Lechickie Odrodzenie: Lokalne związki lechickie jako ogniska wyzwoleńcze i odbudowujące.

Lokalne związki lechickie jako ogniska wyzwoleńcze i odbudowujące.

Lokalne związki lechickie jako ogniska wyzwoleńcze i odbudowujące. Siła i ochrona na prawach: naturalnym i systemowym, na przykładzie Stowarzyszenia Lechistan Gniezno

Rzeczywistość udokumentowała upadek systemu i nienawracalność jego urzędników. Pora, by Naród Lachów sięgnął do dalszych działań wyzwoleńczo-naprawczych na polu decydującym – regionalnym. Silny Kraj – to Kraj silnych Regionów.

Poza kontynuowaniem patriotycznych porządków warto także uszczelnić pancerz ochronny dla obudzonych, wolnych patriotów, ich Rodów i wszelkich organizacji i ruchów/wieców w rodzimym duchu lechickim. Temu wszystkiemu służy skupianie się w lokalne związki/stowarzyszenia lechickie/słowiańskie w oparciu o dwie siły służące tej ochronie i gwarantującej dalsze prace dla wolności naszego Domu. Te siły to prawo naturalne i prawo ludów rdzennych. Pierwsze jest ponadczasowym, ponadsystemowym, przeniesionym mimo resetów i wojen, drugie – systemowym. Razem zatem tworzą nienaruszalną platformę dla rodzimych organizacji patriotycznych. Oparcie o obydwa prawa należy ująć w statucie i deklaracji stowarzyszenia, i ustalić reguły wzmacniające tak nietykalność jak siłę wpływu jego członków.

Dla przykładu deklaracja o zasadach i warunkach działania oraz przynależności do Stowarzyszenia Lechistan Gniezno wygląda tak:

 

Stowarzyszenie Lechistan Gniezno działa w zgodności z uchwałą 61/295, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne – Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej z dnia 13 września 2o07 – zgodnie z którą jest autonomiczną lokalną instytucją społeczno-kulturową, działającą na rzecz wolnych istot Narodu Lechickiego.
Wolne istoty Narodu Lechickiego w ramach Stowarzyszenia Lechistan Gniezno, zgodnie z artykułem Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej, mają prawo do pełnego korzystania z praw człowieka i fundamentalnych wolności, uznanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, Deklaracji Praw Człowieka, i w międzynarodowym prawie praw człowieka.

     Wszystkie wolne istoty Narodu Lechickiego mają prawo współdziałać w Stowarzyszeniu dla dobra własnego, rodowego, lokalnego i Ojczyzny. Stowarzyszenie Lechistan Gniezno w pełni implikuje do swojej działalności wszystkie zapisy i prawa oraz działa na podstawie zawartych w Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej przyznanych jej uprawnieniach.
Podstawą działalności istot Narodu Lechickiego w ramach Stowarzyszenia Lechistan Gniezno jest Artykuł 9 Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z którym ludność rdzenna i każda należąca do niej osoba mają prawo do przynależności do wspólnoty rdzennej lub do ludu, zgodnie z tradycjami danej wspólnoty lub ludu.
W myśl przyjętej zasady Stowarzyszenia Lechistan Gniezno wywodzącej się z prawa naturalnego każdy członek tego Stowarzyszenia jest objęty ochronną klauzulą: „Moje ciało jest moją świątynią” i zgodnie z artykułem 12 Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych, wszelkie zewnętrzne ingerencje w „Ciało istoty Narodu Lechickiego”, w tym podawanie środków medycznych i poddawanie testom i eksperymentom medycznym i naukowym, oraz procedurom urzędowym ograniczającym wolność i stabilność finansową Rodu, są niedopuszczalne, co wynika tak z prawa naturalnego, jak z duchowych i wyznaniowych przekonań naszych przodków oraz wolnej woli każdej Istoty Narodu Lechickiego.
Każda Istota Narodu Lechickiego deklaruje swoją przynależność do Narodu Lechickiego jako rdzennej ludności terenów obecnej Rzeczpospolitej Polskiej poprzez wypełnienie i podpisanie Deklaracji Wolnej Istoty Narodu Lechickiego oraz poświadczenie przynależności do Stowarzyszenia Lechistan Gniezno, co spowoduje podleganie z tego tytułu prawnej ochronie jako rdzennej ludności.

 

więcej u źródła: http://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/11/lokalne-zwiazki-lechickie-jako-ogniska.html

 

Kontakt:   Wszystkich Rodaków, Lachów z krwi i kości, chętnych dołączyć do Stowarzyszenia na Facebooku, serdecznie zapraszamy pod ten adres:
     https://www.facebook.com/groups/2423223594657570/

Podziel się!