1. ŻĄDAMY WYCOFANIA USTAWY O OBOWIĄZKOWYM SZCZEPIENIU; 2. RudaWeb: Nic nowego…; 3. JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski – Wizja – najbliższy czas; 4. NCzas TV: Kaczyński ZAKPIŁ z Brauna. CZERWONI nadchodzą! JKM mówi jak ich POWSTRZYMAĆ!

ŻĄDAMY WYCOFANIA USTAWY O OBOWIĄZKOWYM SZCZEPIENIU

Prowokacja PISu staje się coraz bardziej oczywista. Jej finał? Stan Wyjątkowy! Wicepremier Resortów Siłowych nie potrafił obronić dysponując szturmowymi kolumnami policji  kościołów przed profanacjami??? Śmieszne. To pretekst.  Na jednej manifestacji Wolnościowców zatrzymano 300 osób 24. 10 2020. Podczas ataków na 22 kościoły i malowania prawie 80 kościołów oraz w 5 dni manifestacji Strajku Kobiet zatrzymano 78 osób, a wnioskuje się o areszt dla 1 osoby.

Policja nie reagowała na ataki na kościoły, ani nie reaguje na Marsze Kobiet. Do czego to zmierza, wraz ze smutnym oświadczeniem Naczelnika? Polecam szczególnie materiał numer 4, ale wszystkie tutaj opublikowane mają pierwszorzędną wagę – 5 GWIAZDEK! Czerwono-Czarny – Narodowy Socjalizm nadchodzi, ze swoimi bojówkami, policją i wojskami WOT! Analogii szukajmy w Niemczech lat 30-stych XX wieku.

NIE LĘKAJCIE SIĘ – TO OSTATNI AKT WOJNY Z POLAKAMI, KTÓREGO DOKONUJE TYLKO TEN KTO STOI NA KRAWĘDZI!

1. ŻĄDAMY WYCOFANIA USTAWY O OBOWIĄZKOWYM SZCZEPIENIU

https://www.petycjeonline.com/damy_wycofania_ustawy_o_obowizkowym_szczepieniu?fbclid=IwAR3SfkpdKwS2FVPQJ1dSVmtS-3prb2iH01JlL_KpyDuvuBHT9Yn6n1zHPUM

2. RudaWeb: Nic nowego…

Już teraz widać, że to wszystko co PiS robił dobrego w zakresie prób naprawy państwa i przywrócenia sprawiedliwości społecznej odchodzi w medialne tło, pod naporem rosnącej świadomości, że wykorzystano mechanizmy demokracji, by zadowolić jedną grupę społeczną – hierarchię kościelną. Rozpętane wcześniej (nie można powiedzieć, że niesłusznie) wojny z innymi kastami zostaną w odbiorze społecznym przysłonięte przez nowy spór.

Ponad dwa wieki temu, jeden z największych bohaterów narodowych w dziejach Polski, Tadeusz Kościuszko w liście do Adama Jerzego Czartoryskiego przekazał swoje uwagi o roli religii w społeczeństwie. Oryginał francuskojęzycznego rękopisu z 1814 r. znalazł się w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka, w ramach zespołu grupującego część przedwojennych zbiorów Ossolineum. Nie ze wszystkim zgadzam się, ale uważam tę notatkę za jeden z najważniejszych tekstów polskiej historii nowożytnej. Przytaczam ją jako dowód historyczny, że „prawdziwy” Polak nie musi być katolikiem, bo określona wiara i świadomość narodowa to kwestie tylko tymczasowo się zbiegające. Na naszych oczach ta zbieżność odchodzi do czasów minionych. Naczelnik Insurekcji przestrzegał:

„Trzeba przyznać, że wszyscy ludzie są obdarzeni wystarczająco zdrowym rozsądkiem, aby odróżnić dobro od zła, aby odpowiednio się zachowywać, przeprowadzać rozumowania, ujmować i porównywać stosunki, jak również rozszerzać swe idee drogą refleksji i studiów (wyłączam spośród nich tych, którzy rodzą się szaleńcami, ale istnieją szpitale, aby im uniemożliwić czynienie szkody).

