsze (jak do tej pory)  symbole swastyki – których wiek szacowany jest na kilkanaście tysięcy lat – odkryto w okolicach miejscowości Mezin (Мезин – ukr.) na obszarze dzisiejszej Ukrainy.

Uwarunkowania kulturowe obszaru powstania mezinskich znaków, które niekiedy nazywane są meandrami szerzej zostały przedstawione w książce „Pochodzenie ludów…” (str. 101-144)

Bransoleta z kości mamuta i inne wyroby ze zwielokrotnionym symbolem swastyki (Ukraina, Mezin)

Mezinskie motywy geometryczne wyraźnie odróżniają ową kulturę od zachodnioeuropejskich wzorców, gdzie sztuka geometryczna pojawiła się później, zapewne pod wpływem migrujących ze wschodu kolejnych ludów .

https://youtu.be/zIikK2F1M6g

Popielnica z Białej koło Łodzi III‒IV wiek n.e.  (kultura przeworska)

Wyobrażenia swastyki – oceniane na ok. 10 tysięcy lat – pochodzą z Doliny Araratu w Armenii.

Swastyka
Znaki swastyki – Armenia

Występują one także wśród znaków tzw. pisma staroeuropejskiego stworzonego przez społeczność kultury vinčańskiej 6,5 tysiąca lat temu.

więcej u źródła: https://histslov.blog/2020/11/30/swastyka-fylfot-swarzyca-kolowrat-gammadion-lauburu-arevakhach/

Podziel się!