Bald TV: Zrozumieć Wielki RE:SET – Rezyliencja i Cyberbezpieczeństwo

Bald TV: ZROZUMIEĆ WIELKI RE:SET

1.

https://www.youtube.com/watch?v=4OuumnG4uVk&feature=youtu.be

2.

https://www.youtube.com/watch?v=jYIbR5oi8Ao&feature=youtu.be

3.

https://www.youtube.com/watch?v=z9NNVZ_QC3Q&feature=youtu.be

4.

https://www.youtube.com/watch?v=Dj0_8O1szJ8&feature=youtu.be

5.

https://www.youtube.com/watch?v=yENEOra02uY&feature=youtu.be

Jednym z priorytetowych zagadnień obecnie jest cyberbezpieczeństwo jako obrona przed ewentualnościami w celu stworzenia zrównoważonej i rezylięntnej i bardziej inkluzywnej gospodarki i społeczeństwa po wielkim resecie. W tym filmie wyjaśniam czym jest “societal risk compact” i co mówi na ten temat Profesor Doktor Klaus Schwab ze Światowego Forum Ekonomicznego.
Podziel się!