Czy nie lepiej byłoby zacząć od rozumowania razem z ludźmi, aby dać im poznać, że w prawdziwym ich interesie leży działanie uczciwe i sprawiedliwe, żeby byli raczej dobrymi ojcami i synami przywiązanymi do swej ojczyzny i posłuszni prawom, niż żeby sobie szkodzili i oszukiwali się nawzajem pozbawieni wszelkiej spokojności umysłu i miotający się, by się przeciwstawić zasadzkom i podstępom innych; jeśli do takiego wychowania dodacie dobre prawa, które karząc zbrodnie, utrudniają jednocześnie pomnożenie się występków; jeśli do tego dodacie jeszcze swoją własną osobą przykład cnót we wszelkich okolicznościach, niewątpliwie cały lud pójdzie za wami, gdyż ludzie są z natury naśladowcami podobnie jak małpy.

Ale – przeciwnie – jeśli zaczniecie od oświecania księży, dostarczycie im więcej środków do zniewolenia ludu i do trzymania go silniej pod ich wpływem; albowiem wszelkie ciało udzielne w narodzie będzie działało przeciw poczynaniom rządu, przy którym będą istniały utajone rewolty, konspiracje, w które niestety obfituje historia; nie można spodziewać się, że zmienią postępowanie, gdyż w ich interesie leży istotnie fascynowanie oczu ludu kłamstwem, strachem przed piekłem, dziwacznymi dogmatami i abstrakcyjnymi czy też niezrozumiałymi ideami teologii.

Księża zawsze wykorzystają ciemnotę i przesądy ludu, posłużą się religią – w co nie możecie wątpić – jako maską, by przykryć swą hipokryzję i niegodziwość swych przedsięwzięć. Lecz w końcu cóż z tego wynika? Lud nie wierzy więcej w nic, jak na przykład we Francji, gdzie chłopi nie mając obyczajów ani religii, są bardzo ciemni, przebiegli i występni.

Widziano rządy despotyczne posługujące się tą zasłoną religii w przekonaniu, że była ona najmocniejszą podporą ich władzy; wówczas to wyposażono w sposób możliwie najbogatszy księży kosztem nędzy ludów. Przyznano im najbardziej oburzające przywileje łącznie z zasiadaniem przy tronie. Słowem, do tego stopnia rozmnożono łaski, dobra i bogactwa duchowieństwa, że połowa narodu z tego powodu cierpi i jęczy w nędzy, podczas gdy oni nic nie robiąc, opływają we wszystko.

Obecnie, kiedy znamy złowrogie skutki tego błędu, wydaje mi się, że nie ma lepszego środka, jak pozwolić im, by popadli w upodlenie i ustanowić na koszt rządu szkoły dla chłopów, gdzie będą mogli uczyć się moralności, rolnictwa, zawodów i rzemiosł.

Przemawiam do filozofa i do zręcznego polityka; rząd niezależnie od jego charakteru nie powinien mieć innej religii poza religią Natury. Ten niezmierny świat, zapełniony nieskończoną ilością gwiazd, jak również nasze serca szukające bezwiednie ucieczki od wszystkich naszych nieszczęść, świadczą w sposób oczywisty o istnieniu Istoty Najwyższej; my jej wcale nie rozumiemy, ale czujemy ją wewnętrznie i musimy ją wszyscy wielbić. Zostawmy więc wszystkim sektom i wszystkim religiom wolność uprawiania kultu, pod warunkiem, że będą one posłuszne prawom ustanowionym przez naród.”

Na zdjęciu powołanie Tadeusza Kościuszki na Naczelnika Insurekcji, 24 marca 1794 r. w Krakowie. Obraz Franciszka Smuglewicza, fot. pl.wikipedia.org.

http://rudaweb.pl/index.php/2020/10/28/nic-nowego/

3. JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski  – Wizja – najbliższy czas

https://youtu.be/xLm1rq8y9-E?t=653

4. NCzas TV: Kaczyński ZAKPIŁ z Brauna. CZERWONI nadchodzą! JKM mówi jak ich POWSTRZYMAĆ!

https://www.youtube.com/watch?v=hWS_U8ozKO4

Podziel się!